Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Henkel - Extra kosten om producten te verkopen; winst gaat omlaag terwijl concurrentiestrijd verhevigt

woensdag 8 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0006048432 EUR 15.9 2.18 Ja Short Dagelijkse consumentengoederen

Extra kosten om producten te verkopen; winst gaat omlaag terwijl concurrentiestrijd verhevigt

De concurrentiestrijd tussen de verschillende aanbieders van wasmiddelen verhevigt nog steeds. Vooral Procter & Gamble (P&G) is daarin oppermachtig. Na enkele jaren van reclamestilte zijn de concerns genoodzaakt een groter deel van de omzet uit te geven aan reclame- en marketingactiviteiten. Hierdoor daalt de winst en de bijbehorende winstmarge. Henkel moet het met zijn enkele honderden miljoenen euro’s opnemen tegen de miljarden dollars die P&G uitgeeft aan reclame en promotie. Dit lijkt een strijd die Henkel niet kan winnen. Ook zullen de investeringen pas in 2020 extra omzet en winst opleveren. Enkele grote brokers hebben het aandeel direct afgewaardeerd en hun koersdoelen verlaagd. 2019 zal niet de geschiedenis ingaan als het beste jaar van het concern.

Leidende marktposities in zowel de consumenten -en industriele markten

Henkel AG & Co KGaA (Henkel), de Duitse innovatieve fabrikant van lijm, wasmiddelen, cosmetica en schoonmaakmiddelen, is wereldwijd actief met toonaangevende merken en technologieën. Het concern werkt in drie domeinen: was -en reinigingsproducten, schoonheidsproducten en kleeftechnologieën. Henkel werd opgericht in 1876 en is wereldwijd markleider in zowel consumenten- als industriële (deel)markten met bekende merken zoals Persil, Schwarzkopf en Loctite. Het draaide in 2018 bijna €20 mld omzet.

Hogere grondstofprijzen, handelsvete en voortdurende prijzenoorlog leiden tot dalende winst

Henkel heeft de omzet in het eerste kwartaal opgevoerd, maar was wel minder winstgevend dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de minder goede prestaties van de divisie persoonlijke en huishoudelijke verzorging lag hieraan ten grondslag. Deze heeft te maken met een voortdurende prijzenoorlog in Europa, een krimpend marktaandeel in de Verenigde Staten en hogere grondstofprijzen. Maar ook werd de groei van de kleefstoffendivisie geraakt door de lagere groei in China en in de autosector, veroorzaakt door de al veel te lang voortdurende handelsvete. Het bedrijf kondigde eerder dit jaar al aan extra te investeren in digitalisering en vernieuwing. De omzet groeide met 2,8% tot €5 mld en was daarmee vrijwel in lijn met gemiddelde analistenverwachting. Daarbij profiteerde Henkel onder meer van gunstige wisselkoersen. Op autonome basis, dus zonder invloed van valutaschommelingen of overnames, was er sprake van 0,7% groei. De aangepaste winst voor belasting daalde met 5,6% naar €795 mln. Hier lag de gemiddelde analistenverwachting op €805 mln. De nettowinst daalde 1,7% tot €534 mld. Het hardst groeide het bedrijf in Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. In West-Europa namen de verkopen af. Voor het lopende boekjaar handhaaft Henkel zijn prognose voor de identieke omzetgroei van 2% tot 4% en een aangepaste operationele winstmarge in een bandbreedte van 16-17%. Ook verwacht het een daling van de winst per aandeel van ongeveer 5% in gelijkblijvende valuta.

Waardering

Henkel heeft een koers-winstverhouding van 15 keer de winst van het lopende jaar, lager dan dat van de concurrentie en lager dan de gemiddelde waardering van het aandeel. Maar de cijfers zijn dan ook kwalitatief niet zo goed als die van de concurrentie.

Kansen

  • Henkel heeft sterke A-merken als Witte Reus, Pritt, Persil, Dixan, Schwarzkopf en Fa. Daarnaast bezit het een sterk groeiend marktaandeel in de productie van huismerken.
  • De lijm- en kleefstoffendivisie is een van de grootste van de sector aan het worden. Henkel heeft inmiddels een wereldwijd marktaandeel van 15%. Daardoor verbetert de prijszettingkracht van Henkel sterk en is het concern een van de weinige concerns die de gestegen grondstoffenprijzen door kunnen berekenen aan winkeliers en consumenten.

Risico's

  • De marges zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor schommelingen in de olieprijs en doordat 60% van de omzet buiten West-Europa gemaakt wordt is ook de omruilverhouding van de verschillende valuta’s naar de euro een bedrijfsrisico.
  • De concurrentiestrijd tussen de verschillende aanbieders van wasmiddelen verhevigt nog steeds.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 110 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 75. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 77,4 op Henkel 4,9 18,54 18,64 +4,61 % Koop Sprinter
Sprinter Long 77,4 op Henkel 4,9 18,54 18,64 +4,61 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen