Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Chinese beurzen donkerrood

maandag 6 mei 2019

Zo, dat is één. Hopelijk kan Ajax in de komende weken nog een paar mooie prijzen pakken. Wie had dat een paar maanden geleden kunnen bedenken. Het kan snel verkeren met het Nederlandse voetbal.

Terughoudendheid bij beleggers

Op de wereldwijde financiële markten hebben we sinds kerstmis ook een opmerkelijke draai gezien. Van angst voor een naderende recessie en sterk dalende koersen naar een steeds grotere vrees om de ‘rally’ op de beurs te missen. Tegelijkertijd zien we steeds vaker berichten over zeer terughoudende beleggers. Vooral degenen die vorig jaar zijn begonnen met beleggen, of toen weer zijn ingestapt, besluiten steeds vaker om, nu wereldwijde aandelenmarkten steeds weer records breken, uit te stappen. En dat vinden we eigenlijk een vreemde reactie.

Belegd blijven is de beste optie…

Natuurlijk is de dip in het laatste kwartaal van vorig jaar, zeker bij nieuwe beleggers, niet in de koude kleren gaan zitten. Maar dat hoort nu eenmaal bij beleggen. Vaak speelt bij het besluit om de beleggingen te (ver)kopen, vaak gaat het dan om aandelen, emotie een belangrijke rol. Fundamentele zaken, zoals financiële planning en het doel waarvoor iemand belegt, worden uit het oog verloren. En dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. Je moet je dan echt afvragen of beleggen wel bij je past. Anderzijds, en dat is de manier waarop het ING Investment Office dat doet, kan af en toe wat risico van tafel nemen best goed zijn. Om vervolgens op een gunstiger moment weer wat risico aan te zetten. Dat noemen we tactisch beleggen. We blijven dus altijd belegd, met soms wat meer risico en soms wat minder.

… om je vooraf gestelde doelen te behalen

Het grootste risico van beleggen is dat je je vooraf gestelde doelen, die wat verder in de toekomst liggen dan enkele dagen of maanden, niet gaat bereiken. En als je besluit om tussentijds helemaal uit te stappen, ga je dat doel zeer waarschijnlijk niet halen! En al helemaal niet met de lage rentes die we waarschijnlijk nog lange tijd zullen houden. Lage rentes maken risicovollere beleggingscategorieën relatief aantrekkelijk. Dit wordt ondersteund door de positieve economische ontwikkelingen die we de laatste tijd steeds vaker zien. Van recessieangst is inmiddels geen sprake meer.

Beleggers in Europa zetten risico verder aan   

Afgelopen vrijdag zorgde het Amerikaanse arbeidsmarktrapport voor een opgewekte stemming op de beurzen. Die werd verder gesteund door goede kwartaalcijfers en vooruitzichten van Adidas (+9,1%), dat aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (+0,8%) mee omhoog trok. Bijna alle Europese beurzen sloten op de laatste dag van de week met winst. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,4%, de sterkste stijging in precies een maand. Defensieve sectoren, zoals vastgoedaandelen (-0,6%) en telecombedrijven (-0,6%), waren niet in trek. Beleggers kozen ervoor om wat meer risico aan te zetten. Op de obligatiemarkt was echter weinig beweging, de Duitse 10-jaarsrente bleef op 0,02% staan. Risicopremies op bedrijfsobligaties daalden wel licht.   

Meer nieuwe banen dan verwacht in de VS

In de VS zijn er in april 263.000 nieuwe banen bijgekomen. Dat is veel meer dan de 190.000 die door analisten gemiddeld werd verwacht. Het werkloosheidspercentage daalde van 3,8% naar 3,6%, het laagste niveaus sinds 1969! Er werd gerekend op een gelijkblijvend percentage van 3,8%. Tegelijkertijd zijn de uurlonen vorige maand met 0,2% gestegen in vergelijking met de maand ervoor, iets minder dan de verwachte +0,3%. Op jaarbasis bedroeg de stijging 3,2% (+3,3% verwacht). En dat is gunstig. De uurlonen stijgen iets meer dan de inflatie, waardoor het besteedbaar inkomen van de Amerikanen toeneemt. Bovendien is er voor de Fed geen reden om de beleidsrente op dit moment te wijzigen. Op basis van de laatste macrocijfers is zowel een verlaging als verhoging van de rente niet noodzakelijk. Het arbeidsmarktrapport van april had in mijn ogen, en die van de financiële markten, niet beter kunnen zijn.

Inkoopmanagersindex VS valt tegen

Overigens waren niet alle Amerikaanse macro-economische cijfers van vrijdag perfect. Zo daalde de officiële inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector, de ISM Non-Manufacturing Index, vorige maand van 56,1 naar 55,5 punten. Hier werd juist gerekend op een stijging naar 57 punten. Daar tegenover staat een stijging van de inkoopmanagersindex van de dienstensector door onderzoeksbureau Markit. Die is juist iets gestegen van 52,9 naar 53 punten (52,9 verwacht).

Ruime winsten op Wall Street

Op Wall Street werden de cijfers positief ontvangen, en terecht naar onze mening. De aandelenrally kreeg een vervolg met een stijging van 1% voor de S&P 500-index. De belangrijkste aandelenindex van de wereld sloot minder dan 0,2 punten onder de recordstand van vorige week dinsdag. De Nasdaq 100-index boekte met een winst van 1,6% wel een nieuw record. De Dow Jones Industrial-index sloot 0,8% hoger. Omdat de angst voor een sterk oplopende inflatie, mede door de iets lagere loonstijging, is afgenomen, daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 2 basispunten naar 2,53%. De dollar verzwakte iets tegenover de euro naar 1,1202.     

Trump zet druk op onderhandelingen met China

De afgelopen maanden zijn de onderhandelingen tussen de VS en China over het beëindigen van de handelsoorlog volgens berichten van beide kanten goed verlopen. Een akkoord leek aanstaande en zou mogelijk al begin deze maand kunnen worden ondertekend. Maar in de ogen van president Trump maakt China nu te weinig vaart. Vandaar dat hij gisteren maar weer eens naar zijn mobieltje greep om een tweetje te versturen. "Vanaf vrijdag gaan de importtarieven op $200 miljard aan Chinese goederen omhoog van 10% naar 25%. Daarnaast gaat dit 25%-tarief gelden op nog eens $325 miljard aan andere Chinese goederen." Hoe serieus deze dreigtweet is, is lastig in te schatten. Het lijkt erop dat Trump de druk op China nog wat wil opvoeren om de laatste plooien glad te strijken. Feit is dat net nu een akkoord in zicht leek, de onzekerheid over een deal weer is toegenomen. Volgens berichten zou China in een reactie hebben gedreigd met het annuleren van vervolgonderhandelingen in Washington die vanaf woensdag gepland staan. De komende dagen zal er meer duidelijkheid komen.

Chinese beurzen diep in het rood

Als er iets is waar beleggers niet van houden, is het onzekerheid. De wisselkoers van de Chinese yuan is vanmorgen flink gedaald tegenover de dollar en de Chinese centrale bank heeft de leenvoorwaarden voor banken versoepeld. Dat kan niet voorkomen dat de stemming op de Aziatische beurzen vanmorgen bedrukt is. Een escalatie van de handelsoorlog is slecht nieuws voor de groeivooruitzichten. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn vanwege de viering van een feestdag vandaag nog gesloten, maar op de overige beurzen zijn de koersdalingen fors. De Hang Seng-index in Hongkong noteert 3,2% lager en de verliezen op de beurzen op het vasteland van China zijn nog steviger. De beurs van Shanghai noteert op het moment van schrijven 5,6% lager, de beurs van Shenzhen verliest 6,6%. Een iets hoger dan verwachte stand van de Chinese inkoopmanagersindex van de dienstensector in april (54,5 tegenover 54,2 verwacht) kan de stemming niet keren.

Tweet lijkt onderhandelingstactiek

Ook de termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan rond de 1,5% lager. We verwachten dat de Europese beurzen straks dan ook lager van start zullen gaan. Naar mijn mening lijken de koersbeweging in Azië overdreven en past de tweet van Trump perfect in zijn onderhandelingstactiek. Er mag natuurlijk geen indruk ontstaan dat de onderhandelingen soepel zijn verlopen. Dan kan Trump zichzelf immers moeilijk als de grote winnaar uitroepen. In aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar wil 'The Donald' die eer natuurlijk wel aan zichzelf houden.

Agenda van vandaag  

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en die van de eurozone als geheel. Deze cijfers geven een goed beeld van de actuele economische ontwikkelingen en zijn daarom erg belangrijk. Een stand boven de 50 duidt op groei. Voor de eurozone wordt een stand van 51,3 verwacht. Verder staan er winkelverkoopcijfers van maart in de eurozone op het programma. Uit de VS krijgen we vandaag geen belangrijke macrocijfers. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag onder andere van Broadcom.

Maak er een mooie dag van en neem geen overhaaste emotionele beslissingen!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 25128,32 op Dow Jones 9,9 25,30 25,32 -2,24 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 22517,84 op Dow Jones 5,1 48,88 48,90 -1,13 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 29540,0 op Dow Jones 11,0 22,82 22,84 +2,65 % Koop Sprinter
Sprinter Short 29540,0 op Dow Jones 11,0 22,82 22,84 +2,65 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 6 mei 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.