Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Prima economische cijfers, toch winstnemingen. Ruimte voor koersstijging

vrijdag 3 mei 2019

Goedemorgen. Na een paar dagen 'veldonderzoek' bij onze oosterburen kan ik concluderen dat het met de consumentenbestedingen daar wel goed zit. Nu is mijn onderzoekje in een van de rijkste havensteden van Duitsland natuurlijk niet representatief, maar toch. 

Afnemen inflatie VS waarschijnlijk maar tijdelijk

Als de wereldhandel nu nog een klein beetje aantrekt ziet het er best aardig uit. Bovendien zijn de economische-groeicijfers over het eerste kwartaal best goed te noemen. Ook de bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal zijn over het algemeen beter dan verwacht. Het enige dat roet in het eten van beleggers kan strooien, is het beleid van de centrale banken. De voorzichtige, maar juist niet negatieve houding van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, leidde de afgelopen twee handelsdagen tot wat winstnemingen op Wall Street. De Fed had de hoop op een renteverlaging dit jaar namelijk de kop ingedrukt. En dat lijkt me terecht. De Amerikaanse economie draait immers boven verwachting en is er genoeg reden om aan te nemen dat het afnemen van de Amerikaanse inflatie slechts tijdelijk is. 

Weinig mis met omstandigheden, ruimte voor koersstijgingen

Moeten beleggers dan zenuwachtig worden voor sterk oplopende rentes? Nee, ook dat zien we niet snel gebeuren. De economische groei lijkt weliswaar nog wat verder te herstellen, maar de inflatie hoeft daarbij niet sterk op te lopen. Zeker niet, nu de arbeidsproductiviteit in de VS voor het eerst in tijden is gestegen. Prima omstandigheden voor risicovolle beleggingen zoals aandelen, zolang de bedrijfswinsten maar op peil blijven. En ook hier lijkt weinig mis mee. Onzekere factoren zoals het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en de brexit zullen er altijd zijn. Maar voor het trotseren daarvan, wordt je als belegger dan ook beloond. Gelukkig zijn er nog veel twijfelde en sceptische beleggers, waardoor de waarderingen nog zeer aantrekkelijk zijn. Dit biedt ruimte voor verdere koersstijgingen.

Winstnemingen na tegenvallende Chinese inkoopmanagersindex 

Natuurlijk gaan koersen niet in een rechte lijn omhoog. Ook deze week niet. Nadat de meeste Europese beurzen woensdag gesloten waren vanwege de viering van de Dag van de Arbeid, werd er gisteren hier en daar wat winst genomen. Vooral mijnbouwbedrijven lagen on de druk door de tegenvallende inkoopmanagersindex van de Chinese productiesector. De angst bestaat dat er vanuit China minder vraag naar basismaterialen zal zijn. Wij vermoeden dat dit wel mee zal vallen en dat de groei op een behoorlijk hoog niveau zal blijven, geholpen door het stimuleringsbeleid van de Chinese overheid. 

Meeste beurzen in Europa lager, vastgoed hoger

Beter dan verwachte inkoopmanagersindices van de productiesector van de eurozone (47,9 tegenover 47,8 verwacht) konden de stemming niet keren. Vooral Spanje, Italië en Frankrijk hebben in april een herstel laten zien, Duitsland bleef nog wat achter. Toch sloot de DAX in Frankfurt gisteren als enige hoofdindex in de eurozone nipt hoger, mede door meevallende kwartaalcijfers van Volkswagen (+3,7%) en goed nieuws voor Bayer (+3,8%) inzake de rechtszaken over het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup in de VS. De Stoxx Europe 600-index sloot gisteren met een verlies van 0,6%. Aandelen uit de sector informatietechnologie daalden het sterkst (-1,4%), vastgoedaandelen sloten met een winst van gemiddeld 0,7% als enige aandelensector hoger. Best opvallend, omdat de obligatierentes in de meeste eurolanden iets opliepen. De Duitse tienjaarsrente (de ‘Bund’) sloot 2 basispunten hoger op 0,03% in het kielzog van de hogere rentes in de VS van woensdagavond in reactie op het rentebesluit van de Fed. Door speculatie over meer aanvoer van olie uit Rusland en Saoedi-Arabië daalde de Brentolieprijs gisteren met 2% naar $70,75. Niet leuk voor oliebedrijven, wel goed voor het temperen van de inflatie.

