In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Royal Dutch Shell - Lagere waardering, hogere winstgroei en hoger dividendrendement dan de Amerikaanse majors

vrijdag 3 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B03MLX29 EUR 11.8 5.96 Nee Short Energie

Lagere waardering, hogere winstgroei en hoger dividendrendement dan de Amerikaanse majors

Door sterk te letten op kosten en projecten die veel gas en olie opleveren is de verwachting dat Royal Dutch Shell de komende jaren een sterke groei laat zien van de vrije kasstroom. Daarnaast heeft het concern een lage waardering ten opzichte van zijn Amerikaanse concurrenten en een hoger dividendrendement.

Shell: een van de grootste onafhankelijke olie- en gasmaatschappijen

Royal Dutch Shell behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (dus ook raffinerende) olie- en gasmaatschappijen ter wereld. Het is een grote speler op het gebied van vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG). Shell heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) en produceert 3,7 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Het bedrijf boekte een omzet van $388,4 mld in 2018 waarmee het een winst van $20,9 mld realiseerde.

Sterkere focus op rendabele investeringen

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren alle scherp op de kosten. Zij richten zich vooral op rendabele investeringen en voeren kostenbesparingen door, zo ook Shell. De portefeuille met nieuwe projecten van Royal Dutch is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan tijdens de hoogtijdagen van 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Dit illustreert hoe goed de focus op de meest winstgevende projecten heeft uitgepakt bij Royal Dutch Shell.

Eerste kwartaal fors beter dan verwacht: upstream- en downstreamdivisie beiden sterk

Shell heeft in het eerste kwartaal van 2019 betere resultaten geboekt dan de meeste analisten hadden verwacht. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $83,7 mld, wat neerkomt op een daling van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit was in lijn met de consensusverwachting van analisten. De aangepaste winst per aandeel (WPA) kwam uit op $0,65 en dat was fors beter dan de gemiddelde analistenverwachting. De downstreamdivisie boekte sterke resultaten ten opzichte van de verwachting. De raffinage- en chemische marges staan onder druk, maar de divisie profiteerde van sterke tradingresultaten. De upstreamdivisie boekte ook sterker dan verwachte resultaten. De divisie Integrated Gas profiteerde van hogere gasprijzen. De operationele kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op $8,6 mld en de investeringen op $5 mld. Er werd $3,9 mld aan dividend uitgekeerd en voor $2,3 mld aan aandelen teruggekocht.

Lage waardering in vergelijking met Amerikaanse oil majors

Het aandeel Royal Dutch Shell heeft een lage waardering ten opzichte van de Amerikaanse zeer grote oliemaatschappijen, zowel op basis van de koers-winstverhouding als op de koers-boekwaardeverhouding. Een ander pluspunt is dat de verwachte winstgroei van Shell de komende jaren hoger ligt dan die van Exxon en Chevron. Wij vinden de waardering van Royal Dutch dan ook aan de lage kant. Het dividendrendement van Royal Dutch komt uit op 5,79%, dit is hoger dan dat van de Amerikaanse oil majors.

Kansen

  • Schaalvoordeel: Shell behoort tot de grootste onafhankelijke 'geïntegreerde' olie- en gasmaatschappen ter wereld (dus actief in de winning van olie en gas, verwerking en raffinage van ruwe olie, verkoop van olieproducten).
  • Shell is een van de grootste spelers op het gebied van LNG en kan daar fors van gaan profiteren als de sterke verwachte groei in de vraag naar gas de komende jaren inderdaad plaatsvindt.
  • Dankzij zijn sterke vrije kasstroom kan Shell meer kapitaal teruggeven aan aandeelhouders via dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen.

Risico's

  • Het wordt steeds moeilijker voor de oil majors om hun productie uit te breiden en reserves toe te voegen. De makkelijk bereikbare velden raken uitgeput of vallen toe aan staatsoliebedrijven.
  • De komende jaren wil Shell fors aandelen gaan terugkopen. Dit aandeleninkoopprogramma kan stopgezet worden als de olieprijs weer fors zou dalen, bijvoorbeeld naar $30.
  • De raffinaderijen van Royal Dutch liggen voor 1/3 in Europa. In tegenstelling tot de raffinaderijen in de VS hebben de Europese niet het kostenvoordeel van de lage (Amerikaanse) gasprijs. In het raffinageproces wordt schaliegas namelijk gebruikt als energiebron.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 31,2 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 24,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 15,37 op Royal Dutch Shell 9,1 1,75 1,77 -0,56 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 13,89 op Royal Dutch Shell 5,1 3,23 3,25 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 20,13 op Royal Dutch Shell 5,1 3,43 3,45 -2,55 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 20,13 op Royal Dutch Shell 5,1 3,43 3,45 -2,55 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.