Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beleggers in afwachting van Fed-besluit, groei eurozone verrast positief

woensdag 1 mei 2019

Goedemorgen. Vandaag wordt een rustige dag verwacht, omdat veel Europese beurzen zijn gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Op Wall Street hielden de meeste beleggers hun kruit droog in afwachting van de uitkomst van de vergadering van de Fed vanavond. De cijfers van Apple die nabeurs werden gepubliceerd, werden goed ontvangen.

Energieaandelen positieve uitschieter in Europa

De meeste Europese aandelenmarkten openden dinsdag licht lager. Mijnbouwers doken in de min nadat de Chinese inkoopmanagersindices in april onverwacht daalden. Ook telecomaandelen daalden relatief sterk, naar aanleiding van ondermaatse cijfers van het Franse Orange. Het bedrijf verwees naar de aanhoudend sterke concurrentie in het thuisland. Positieve uitzondering op de Europese beurzen was de energiesector. Signalen dat de Opec de productiebeperkingen mogelijk handhaaft, stuwden de olieprijs omhoog en goede kwartaalcijfers van BP en Repsol deden de rest. Gemiddeld stegen de energieaandelen ruim een procent. De Stoxx Europe 600-index sloot de dag uiteindelijk onveranderd af ten opzichte van de slotstand van maandag.

Eurozone groeit 0,4% in eerste kwartaal, Italië uit recessie

De Franse economie is in het eerste kwartaal met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Dat was slechts een fractie beter dan in het vierde kwartaal. De hoop op meer werd onder andere gelogenstraft door terughoudendheid onder Franse consumenten. De gespannen politieke atmosfeer in het land zal er ongetwijfeld een rol in spelen. In Italië was na twee kwartalen van krimp weer sprake van economische groei, zij het slechts een magere 0,2% ten opzichte van het vierde kwartaal en 0,1% op jaarbasis. Deze - voorlopige - cijfers waren wel iets beter dan verwacht. Voor de eurozone als geheel kwam het jongste BBP-cijfer ook hoger uit dan verwacht: 0,4% groei ten opzichte van het vierde kwartaal, en een verbetering ten opzichte van de 0,2% groei in het laatste kwartaal vorig jaar. Er was gerekend op een groei van 0,3%. Op jaarbasis lag het groeicijfer van de eurozone op een niveau van net iets boven een procent. 

Duitse inflatie flink hoger dan verwacht

Inflatiecijfers over april in Duitsland kwamen flink hoger uit dan verwacht. De consumentenprijzen stegen met 2,1% op jaarbasis, een flinke toename ten opzichte van de 1,4% in maart. Er werd een inflatie van 1,7% verwacht. Op vrijdag volgen nog de inflatiecijfers voor de eurozone als geheel, maar bij de ECB zal het Duitse cijfer waarschijnlijk met enig gejuich zijn ontvangen: de centrale bank kan voorlopig op zijn handen blijven zitten. Ook de euro maakte een vreugdesprongetje, sinds eind vorige week wordt er ongeveer een dollarcent meer voor betaald (1,122). De kapitaalmarktrentes gingen in vrijwel heel Europa omhoog. De Duitse 10-jaarsrente steeg 4 basispunten, om in de loop van de middag weer iets te dalen. 

Cijfers Alphabet vallen zwaar op de maag

Op Wall Street lagen de kwartaalcijfers van Google-moederbedrijf Alphabet zwaar op de maag van beleggers. Er werd niet voldaan aan de hooggespannen verwachtingen en de koers stortte 8% omlaag. Positieve uitschieters waren er ook, zoals Mastercard (opende 3% hoger) en NXP (+7%), maar per saldo opende de S&P 500-index enkele tienden van een procent in de min. De index sloot uiteindelijk vrijwel onveranderd. Technologiebeurs Nasdaq leverde echter 0,8% in.

Beleggers wachten uitkomst Fed-vergadering af

Amerikaanse beleggers waren ook onzeker over de uitkomsten van de hervatte handelsbesprekingen tussen China en de VS. Er wordt gehoopt op een snel akkoord, maar ook gevreesd voor opnieuw een onvoorspelbare actie van president Trump. Verder begon gisteren de vergadering van het Federal Open Market Committee van de Fed. Vanavond wordt het rentebesluit bekendgemaakt en toegelicht. Er wordt geen verandering van de rentetarieven verwacht. Spannender is wat voorzitter Powell zal zeggen over de recente macro-economische cijfers. Terwijl nogal wat marktpartijen rekenen op een verlaging van de beleidsrente later dit jaar – marktprijzen suggereren een 60% kans daarop - geven macrocijfers weinig redenen voor zo'n stap. Gisteren kwamen daar nog sterk hoger dan verwachte cijfers bij over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in april. De Conference Board meldde een stijging van de index met 5 punten tot 129, bijna het dubbele van waarop was gerekend. Ook cijfers over de huizenverkopen verrasten positief.

Veel Aziatische beurzen gesloten

In het Verre Oosten is vanochtend weinig beweging omdat veel beurzen gesloten zijn. De Australische beurs noteerde hoger door sterk presterende banken. DE termijncontracten op de Amerikaanse indices staan vanmorgen in de plus dankzij de gisteren nabeurs goed ontvangen kwartaalcijfers van Apple.

Agenda van vandaag 

Vandaag zijn ook veel Europese beurzen gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Behalve enkele cijfers over de Engelse huizenmarkt staan er geen Europese macrocijfers op de agenda. GlaxoSmithKline komt met kwartaalcijfers. In de VS komen wel enkele belangrijke macro-economische cijfers uit, zoals het banenrapport van ADP en de ISM Manufacturing index, de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector. Kwartaalcijfers zijn er van onder andere CVS Health en Metlife.

Prettige dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 546,59 op AEX 10,0 6,01 6,03 +6,74 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 486,29 op AEX 5,0 12,04 12,06 +3,26 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 656,0 op AEX 9,4 6,43 6,44 -5,85 % Koop Sprinter
Sprinter Short 695,0 op AEX 5,8 10,40 10,41 -3,70 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 1 mei 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.