Wij verwachten geen renteverlaging door de Fed dit jaar

De arbeidsproductiviteit in de VS is in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,6% (kwartaal op kwartaal) gestegen. Dit is de sterkste stijging sinds het derde kwartaal van 2014 en ook veel hoger dan de verwachte +2,2%. Goed nieuws voor bedrijven, want de kosten per eenheid product gaan omlaag (-0,9%). En ook goed nieuws voor de consumenten, want de lonen voor de werknemers kunnen omhoog. Verder zijn de Amerikaanse fabrieksorders in maart met 1,9% toegenomen, meer dan de verwachte +1,6%. Prima cijfers dus over de Amerikaanse economie. Dit kon niet voorkomen dat er op Wall Street gisteren wat winst werd genomen in afwachting van het arbeidsmarktrapport dat vandaag wordt gepubliceerd. Mede door koersdruk bij oliegerelateerde bedrijven (-1,7%), verloor de S&P 500-index gisteren 0,2%. Ook de Nasdaq sloot 0,2% lager. De Amerikaanse 2-jaarsrente liep met 4 basispunten op naar 2,34% nu beleggers de kans op een renteverlaging door de Fed lager inschatten. De kans op een verlaging in december wordt door de markt nu, afgelezen aan de koersen van geldmarktinstrumenten, op 50% ingeschat. Wij verwachten geen renteverlaging door de Fed dit jaar. De 10-jaarsrente sloot gisteren onveranderd op 2,54%.

Beurzen Japan en Chinese vasteland dicht wegens feestdagen

De Japanse financiële markten zijn vandaag nog steeds gesloten wegens de ‘gouden week’, een serie feestdagen. Ook de beurzen op het vasteland van China zijn dicht vanwege vieringen. In Hongkong wordt vanmorgen wel gehandeld. Mede door beter dan verwachte cijfers van Brits-Chinese bank HSBC noteert de Hang Seng-index op het moment van schrijven 0,3% hoger. De Australische beurs schommelt rond het slot van gisteren en de Zuid-Koreaanse Kospi-index verliest 0,5%. De beurs van Taiwan is 0,8% hoger gesloten. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. We verwachten dat de Europese beurzen straks iets hoger van start zullen gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit de eurozone. De meeste aandacht zal echter uitgaan naar het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van april dat om 14.30 uur onze tijd wordt gepubliceerd. Er wordt verwacht dat er 190.000 nieuwe banen zijn bijgekomen en dat de werkloosheid is blijven staan op 3,8%. Voor de uurlonen wordt een stijging van 3,3% (op jaarbasis) verwacht. Verder krijgen we ook nog inkoopmanagersindices uit de VS: erg belangrijk. Voor de ISM Non-Manufacturing Index, de indicator van de dienstensector, wordt een stijging van 56,1 naar 57 in april verwacht. Dat zou een sterk positief signaal zijn. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Swiss Re, Société Génerale, OMV, Air France-KLM, Adidas, Fiat Chrysler, BASF en Novo Nordisk. 

Alvast een heel mooi bevrijdingsweekend! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 534,84 op AEX 10,0 5,79 5,81 -29,78 % Koop Sprinter
Sprinter Long 486,0 op AEX 5,0 11,67 11,68 -17,40 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 649,41 op AEX 10,0 6,05 6,07 +70,70 % Koop Sprinter
Sprinter Short 698,0 op AEX 5,0 11,94 11,95 +26,60 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 3 mei 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.