In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse ASM International - Kleinere producent van halfgeleider-productieapparatuur met cyclische gevoeligheden

woensdag 1 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000334118 EUR 17.8 1.26 Ja Long Informatie Technologie

Kleinere producent van halfgeleider-productieapparatuur met cyclische gevoeligheden

ASM International heeft door reorganisaties de front-end-activiteiten, na jaren van verlies, goed winstgevend gekregen. Vooruitzichten waren de afgelopen twee kwartalen beter dan verwacht door een aantal succesvolle productintroducties. De (deels verkochte) back-end-activiteiten bewegen mee met de mondiale halfgeleidercyclus die momenteel in de krimpfase zit.

Alleen front-end zichtbaar in cijfers na deconsolidatie

ASM International is producent van productieapparatuur voor de chipindustrie en maakt apparatuur voor zowel ‘front-end’-processen (de eerste fasen van het productieproces) als ‘back-end’-processen (de assemblage en verpakking van chips). Door de vermindering van het belang in ASM PT tot onder de 50% is de omzet van de back-end-apparatuur sinds 2013 niet langer geconsolideerd (verwerkt in de operationele resultaten). In 2017 is het belang op 25% gekomen door verdere verkopen. In 2018 werd op een omzet van €818 mln een genormaliseerde nettowinst gerealiseerd van €121 mln.

Resultaten ruim beter dan verwacht; ook indicaties voor tweede kwartaal ruim beter dan verwacht

De omzet in het eerste kwartaal van 2019 steeg met 6% jaar-op-jaar, en dat was ruim boven verwachting. De brutomarge daalde licht door een veranderende productmix met meer verschillende evaluatiesystemen die in eerste instantie een lagere marge hebben. De bijdrage van ASM PT ging verder naar beneden en is op dit moment nauwelijks meer relevant voor de winstontwikkeling. De grote meevaller in het hele verhaal is opnieuw de sterker dan verwachte groei van de nieuwe orders, die meevallende resultaten in de komende kwartalen onderbouwen. Terwijl er sectorbreed een verzwakking zichtbaar is, is ASMI er juist in geslaagd om sterke groei te laten zien in de segmenten Logic en Foundry. Door de sterke groei in nieuwe orders ontwikkelt ook het tweede kwartaal zich beter dan verwacht. Het bedrijf wil de eerder ingekochte aandelen (9% van het totaal) intrekken en het dividend met 25% verhogen.

Waardering gemiddeld binnen de sector

Met een waardering van bijna 17x de verwachte winst over 2019 en 14x over 2020 lijkt de waardering gemiddeld ten opzichte van het sectorgemiddelde. Dat is in onze ogen een mix van het feit dat het bedrijf en de sector zeer gevoelig zijn voor de golfbewegingen in de vraag (cyclisch), en van het beter dan gemiddelde groeipotentieel. De winstverwachtingen zijn per saldo toch vrij onzeker. Het dividendrendement is niet bijzonder hoog: 1,8%.

Kansen

  • Kostenvoordeel voor klanten die met name actief zijn als foundry of logic producent.
  • Apparatuur op basis van dunne film (atomic layer deposition, ALD) is noodzakelijk voor een verdere verkleining van rekenchips, dit product groeit goed.
  • De 25%-deelneming ASM Pacific is de grootste en (normaalgesproken) meest winstgevende producent van back-end-apparatuur ter wereld.

Risico's

  • Door de relatief geringe omvang van het bedrijf is er een kostennadeel ten opzichte van grotere producenten van chipproductieapparatuur, zichtbaar in lagere marges.
  • De onderneming is actief in een cyclische markt.
  • ASMI blijft afhankelijk van het al dan niet overnemen van zijn technieken door de chipproducenten.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 32 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 58. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 84,25 op ASMI 7,1 1,35 1,37 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 77,81 op ASMI 4,8 1,99 2,01 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 107,07 op ASMI 8,3 1,14 1,16 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 113,8 op ASMI 5,2 1,82 1,84 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen