In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Nokia - Netwerkspecialist met margeproblemen

maandag 6 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FI0009000681 EUR 16.1 5.47 Ja Long Informatie Technologie

Netwerkspecialist met margeproblemen

Nokia heeft het, net als de hele telecominfrastructuurindustrie, niet makkelijk. De start van 5G zou op termijn tot nieuwe investeringen moeten leiden. Dat is ook nodig, want de markt is en blijft zeer competitief en staat her en der onder druk. Daarom zijn de eerder aangekondigde reorganisaties ook nodig. De licentieportefeuille geeft daarbij een beetje verlichting.

Nokia: netwerkspecialist

Na de verkoop van de mobiele-telefonieactiviteiten aan Microsoft is Nokia overwegend actief als leverancier van apparatuur en diensten voor telecomnetwerken (93% van de omzet). De inkomsten uit licenties (Nokia Technologies) zijn relatief beperkt, maar het zijn wel heel hoog renderende activiteiten (80% operationele marge in 2018). In 2018 werd op een omzet van €22,6 mld een genormaliseerde winst geboekt van €0,4 mld.

Resultaten zwaar teleurstellend; management spreekt vertrouwen uit in duidelijke verbetering vanaf dit kwartaal

De omzet steeg in het eerste kwartaal met 2,1% op jaarbasis en dat was volgens verwachting. De operationele winst sloeg om in een verlies, wat een grote tegenvaller was en zeker niet verwacht. Het probleem was een sterke daling van de brutomarge in de Networks-divisie. Dit kwam deels door een minder aantrekkelijke productmix en deels door het nog niet mogen toerekenen van €200 mln aan omzet in de VS (nieuwe technologie moet eerst geaccepteerd worden door de klant voordat deze mag meetellen in de omzet). Het bedrijf geeft ook aan dat er sprake is van toenemende (prijs)concurrentie. Door al deze zaken sloeg de winst per aandeel om in een verlies. Gezien de bulk aan 5G-contracten die er aan komt, is het bedrijf vol vertrouwen dat er een sterk herstel komt dit jaar. De margeverwachting van het bedrijf voor 2019 ligt nog steeds in een bandbreedte van 9-12%. De consensusverwachting zal waarschijnlijk richting de onderkant daarvan tenderen.

Waardering genormaliseerd, maar voorspelbaarheid van de winstgevendheid blijft beperkt

De waardering is na een sterke underperformance redelijk gemiddeld geworden, met ongeveer 18x de verwachte winst over 2019. De verwachte winstgroei van 20-25% per jaar in de komende twee jaar is hoog, maar forse wijzigingen in taxaties zijn de norm. In zo’n omgeving is een aantrekkelijke waardering een gevaarlijk argument om op af te gaan. Het dividendrendement ligt op 4,6%, ruim boven het sectorgemiddelde.

Kansen

  • Positieve kaspositie (€1,2 mld per ultimo 2018) na de verkoop van verschillende activiteiten.
  • Sterke marktpositie in de kernactiviteit netwerkinfrastructuur. 5G-installatie kan op termijn tot hogere marges leiden.
  • Nokia heeft een sterke balans, grote portefeuille met technologische patenten en sterke research en productontwikkeling.

Risico's

  • De overname van Alcatel-Lucent brengt risico's met zich mee. Mislukte fusies zijn talrijk in dit segment.
  • Verminderde verdiencapaciteit door de verkoop van een aantal activiteiten.
  • De telecommunicatieapparatuurmarkt groeit nauwelijks. De marges staan daarom nog steeds onder druk.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 4,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 7,1. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,6 op Nokia 1,9 1,44 1,45 -3,34 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,6 op Nokia 1,9 1,44 1,45 -3,34 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 6,5 op Nokia 0,6 4,51 4,52 +1,12 % Koop Sprinter
Sprinter Short 6,5 op Nokia 0,6 4,51 4,52 +1,12 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen