Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Angst voor handelsoorlog ebt weer weg… voor nu tenminste

dinsdag 21 mei 2019

Goedemorgen. De Europese beurzen openden gisteren nog redelijk vlak en hier en daar zagen we zelfs wat plusjes. Maar in de loop van de ochtend sloeg opnieuw de onzekerheid toe over de handelsoorlog tussen de VS en China en draaide het sentiment naar negatief. 

IT-aandelen onder druk door anti-Huawei-politiek VS

De door president Donald Trump afgedwongen blokkade van het Chinese technologiebedrijf Huawei drukte zwaar op Europese IT-aandelen, uit vrees voor minder omzet voor toeleveranciers. Hoe groot de schade voor de bedrijven uiteindelijk zal zijn, valt moeilijk te voorspellen. Maar zoals bekend, zien de financiële markten weinig nuances. Het is: of zwart, of wit. Mede door de daling van 2,6% van de Europese IT-sectorindex sloot de Stoxx Europe 600-index de eerste handelsdag van de week af met een verlies van ruim 1%. Alleen aandelen uit de sector communicatiediensten (+0,1%) wisten aan de malaise te ontkomen. 

-2,7% van MIB vertekend door ex-dividend-noteringen

Ook aandelen uit de sector energie (-0,2%) bleven nog redelijk op niveau. Hier was de hogere olieprijs een steun voor de koersen. Er kwamen gisteren geen belangrijke macro-economische cijfers uit, die de stemming hadden kunnen keren. Met uitzondering van de Russische beurs (+0,1%) sloten alle Europese hoofdindices met verlies. De AEX verloor 1,2%, mede door het verlies van 6,3% van zwaargewicht ASML, wat resulteerde in een daling van maar liefst 4,7 indexpunten. De Italiaanse beursindex FTSE MIB verloor zelfs 2,7%, maar dat was een wat vertekend signaal. Veel aandelen in die index gingen gisteren namelijk ex-dividend, waardoor hun koersen sowieso met ongeveer het dividendbedrag daalden. Op de obligatiemarkt was er geen enkel spoortje van paniek. De Duitse tienjaarsrente sloot zelfs 2 basispuntjes hoger op -0,09%. 

Trump heeft sterke performance Wall Street nodig voor herverkiezing

De mededeling van president Trump dat hij 'erg gelukkig' is met de handelsoorlog met China werd door beleggers op Wall Street niet gedeeld. Net als in Europa lagen vooral Amerikaanse technologieaandelen onder druk door de Amerikaanse blokkade van Huawei. Die zou kunnen leiden tot tegenmaatregelen door de Chinese overheid, die het Amerikaanse IT-bedrijven lastiger zou kunnen maken om zaken te doen in China. Ook gaan de wegvallende onderdelenleveranties aan Huawei ten kostte van de omzetten van Amerikaanse toeleveranciers. Naast hogere prijzen voor consumentengoederen in de VS dreigen dus ook dalende winsten voor Amerikaanse bedrijven. Maar daar zal Trump nu misschien nog weinig aandacht voor hebben. Pas als de koersen op Wall Street nog iets langer onder druk blijven, zal hij misschien een wat mildere toon aanslaan. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft hij de steun van een hoger Wall Street hard nodig om herkozen te worden. 

Geen paniek op New Yorkse beursvloeren

De S&P 500-index verloor gisteren 0,7%, de Nasdaq zelfs 1,5%. Het verlies voor de Dow Jones Industrial Average-index beleef met een min van 0,3% zeer beperkt. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties liepen ietsje op. De 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 2,42%. Van een 'vlucht naar veilige havens' was dus geen sprake en de koersdaling van aandelen uit de technologiesector lijkt dan ook wat overdreven.

Beurzen ruim hoger op Chinese vasteland

Op mijn Bloomberg-koersenscherm zie ik op het moment van schrijven vooral veel groene (dus hogere) koersen op de Aziatische beurzen. De Nikkei-index in Tokio staat op een verlies van 0,2% en de Hang Seng-index in Hongkong schommelt rond het slot van gisteren. Maar de beurzen op het Chinese vasteland staan rond de 1,5% hoger. De index in Shanghai koerst 1,3% hoger en de beurs van Shenzhen plust 1,7%. Ook de Kospi-index in Seoel wint: 0,3%. De grootste angst voor de gevolgen van de handelsoorlog lijkt wat te zijn afgenomen. Maar dat kan natuurlijk zo weer veranderen. De markten zullen naar verwachting nog wel volatiel blijven zolang er geen handelsakkoord is. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment rond de 0,4% hoger. We verwachten een iets hogere opening van de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse consumentenvertrouwenscijfers en verkoopcijfers van bestaande Amerikaanse woningen. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag nog van onder andere Sonova, Home Depot en Kohl's.   

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 489,29 op AEX 9,9 5,48 5,50 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 435,77 op AEX 5,0 10,83 10,85 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 594,69 op AEX 10,1 5,35 5,37 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 4,9 11,11 11,12 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 21 mei 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.