Author

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Herstel blijft beperkt

donderdag 16 mei 2019

In de afgelopen twee handelsdagen vond een beperkte herstelbeweging plaats binnen de grenzen van de dalende trend. Zet dit herstel door, of wordt eerst de neerwaartse druk verder opgevoerd naar lagere niveaus?          

De beweeglijkheid in de AEX blijft momenteel hoog. Gisteren bewoog de AEX tussen de 546 en 553. Hiermee vond ook een eerste poging plaats om het afvlakkende 50-daags gemiddelde terug te testen. Dit gemiddelde werd eind vorige week voor het eerst sinds medio januari weer neerwaarts gebroken. Momenteel is dit gemiddelde bij 554,20 te vinden. Vlak daarboven ligt nog de voormalige maart-top bij 555,55. Ik gaf begin deze week al aan dat de kans op herstelbewegingen binnenkort groot was aangezien de terugval in de afgelopen weken krachtig was en zonder opwaartse tegenreacties. Hierdoor zijn er nog geen contouren te zien van een nieuwe dalende trend. De vraag voor de komende dagen is of een forser herstel zal plaatsvinden, of dat de AEX eerst op weg gaat naar eerdere bodems, de steunpunten bij 529,70 en 538,70. Daartussenin ligt verder nog het neerwaarts draaiende 200-daags gemiddelde bij 534,70. Ik acht de kans realistisch dat de AEX eerst op weg gaat naar deze steunpunten voordat een krachtiger herstel zal plaatsvinden. In het langere technische beeld verwacht ik dat deze steunpunten slechts tijdelijk voor een opleving kunnen zorgen en de neerwaartse trend in de komende tijd zal worden voortgezet naar aanzienlijk lagere niveaus. Als we verder kijken naar het gevormde patroon van gisteren dan zien we een grote ‘hanging man’ als potentieel toppatroon waarna de neerwaartse weg in de komende dagen/week kan worden voortgezet. De opwaartse ruimte lijkt in het kortetermijnbeeld beperkt en de neerwaartse ruimte is groot.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

538,70 / 534,70 / 529,70 / 526,70

554,20 / 555,55 / 558,90 / 564,30 / 566,50

Grafiek AEX-index op dagbasis

Klassieke omkeer in het langetermijnbeeld. Verdere daling in de komende tijd realistisch 

In het langetermijnbeeld is er nu sprake van een zeer groot en langdurig topvormingsproces. Daarbij werd een viervoudige toppenzone gecreëerd bij 572 – 577. Drie van deze toppen werden in de eerste helft van 2018 op de borden gezet. Daarbij ging elke top gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. De vierde top werd in april dit jaar op borden gezet en was de laagste top tot op heden bij 572. Belangrijker in het langetermijnbeeld is de neerwaartse doorbraak onder de stijgende bodemlijn van de bijna 10 jaar durende voormalige bullmarkt. Deze neerwaartse doorbraak vond in het laatste kwartaal van 2018 plaats. Zolang er geen verbeteringen in het langetermijnbeeld plaatsvinden, verwacht ik dat de neerwaartse langetermijntrend zal worden voorgezet naar lagere niveaus dan de bodem van eind vorig jaar bij 472,20. Na de vorming van deze bodem werd een lange en opwaartse herstelbeweging gestart. Deze zette aanzienlijk verder door dan ik had verwacht. Vooral de doorbraak in januari door de zone 511 – 517 zorgde voor een krachtige voortzetting en uiteindelijk de hertest van de toppenzone van vorig jaar. De euforie werd in de afgelopen twee maanden steeds groter onder beleggers en analisten, wat een contrair signaal is. Ook zagen we sinds februari negatieve divergentie ontstaan waarbij de technische indicatoren (RSI en MACD) die maand nog hun toppen testten van de afgelopen jaren. In de afgelopen periode zorgde de RSI voor een hertest van deze top en vormde de MACD een lagere top. De negatieve divergentie ontstond doordat tegelijkertijd de AEX zelf nog hogere toppen op de borden wist te zetten. Belangrijker was de recente neerwaartse doorbraak onder de sinds eind vorig jaar (vanaf de 472,20-bodem) stijgende bodemlijn. Deze maakte de laatste twee maanden ook onderdeel uit van een grote stijgende wig. Bij een dergelijk en potentieel toppatroon stijgende de bodems sneller dan de toppen. De neerwaartse doorbraak onder de genoemde stijgende bodemlijn vond op de eerste handelsdag van mei plaats na de eerdere vorming van een dubbele top onder de 572 in de daggrafiek. Dit is een klassieke hertest van een zeer belangrijke toppenzone en een klassieke omkeer in de AEX. We zagen in de meeste indices vergelijkbare patronen en neerwaartse doorbraken in de afgelopen twee weken waarmee de kans groot is geworden dat in het langere technische beeld een zeer belangrijke top is gevormd. Waar liggen in het kortetermijnbeeld de belangrijkste niveaus? Aan de bovenkant liggen als eerste weerstanden het 50-daags gemiddelde bij 554,20 en de maarttop van 555,55. Daarboven ligt verder nog de voormalige bodem (waaronder de trendomkeer werd bevestigd) bij 558,90 en de 564,30. Zodra de AEX door het 50-daags gemiddelde breekt, kan een verdere opwaartse herstelbeweging worden ingezet die uiteindelijk naar mijn mening moet leiden tot een eerste lagere top. Ik acht de kans momenteel echter groter dat eerst een verdere voorzetting van de dalende tendens wordt ingezet voordat een krachtige herstelbeweging wordt ingezet. Belangrijke steunpunten liggen daarvoor bij de eerdere bodems van 538,70 en 529,70 met tussenliggend het 200-daags gemiddelde bij 534,70. Ondanks eventuele herstelbewegingen, is de trend neerwaarts gedraaid en is de kans op een voortzetting in de komende tijd groot naar aanzienlijk lagere niveaus.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Voorzichtige positieve signalen na zwakke periode

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn meer 'dovish' geworden

Waardering

=

 

Ondanks koersherstel lager dan gemiddelde waardering aandelen

Sentiment¹

=

 

Van zeer negatief begin dit jaar naar neutraal

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Products Long

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 532,85 op AEX 10,0 5,86 5,88 -30,61 % Aankopen
Sprinter BEST Long 470,9 op AEX 4,9 12,06 12,08 -17,67 % Aankopen

Products Short

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 646,38 op AEX 10,0 5,87 5,89 +80,92 % Aankopen
Sprinter Short 695,0 op AEX 5,0 11,76 11,77 +28,79 % Aankopen

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 16 mei 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.