Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse BMW - Cijfers vallen tegen; bijstelling winstverwachting 2019

woensdag 8 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0005190003 EUR 7.7 4.78 Nee Long Duurzame consumentengoederen

Cijfers vallen tegen; bijstelling winstverwachting 2019

BMW heeft op het moment veel tegenwind. De vernieuwde uitstootmeetprocedures vergen aandacht en extra investeringen. Aangezien de metingen strenger en secuurder zijn, moet de uitstoot ook echt kloppen om meer reputatieschade te voorkomen. Ook zorgt het sluimerende handelsconflict voor onzekerheid bij de toekomstige autokopers. Het verhogen van de voorziening voor de kartelboete binnen enkele weken, waardoor de winstgevendheid dit jaar op een van de laagste niveaus van de laatste jaren gaat uitkomen, is geen goed bericht van BMW.

Verkoopkampioen luxeauto's

Het Duitse Bayerische Motoren Werke AG (BMW) is een van de grootste producenten van luxe auto’s ter wereld. Ook produceert het concern motorfietsen en heeft een onderdeel voor financiële dienstverlening. Enkele bekende merken zijn BMW, Mini en Rolls-Royce. Het concern heeft in 24 landen productiefaciliteiten en verkoopt auto’s in 140 landen. BMW realiseerde in 2018 meer dan €97,5 mld aan inkomsten uit de motor- en autoverkoop.

De inhaalslag is begonnen

In een poging de concurrentie voor te blijven, brengt BMW versneld meer elektrische en deels elektrische luxeauto's op de markt. Ook gaat BMW meer investeren in software en inzetten op zelfsturende auto's. BMW weet dat het moet veranderen om de nummer één in luxe auto's te blijven. Niet alleen heeft Mercedes zich teruggevochten in het premiumsegment door nieuwe, brutale modellen te introduceren, ook de concurrentie van spelers uit Silicon Valley neemt toe. Tesla streefde BMW afgelopen jaar al voorbij door bijna twee keer zo veel elektrische auto's te verkopen. Dat betekent dus dat BMW meer moet inzetten op elektrische auto’s.

Cijfers vallen tegen; opnieuw bijstelling winstverwachting 2019

BMW heeft in het eerste kwartaal fors minder winst gemaakt. Het resultaat werd vooral gedrukt door een voorziening van €1,4 mld voor een mogelijke boete van de Europese Commissie. Enkele weken geleden werd nog een bedrag van €1 mld gecommuniceerd. BMW kampte het afgelopen kwartaal met prijsdruk, handelsspanningen en problemen met nieuwe Europese emissietesten. Het concern ligt onder het vergrootglas van de Europese Commissie omdat het afspraken zou hebben gemaakt over uitstoottechnologie met Volkswagen en Daimler. De exacte hoogte van de boete is nog niet bekend. BMW waarschuwde in een eerder stadium al voor een forse impact op de resultaten vanwege de voorziening, maar zegt ook de aantijgingen te zullen betwisten. De brutowinst van de automaker zakte op jaarbasis met 78% naar €589 mln. De omzet op jaarbasis viel krap 1% lager uit op €22,46 mld, bij een gemiddelde analistenverwachting van €22,26 mld. Het aantal auto's en motoren dat het bedrijf afleverde, is een fractie gestegen. BMW verwacht met name in de tweede helft van dit jaar de prestaties te verbeteren. Het verwacht dat de operationele marge voor dit jaar uitkomt tussen 4,5% en 6,5%. BMW maakt werk van verdere kostenbesparingen. De automaker had in maart dit jaar al aangekondigd dat het €12 mld aan kosten wilde besparen. Dit is nodig in het licht van extra investeringen op het gebied van elektrisch en autonoom rijden. Het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget van BMW steeg op jaarbasis met 8,4% tot €1,4 mld. De oplopende spanningen tussen de VS en China betekenen ook slecht nieuws voor BMW en andere autobouwers. Als Peking besluit om importtarieven op auto's uit de VS te verhogen van 15% naar 40%, kost dit de automaker mogelijk €600 mln per jaar. Samen met Daimler behoort BMW namelijk tot de grootste exporteurs van auto's van de VS naar China.

Waardering

De koers-winstverhouding van BMW voor het lopende jaar is met 7,8 in lijn met het gemiddelde van de autosector. Dit geldt ook voor het dividendrendement van ongeveer 5%.

Kansen

  • BMW heeft meer geïnvesteerd in schone technologie dan veel concurrenten. Dit kan op termijn voordeel opleveren nu overheden meer ‘groene’ techniek eisen.
  • BMW’s aanwezigheid in de wereldwijde markten verkleint de afhankelijkheid van één enkele regionale economie en verbetert de vooruitzichten nu veel opkomende markten zich ontwikkelen tot volwassen economieën.
  • BMW’s luxe- en ultraluxeauto’s kennen een hoge winstmarge; de omzet ervan is doorgaans minder gevoelig voor schommelingen van de economie.

Risico's

  • BMW blijft modellen met alle ‘groene’ aandrijftechnieken verkopen, van elektrische tot waterstofmotoren. Hierdoor maakt het concern meer onderzoekskosten dan fabrikanten die zich op één aandrijvingstechniek voor de toekomst richten.
  • Rente- en valutaschommelingen kunnen de rendementen drukken. Bijna 23% van de omzet komt uit de Verenigde Staten, terwijl BMW rapporteert in euro’s.
  • De familie Quant heeft 50% van de aandelen BMW in bezit en controleert dus het hele bedrijf. Beslissingen van het managementteam kunnen dus door de familie geblokkeerd worden.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 63 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 105. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 57,68 op BMW 9,0 7,18 0,00 +0,98 % Koop Sprinter
Sprinter Long 56,2 op BMW 5,2 12,52 0,00 +0,56 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 68,5 op BMW 6,8 0,96 0,97 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 79,3 op BMW 4,2 1,56 1,57 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen