Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Aandelen kruipen verder omhoog, Chinese inkoopmanagersindex valt tegen

dinsdag 30 april 2019

Goedemorgen. Omdat Simon geniet van een welverdiende break, nemen zijn collega investment managers het de komende dagen van hem over. Vandaag is dat Friso Rengers, manager van de vermogensbeheerstrategieën Inkomen en Index. 

Zoeken naar hogere rendementen

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Wat beweegt de financiële markten momenteel? Aandelenmarkten kruipen langzaam omhoog, terwijl het rustig is geworden op de obligatiemarkten. De Amerikaanse dollar is gestaag opgelopen tegenover de euro en de meeste andere valuta. Zien we hier opnieuw een 'search for yield', oftewel: stroomt het vermogen van beleggers naar plekken waar rendement te behalen is? Immers, door de overwegend zeer lage rentes in grote delen van de wereld (met name in Europa en Japan) zoeken beleggers, onder andere, naar het dividendrendement van aandelen. Ook zoeken internationale geld- en obligatiebeleggers de veiligheid én relatief hoge rente van de Amerikaanse dollar. Ik geef toe dat dit een wat eenvoudige uitleg is, maar wellicht verklaart dat deels de huidige marktsituatie.

Rustige handelsdag in Europa

In Europa kwamen gisteren geen schokkende macro-economische cijfers uit. Europese aandelen en obligaties sloten met weinig verschil ten opzichte van vrijdag. Op individueel niveau beweegt er natuurlijk wel het een en ander. Zo viel de Spaanse beurs aanvankelijk wat negatief uit vanwege de verkiezingsuitslag, maar sloot deze toch in de plus. Koersen van individuele aandelen kunnen ook volatieler zijn dan de brede aandelenmarkt, zeker nu we in het rapportageseizoen zitten. De resultaten van Philips, inmiddels een gezondheidszorgaandeel, vielen goed: de koers steeg 2,5%. Vanochtend rapporteerde het Franse telecombedrijf Orange. Er werd gesproken over intense marktcondities, vooral binnen Frankrijk, en het bedrijf wacht op de regels voor de veiling van de 5G-frequenties.

Chinese inkoopmanagersindex lager dan verwacht

De meeste Aziatische aandelenmarkten daalden vanmorgen. De economische groei is momenteel niet zo hoog als Aziatische beleggers zouden wensen. Het Chinese stimuleringspakket werkt, vooralsnog, niet gunstig door op alle economieën van Azië. Bovendien is de Chinese inkoopmanagersindex van de productiesector, de ‘PMI Manufacturing’, in april iets gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. De index daalde van 50,5 in maart naar 50,1 in april, terwijl op een gelijkblijvend cijfer was gerekend. Momenteel is de Amerikaanse handelsdelegatie in Peking en verwacht wordt dat er binnenkort een positief einde komt aan de handelsonzekerheid tussen beide landen.

Wall Street licht hoger, cijfers Alphabet vallen tegen

In de VS is de stemming op de aandelenmarkt beter. De indices stegen gisteren richting de ‘all-time highs’ van enkele dagen geleden. Meevallende winsten, stevige groei en een centrale bank die de rente niet hoeft te verhogen, zijn gunstige factoren voor het aandelensentiment. Op bedrijfsniveau zagen we Alphabet (het moederbedrijf van Google) tegenvallende cijfers rapporteren: de advertentie-inkomsten vielen tegen en er werd ook een boete van $1,7 mld van de Europese Commissie geboekt, waardoor de winst lager was. De groei was weliswaar aardig met 15%, maar viel toch niet goed bij beleggers.

Agenda van vandaag

Vanmorgen komt een hele reeks Europese macro-economische data uit, vooral veel inflatiecijfers en Franse cijfers. De cijfers zullen naar verwachting nauwelijks verrassen. Vanmiddag komen er macrocijfers uit de VS: de Chicago PMI, een index die al twee jaar een vlakke trend laat zien. De Employment Cost Index die ook uitkomt, vertoont daarentegen juist een stijgende trend en kan als een inflatoire factor gezien worden in de VS. De VS is nog altijd een overwegend consumptiegedreven economie. De ‘PCE deflator’ die gisteren uitkwam, liet zien dat de Amerikaanse consument weliswaar aardig blijft uitgeven, maar dat inflatie nergens te bekennen is. Morgen horen we meer van de Federal Reserve bij monde van voorzitter Powell, onder andere over hoe de centrale bank tegen de inflatie aankijkt. Verder blijven we erg druk met de volop binnenkomende bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal 2019.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 514,97 op AEX 10,0 5,63 5,65 +1,62 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,23 op AEX 5,0 11,31 11,33 +0,80 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 624,52 op AEX 10,2 5,60 5,62 -1,58 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,0 11,36 11,37 -0,79 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 30 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.