Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundamentele Analyse E.ON - Herstructurering biedt kansen

maandag 13 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000ENAG999 EUR 12.6 5.65 Ja Nutsbedrijven

Herstructurering biedt kansen

Sinds de ‘Energiewende’, de opgelegde hervorming van de Duitse energiemarkt richting duurzamere energiebronnen, is nutsbedrijf E.ON bezig met herstructureren. Het bedrijf heeft verschillende niet-gereguleerde activiteiten afgebouwd, waardoor de inkomsten minder gevoelig zijn geworden voor de ups en downs van de energiemarkt. Met de verkoop van het belang in Uniper en de geplande uitruil van activiteiten met RWE wordt de herstructurering van activiteiten afgerond.

Duits nutsbedrijf

Het Duitse E.ON beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in Duitsland en elders in Europa. Het levert energie aan eindklanten en beheert hernieuwbare energieopwekkingscapaciteit in Europa en de VS. Bij een omzet van €29 mld boekte E.ON in 2018 een nettowinst van €1,2 mld. Deze omzet werd behaald in Duitsland (58%), andere EU-landen (42%) en de rest van de wereld (1%).

Herstructurering in volle gang

Na de gedeeltelijke beursgang van E.ON’s productiecapaciteit op basis van fossiele energiegrondstoffen (onder de naam Uniper) heeft E.ON zijn risicoprofiel verlaagd. Het resterende belang van 47% in Uniper heeft E.ON verkocht aan het Finse nutsbedrijf Fortum. Hiermee is het afstoten van oude activiteiten zijn afgerond en worden de inkomsten van E.ON losgekoppeld van de grondstoffenprijzen. Door de geplande uitruil van activiteiten met Innogy en RWE kan E.ON zich verder specialiseren en de opwekking van energie volledig afstoten. Het bedrijf zal in 2020 beschikken over een van de grootste elektriciteitsnetwerken ter wereld en een klantenbasis van rond de vijftig miljoen huishoudens. E.ON was de afgelopen jaren actief met de ontwikkeling van slimme energiemeters, laadpalen voor elektrische auto’s, batterij-opslag en andere diensten waarbij het profijt heeft van zijn grote netwerk. Margedruk bij de levering aan particulieren is een risico. Het lastig voorspelbare aanbod van hernieuwbare energie op het netwerk zorgt voor hogere kosten.

Bedrijfsresultaat 1e kwartaal 2019

E.ON presenteerde zijn resultaten over het eerste kwartaal van 2019. De omzet kwam uit op €8,9 mld (-4% jaar op jaar, joj) en de winst per aandeel (WPA) op €0,30 (-9% joj). Dit was in lijn met de consensusverwachting van analisten. Dankzij de opstart van nieuwe windparken in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk (VK) en de VS steeg de winst in de divisie voor hernieuwbare energie met 23% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De netwerkendivisie rapporteerde met een min van 3% in lijn met de verwachtingen. Bij Customer Solutions, de divisie voor distributie van elektriciteit en gas aan particulieren, daalde de winst met 44%. Dit was steviger dan de verwachtingen. Een warmer eerste kwartaal, hogere inkoopkosten voor gas en de timing van netwerkvergoedingen waren de oorzaak van de tegenvaller. E.ON kon in het eerste kwartaal 100.000 nieuwe klanten bijschrijven in Duitsland, maar in het VK blijft de concurrentie stevig. De nettoschuld kwam uit op €18,5 mld, binnen de doelstelling. Het bedrijf houdt de verwachtingen voor het hele jaar onveranderd en rekent op een onveranderde winst voor belasting (EBIT) dit jaar, zo’n €3 mld. Ook het geplande dividend blijft onveranderd op €0,46 per aandeel. De transactie met RWE en Innogy loopt nog altijd op schema.

Aantrekkelijk bij huidige waardering

De cijfers waren oké, waarbij het uitblijven van een grote tegenvaller voor opluchting zorgde. Hoewel er uitdagingen blijven in het VK, lijken de andere problemen in Customer Solutions van tijdelijke aard. Ook de aanhoudend sterke klantgroei is bemoedigend. De verwachtingen voor het hele jaar zijn prima haalbaar. Met de deal met RWE en Innogy en bijbehorende synergievoordelen in het vooruitzicht lijkt de waardering op 13,5 x de verwachte winst voor de komende twaalf maanden aan de lage kant. De specialisatie naar netwerkbeheerder en energieleverancier zorgt voor stabielere, minder volatiele inkomsten. Dat zou een hogere waardering rechtvaardigen.

Kansen

  • Verder herstel van de Europese elektriciteitsprijzen
  • Hoger dan verwachte synergieen uit de deal met RWE
  • Verdere verlaging van de schuldpositie
  • Investeringen in netwerkuitbreiding en groeiprojecten

Risico's

  • Steviger dan verwacht ingrijpen van de toezichthouder op de energiemarkt
  • Onverwachte sterke stijging van de kapitaalmarktrentes
  • Blokkade van de deal met RWE door toezichthouder

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 5,3 op E.ON 2,0 4,74 4,77 +0,85 % Koop Sprinter
Sprinter Long 5,3 op E.ON 2,0 4,74 4,77 +0,85 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen