Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Tariefdreiging blijft boven markt hangen, Amerikaanse consument niet onder de indruk

maandag 20 mei 2019

Dat wordt nog knap lastig kiezen volgend jaar mei. Waar zullen we naar toe gaan? Wordt het de Toppers in de Arena, de Formule 1 op Zandvoort of het Eurovisie Songfestival? Mijn voorkeur gaat uit naar Zandvoort, maar toch leuk dat 'we' zaterdag met Duncan na 44 jaar eindelijk weer eens gewonnen hebben. 

Iets minder in opkomende markten

Door naar serieuzere zaken… Deze keer weer een vroege versie van het Dagbericht beleggen, in verband met de maandelijkse toelichting op het Investment Committee voor collega’s op maandagochtend. Afgelopen week heb ik hier al aangegeven welke veranderingen we in de beleggingsstrategieën hebben doorgevoerd. We zijn iets meer gaan beleggen in Amerikaanse aandelen en minder in aandelen uit opkomende markten. Een uitgebreide toelichting hierop en onze visie lees je in ons Maandbericht beleggen van mei.

Besprekingen May en Corbyn afgebroken 

Net als in de voorgaande dagen, overheerste afgelopen vrijdag op de financiële markten nog steeds de onzekerheid over de handelsoorlog van de VS met China. Ook kwam de brexit weer eens bovendrijven. De besprekingen tussen premier May en de leider van de Labourpartij, Jeremy Corbyn, zijn op niets uitgelopen. Corbyn neigt ernaar om het volk te raadplegen en een tweede brexitreferendum te houden. Daar wil May en haar conservatieve partij niets van weten. Volgens berichten wil May volgende maand (een deel van) de brexitdeal met de Europese Unie nog eens ter stemming brengen in het Britse parlement. De kans dat er nu wel een meerderheid wordt gevonden, achten we niet heel erg groot. Inmiddels is er binnen de conservatieve partij al een strijd losgebarsten over de opvolging van May. 

Dreiging importheffingen blijft…

In reactie op het nieuws uit Londen werd het pond wat zwakker, maar wist de FTSE 100-index (-0,07%) net niet in de plus te eindigen. En ondanks de door president Trump met 180 dagen uitgestelde invoerheffingen op Japanse en Europese auto's, waren beleggers allerminst opgelucht. De dreiging blijft namelijk boven de markt hangen. Ook al kan het uiteindelijk wel meevallen, getuige het schrappen van de invoerheffingen door de VS op staal en aluminium uit Mexico en Canada. 

… en drukt stemming in Europa

De zorgen over de geopolitieke spanningen drukten dus ook vrijdag een stempel op de beursstemming. Alle Europese beurzen sloten lager. De Stoxx Europe 600-index verloor 0,2%. Aandelen uit de sector energie, waarvan we de overwogen positie in onze beleggingsstrategieën hebben gehandhaafd, boekten als enige een winst van 0,7% in reactie op de toegenomen spanning in het Midden-Oosten. Toch sloot de prijs van een vat ruwe olie iets lager. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,116 tegenover de dollar. De Duitse 10-jaarsrente sloot 1 basispunt lager op -0,10% ondanks een iets hoger dan verwachte kerninflatie in de eurozone in april (1,3% op jaarbasis, tegenover 1,2% verwacht). 

Groot vertrouwen Amerikaanse consument

Dat de Amerikaanse consument zich weinig laat afschrikken door de handelsperikelen, bleek vrijdag uit de vertrouwensindices van de universiteit van Michigan. De index is deze maand onverwacht sterk gestegen van 97,2 naar 102,4 punten. Dat is de hoogste stand in vijftien jaar, terwijl door analisten was gerekend op een onveranderde stand. Ook de deelindex van de vooruitzichten schoot omhoog, van 87,4 naar 96 punten, naar de hoogste stand in vijftien jaar! Hier werd gerekend op een daling naar 86,8 punten. Blijkbaar zijn deze standen moeilijker te voorspellen dan de jurypunten bij het Eurovisie Songfestival… Hoewel de enquête voor een deel na de tweets van 'Tariff Man' Trump over het uitstel van een handelsakkoord met China is uitgevoerd, verwachten we dat hier volgende maand een correctie op komt. Anderzijds kunnen we ons ook goed voorstellen dat, met een krappe arbeidsmarkt en hogere lonen, de Amerikaanse consument zich nog weinig zorgen maakt. 

IT-aandelen duwen Wall Street in het rood

De financiële markten maken zich vooralsnog dus meer druk dan de consument. De wat toegeeflijkere opstelling van president Trump richting Japan, Europa, Mexico en Canada was vrijdag niet genoeg om beleggers enthousiast te krijgen. Er zijn vooral zorgen over de impact van het blokkeren van handelsrelaties met het Chinese technologiebedrijf Huawei. Het waren dan ook vooral de IT-bedrijven waarvan de koersen onder druk stonden. De Nasdaq-index verloor meer dan 1% en de S&P 500-index eindigde 0,6% lager. Nutsbedrijven (+0,48%) wisten er nog wel een plus uit te slepen. Best opvallend, want op de obligatiemarkt liepen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties iets op. De 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 2,39%. 

Laat je niet afleiden door Trump’s twittergedrag

Totdat president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping elkaar eind juni bij de G20-vergadering in Japan zullen treffen, blijven markten waarschijnlijk nerveus. Onverwachte tweets van president Trump kunnen leiden tot heftige koersbewegingen. Mijn advies is: probeer daar doorheen te kijken. Het is zaak om als belegger de hoofdlijnen niet uit het oog te verliezen. Hoe zien de economische groeicijfers eruit en wat doen de centrale banken? Dat zijn de zaken waarop wij ons richten. Op geopolitieke ontwikkelingen kun je namelijk geen beleggingsstrategie voeren. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Japanse groeicijfers over het eerste kwartaal en de Chicago Fed National Activity-index. Geen heel spannende cijfers. Verder doen onder andere Telecom Italia en Ryanair de boeken open voor de eerstekwartaalcijfers.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3012,83 op EURO STOXX 50 10,1 3,28 3,30 +17,08 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2740,0 op EURO STOXX 50 4,9 6,75 6,77 +7,81 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3560,0 op EURO STOXX 50 9,7 3,42 3,44 -12,50 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3929,35 op EURO STOXX 50 5,4 6,10 6,12 -7,42 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 20 mei 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.