Fundamentele Analyse KBC Group - Solide bank-verzekeraar, ook actief in Oost-Europa

donderdag 16 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003565737 EUR 10.1 6.55 Ja Long Financiële waarden

Solide bank-verzekeraar, ook actief in Oost-Europa

KBC heeft sterke wortels en een loyale klantenbasis in de thuismarkt, waardoor de bank profiteert van schaalvoordeel en een grote en stabiele depositobasis. Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid. De kapitaal- en liquiditeitsposities zijn bovendien sterk. De winstgevendheid van de bank-verzekeraar is vrij hoog in vergelijking met andere Europese banken. Dit is echter voldoende verdisconteert in de premie in de waardering ten opzichte van de Europese bankensector.

Belgische bank met significante exposure naar Oost-Europa

KBC Group is een van de grootste financiële instellingen van België en heeft een sterke positie in Centraal- en Oost-Europa (CEE), waar het een tweede thuismarkt heeft gecreëerd. De bank heeft meerdere private banks gekocht in verschillende Europese landen en opereert volgens het bank-verzekeraarmodel. Hierbij creëert de bank cross-sellingkansen voor zijn producten; zo heeft bijvoorbeeld 88% van de hypotheekhouders in België ook een opstalverzekering bij KBC. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis door bovengemiddelde investeringen in CEE en Ierland (waar de crisis een hoge tol eiste) en door de grote portefeuilles met gestructureerde kredietproducten. KBC heeft daarom overheidssteun en overheidsgaranties geaccepteerd. Het concern heeft alle staatssteun ruim voor de deadline terugbetaald.

Eerstekwartaalresultaten positief dankzij lagere kosten, maar rentemarge staat onder druk

KBC rapporteerde over het eerste kwartaal een brutowinst van €503 mln, een daling van 27% jaar op jaar (joj) maar 6% boven de gemiddelde analistenverwachting. De omzet viel 1% hoger uit dan de consensusverwachting van analisten, maar werd voornamelijk gedreven door hoger dan verwachte handelsinkomsten, die minder stabiel zijn. De kosten vielen 1% lager uit dan verwacht, doordat de bank-verzekeraar wist te snijden in IT- en loonkosten. Ondanks groei in volumes vielen de netto rente-inkomsten licht lager uit dan verwacht, door druk op de rentemarge. Deze daalde in het kwartaal 4 basispunten naar 1,98%. Dit kwam voornamelijk door de ontwikkelingen in thuismarkt België, waar de lage rentestand ook een lagere herbeleggingsopbrengst tot gevolg heeft en waar de groei in deposito’s de rentekosten verhoogt. In Tsjechië weet KBC de rentemarge wel stabiel te houden en zorgt kredietgroei voor hogere inkomsten. Hoewel Tsjechië ongeveer hetzelfde percentage als België toevoegt aan de nettowinst (41%), is daarvoor slechts 15% van het kapitaal nodig; voor België is dat 60%. Zowel het verzekeringsresultaat als de fee-gedreven inkomsten waren in lijn met de analistenverwachtingen. De voorzieningen voor slechte leningen vielen 3% hoger uit dan verwacht door specifieke posten, maar zijn met 16 basispunten van de totale kredietportefeuille nog steeds laag. De kapitaalratio viel dertig basispunten terug naar 15,7% door een stijging van het risicogewogen vermogen, maar is nog royaal boven de door het management gestelde ondergrens van 14%.

Premie in de waardering terecht

De resultaten waren in lijn met de verwachtingen, waarbij de kosten iets beter waren en de rentetrends iets slechter. De managementstructuur gaat in de tweede helft van het jaar op de schop, maar dit zal geen gevolgen hebben voor de financiële resultaten. Het aandeel wordt met een koers-winstverhouding en een tastbare-boekwaarderatio van respectievelijk 10,7 en 1,6 hoger gewaardeerd dan het gemiddelde van de Europese banken (respectievelijk 8,8 en 0,9). We zijn positief over KBC gezien de solide kapitaalpositie, de hoge mate van winstgevendheid en de solide posities in zowel stabiele markten (België) als groeimarkten (Tsjechië). Wij vinden de premie dan ook terecht, maar zien bij de huidige waardering weinig ruimte voor verdere opwaartse herwaardering.

Kansen

  • De bank onderscheidt zich door zijn krachtige uitvoering van het bank-verzekeraarmodel in combinatie met een sterke marktpositie. Dit model kan KBC verder uitrollen buiten zijn thuismarkten.
  • Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid.
  • De kapitaalpositie is sterk verbeterd dankzij de goede kasstroomopwekking en kapitaalemissies. Hierdoor is de bank goed gepositioneerd om de dividenduitkering minimaal op peil te houden, of te verhogen.

Risico's

  • KBC heeft een grote portefeuille met Ierse en Oost-Europese leningen waarvan de verliezen minder worden, maar nog steeds groot zijn.
  • Als de Europese economie afzwakt, kunnen de opkomende markten in Oost-Europa waar KBC actief is relatief harder geraakt worden dan de Westerse markten. Dit zou KBC disproportioneel kunnen raken ten opzichte van andere Europese banken.
  • Door de huidige lage rentes kunnen de netto rente-inkomsten verder onder druk komen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 46,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 74. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 43,44 op KBC 5,6 9,27 9,39 +2,64 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 40,98 op KBC 4,4 11,73 11,85 +2,08 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 63,39 op KBC 4,6 11,33 11,45 -2,40 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 63,39 op KBC 4,6 11,33 11,45 -2,40 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van KBC Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.