Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse PostNL - Opnieuw afnemende postvolumes

woensdag 8 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0009739416 EUR 9 5.34 Ja Long Industriegoederen

Opnieuw afnemende postvolumes

De afname van het aantal verzonden poststukken zal volgens ons blijven aanhouden. Wij denken dat dit de komende jaren niet gecompenseerd kan worden door prijsverhogingen, kostenbesparingen en een sterke groei van de pakketbezorging. De overname van concurrent Sandd, waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2019, maakt van het concern een monopolist op de postmarkt, waar de concurrentie laag is, net als overigens de winstgevendheid. Op de pakketmarkt, de andere tak van sport van het concern is de concurrentie een stuk heviger.

Een traditioneel postbedrijf

PostNL is ontstaan door de opsplitsing van TNT Post in TNT Express en PostNL. Het bedrijf heeft activiteiten op het gebied van post, pakketten en e-commerce in de Benelux, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Het bedrijf heeft een sterke marktpositie binnen de volledig geliberaliseerde Nederlandse postmarkt.

Digitale post verdringt traditionele post

De sector waarin PostNL voornamelijk opereert, de klassieke postbezorging, zit in een neerwaartse spiraal. Het aantal verzonden poststukken zal ook de komende jaren afnemen. Door de snelle opkomst van het online shoppen groeit de markt voor pakketpost wel snel, maar de concurrentie is in deze markt erg groot en de verdiensten zijn daardoor laag.

Opnieuw afnemende postvolumes

Zoals verwacht, zag PostNL het postvolume in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw afnemen: met 9,1% deze keer. De omzet van dit onderdeel kwam uit op €392 mln, een daling van 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd nam het pakketvolume met 16% toe. De omzet steeg hier met 13% naar €398 mln, bij een gemiddelde analistenverwachting van €401 mln. De overgang van omzet uit postbezorging naar de pakketmarkt zet eindelijk door. PostNL haalt nu meer dan de helft van de omzet uit pakketbezorging. Dat komt helaas meer door de krimp van de postactiviteiten, dan dat de pakketactiviteiten sterker groeien. Ook is de concurrentie in de pakketmarkt veel harder. De operationele winst daalde wel: van €40 mln naar €22 mln. De nettowinst kwam daardoor uit op €6 mln, terwijl dit een jaar geleden nog €14 mln was. PostNL herhaalde de eerder afgegeven outlook voor het hele boekjaar en zei een onderliggend bedrijfsresultaat te voorzien van €170 mln tot €200 mln bij een licht stijgende omzet. Dit zal naar verwachting resulteren in een genormaliseerde EBIT van €155 tot €185 mln. Uitgaand van de goedkeuring voor het samengaan met brievenbezorger Sandd in het vierde kwartaal van 2019, bedraagt het effect op het resultaat in 2019 naar verwachting €25 mln tot €35 mln. De genormaliseerde EBIT zal in 2019 naar verwachting stijgen en leiden tot een vrije kasstroom van meer dan 50% van de genormaliseerde EBIT na 2020.

Een lage waardering, maar onzekere vooruitzichten

De koers-winstverhouding op basis van de verwachte winst in 2019 is minder dan 7. De waardering lijkt aan de lage kant, maar de volumedaling van poststukken zal aanhouden. Wij denken dat dit de komende jaren niet gecompenseerd kan worden door prijsverhogingen, kostenbesparingen en/of een sterke groei van de pakketbezorging.

Kansen

  • De verwachte groei van het te bezorgen aantal kleine pakketjes (onder meer voor webwinkels) is positief.
  • Overname door een concurrent binnen de sector. Consolidatie van de sector is een must om te overleven en er zijn al meerdere pogingen ondernomen.
  • Nu de grote concurrent Sanddd ( onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder ) is overgenomen heeft het concern vrijwel de hele Nederlandse postmarkt in handen en hoeven prijzen niet verder verlaagd te worden.

Risico's

  • Een stijging van de pensioenkosten (verplichte bijstortingen) door een sterk gedaalde dekkingsgraad van het pensioenfonds.
  • Een vrijwel niet houdbaar dividendrendement onder andere vanwege het negatieve eigen vermogen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 3 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 5,1. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,811 op Post NL 11,4 0,16 0,17 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,7 op Post NL 5,0 0,38 0,39 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2,297 op Post NL 4,9 0,39 0,40 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 2,297 op Post NL 4,9 0,39 0,40 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen