Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundamentele Analyse DSM - Sterke positionering verwerkt in de waardering

dinsdag 7 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009827 EUR 22.5 2.11 Ja Long Basismaterialen

Sterke positionering verwerkt in de waardering

DSM profiteert van de omvorming van zijn productenportefeuille naar meer voeding en minder petrochemie. Dit maakt de omzet minder cyclisch gevoelig en de marges stabieler. Door de nieuwe portefeuille efficiënter te maken kan DSM kosten besparen en processen verbeteren. Het concern heeft een sterke positie in de opkomende markten. Ook profiteren DSM’s producten van de trend van de verduurzaming van ingrediënten en productieprocessen.

Wereldwijde producent van voedingsingredienten en high-performancematerialen

Het Nederlandse chemiebedrijf Koninklijke DSM ontwikkelt en produceert hoogwaardige materialen en ingrediënten voor de voedingsindustrie. Bij een omzet van €9,3 mld boekte het bedrijf in 2018 een nettowinst van €1,0 mld. De divisie Voeding was goed voor 66% van de omzet, Materialen voor 32%. Daarnaast heeft het bedrijf een R&D-divisie (‘Innovation Center’, 2% van de omzet) opgezet waar de productontwikkeling plaatsvindt. DSM is wereldwijd actief en haalt 65% van zijn omzet van buiten Europa (20% komt uit China).

Verschuiving naar specialistische activiteiten

Na een aantal acquisities en verkopen van bedrijfsonderdelen is de voedingdivisie nu het belangrijkste onderdeel van DSM. Hier produceert het bedrijf vitaminen en andere voedingsingredienten voor mens – en diervoeding, dranken, babyvoeding en dieetsupplementen. Die zijn minder gevoelig voor economische ups en downs dan de materialendivisie. De materialendivisie is sterk gericht op verduurzaming en op de vervanging van schaarse en gevaarlijke materialen in de productieprocessen van afnemers, bijvoorbeeld in de automobiel- en bouwsector. Nu de verschuiving in de productenportefeuille achter de rug is, wil DSM werken aan de optimalisering van de verschillende divisies en deelnemingen.

Bedrijfsresultaat 1e kwartaal 2019

DSM presenteerde zijn resultaten over het eerste kwartaal van 2019. De omzet kwam uit op €2,3 mld, wat 5,8% lager is dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar, en de winst per aandeel op €1,10 (-43%). Gecorrigeerd voor de hoge vitamineprijzen vorig jaar, groeide de omzet met 3%. Dat was beter dan de gemiddelde analistenverwachting. Dit was te danken aan licht hogere volumes en een wisselkoersvoordeel. De voedingsdivisie zorgde voor sterke organische groei (+3%) dankzij hogere volumes, met name in het voedingssupplementensegment. De uitbraak van Afrikaanse varkenspest in China zet druk op het diervoedingssegment, waardoor de volumes daalden. Het bedrijf wist de winstmarge in de voedingsdivisie te verbeteren naar 20,8%. De materialendivisie staat onder druk vanwege de zwakke automarkt in China, waar de volumes met 6% daalden, maar ook hier zag het bedrijf margeverbetering. De operationele kasstroom kwam lager uit dan vorig jaar, wederom vooral vanwege de normalisering van de vitamineprijzen. Het bedrijf verhoogde de organische winstgroeiverwachting van ‘midden tot hoog in de enkele procenten’ naar ‘hoog in de enkele procenten’. Exclusief een aanstaande aanpassing in de boekhouding, zou dit een groei van de winst voor belasting (EBITDA) van zo’n 8% betekenen. Het in februari aangekondigde aandeleninkoopprogramma van €1 mld is in april van start gegaan.

Waardering boven sectorgemiddelde

Wederom een sterk kwartaal voor DSM, waarbij de voedingsdivisie weer voor de nodige stabiliteit zorgt. Hoewel de Afrikaanse varkenspest voor druk zorgt, zal het effect voor DSM naar verwachting meevallen naarmate de consumptie van gevogelte en varkensvlees van buiten China toeneemt. De problemen in de autosector zullen op de materialendivisie blijven drukken, maar dat het bedrijf ook hier de marges wist te verbeteren is een sterk signaal. De verhoogde winstverwachting onderstreept dit. Na de stevige outperformance ten opzichte van de materialensector is de waardering opgelopen naar 19,3 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden. Dat is ruim boven het langjarig gemiddelde voor het bedrijf. Hoewel de operationele uitvoering indrukwekkend is, lijkt dit inmiddels in de waardering verwerkt.

Kansen

  • Aanhoudende wereldwijde economische groei
  • Verschuiving naar bewuster en gezonder eten
  • Voortzetting product- en procesverduurzaming
  • Verdere specialisering van productportefeuille naar hoogwaardiger producten via M&A.

Risico's

  • Margedruk door prijsconcurrentie of stijgende grondstoffenprijzen
  • Onvoorziene vertragingen in de productie
  • Sterkere euro ten opzichte van valuta’s van andere regio’s waar DSM actief is.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 93,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 114. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 100,52 op DSM 7,9 1,44 1,45 +4,33 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 91,15 op DSM 4,8 2,37 2,38 +2,59 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 116,4 op DSM 9,3 1,21 1,22 -3,95 % Koop Sprinter
Sprinter Short 116,4 op DSM 9,3 1,21 1,22 -3,95 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.