Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Alibaba Group Holding - Groei van grootste Chinese internetdienstverlener zet door in een iets lager tempo

dinsdag 21 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US01609W1027 USD 24.9 0 Ja Long Duurzame consumentengoederen

Groei van grootste Chinese internetdienstverlener zet door in een iets lager tempo

Alibaba is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven van China en zelfs van de wereld. Het bedrijf is met name actief op het gebied van e-commerce, maar is ook een snelgroeiende speler in content, internetinfrastructuur en cloud-hosting. Zowel de waardering als de omzetgroei is fors, maar zeker vergelijkbaar met die van branchegenoten.

Grote speler in Chinese e-commerce en internetdienstverlening

Hoewel een groot deel van de omzet in China wordt gerealiseerd, is Alibaba ook buiten China bekend. Het bedrijf heeft een marktwaarde van ongeveer $475 mld en is daarmee een van de grootste technologiebedrijven ter wereld in marktwaarde gemeten. Het bedrijf is sinds 2014 beursgenoteerd en heeft een Amerikaanse notering (ADS). Veruit het grootste deel van de omzet (ruim 85%) komt uit het platform voor e-commerce. Een kleine 8% van de omzet komt uit content en digitale media, en de resterende 7% uit cloud-hosting en internetinfrastructuur. Ongeveer 80% van de transacties (in waarde) vindt plaats met een mobiele telefoon. Ruim 75% van de omzet wordt in China gerealiseerd. De totale omzet in boekjaar 2017/18 was $37,8 mld, de gecorrigeerde nettowinst kwam uit op ruim $10 mld in dezelfde periode.

Heel veel verschillende verschijningsvormen

Alibaba biedt handelsplatformen (met 6 miljard unieke page views per dag in 2016) via verscheidene bedrijven, met namen als Taobao Marketplace, Tmall, 1688.com, Lazada en AliExpress. Er liep ruim $550 mld aan omzet via deze kanalen in 2016. Betalingen lopen via het gelieerde bedrijf Alipay (bijna 500 miljoen gebruikers), en de verzendingen via logistiek partner (47% belang) Cainiao Network (15 miljard pakketjes in 2016). Ondersteuning met winkelen gaat via AliMe, een slimme chatbot. Daarnaast zijn er nog vele verwante diensten en bedrijven zoals Ele.Me food delivery, Alibaba Pictures (films en tickets), YunOS operating systems, AutoNavi (digitale kaarten, marktleider in China), Alimama (technologieplatform), UCWeb (browser, zoekmachine, news feed) en Alibaba Cloud (grootste public cloud in China). Uit de voorgaande (niet-uitputtende) lijst van bedrijven is wel duidelijk hoe diep verweven Alibaba is met de Chinese economie.

Opnieuw fors hogere winst

Alibaba Group heeft zijn omzet in het voorbije gebroken boekjaar 2018/2019 fors verhoogd. Dat bleek op 15 mei bij de presentatie van de jaarcijfers. Al met al stegen de opbrengsten het voorbije boekjaar met 51% tot CNY 376,8 mld. Zonder het effect van overnames was er sprake van 39% groei. De koopsuggesties die op de platforms van het internetbedrijf werden gegeven, leidden vaker tot aankopen. Daardoor zijn handelaren sneller bereid te betalen voor een plek op de digitale marktplaats, stelt het internetbedrijf. Naast verbeterde marketingalgoritmes, schrijft Alibaba de hogere opbrengsten ook toe aan het feit dat de internetmarktplaats beter is doorgedrongen tot minder ontwikkelde (‘Tier 3 of minder’) steden. Het gaat daarom nog meer investeren in deze steden. Over het vierde kwartaal waren de cijfers ook beter dan verwacht. Het concern zag de omzet uitkomen op CNY 93,5 mld, bij een gemiddelde analistenverwachting van CNY 91,7 mld. Het aangepaste bedrijfsresultaat kwam uit op CNY 25,17 mld bij een gemiddelde analistenverwachting van CNY 22,90 mld. Vooral de divisie cloud-computingservices zat in de lift. Deze divisie voerde de omzet met ruim 75% op tot CNY 7,7 mld. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op CNY 8,57 bij een gemiddelde analistenverwachting van CNY 6,50. Het concern verwacht voor het lopende boekjaar opnieuw een flinke stijging van de omzet naar CNY 500 mld. Toch lag de gemiddelde analistenverwachting met CNY 509 mld nog net iets hoger, de hoogste verwachting lag met CNY 533 mld zelfs fors hoger.

Waardering fors, verwachte groei ook

De beurswaarde van het bedrijf is na een zeer sterke performance in 2018 fors onder druk gekomen. De waardering van ruim 23x de verwachte winst over 2018/19 is uiteraard niet laag, maar ook de verwachte winstgroei van 20-25% per jaar in de komende jaren is hoog. Alibaba keert (nog) geen dividend uit, maar koopt wel voor enkele miljarden per jaar eigen aandelen in.

Kansen:

  • Sterke positie in het snelgroeiende segment van mobiel internet, met de nadruk op handelsplatformen, maar ook steeds meer op content en aanpalende activiteiten.
  • Duidelijke en goed onderbouwde groeiplannen gebaseerd op een gedegen kennis van de wereldwijde klantenbasis van ruim 600 miljoen gebruikers. De toenemende welvaart en particuliere consumptie in China moeten daarbij niet onderschat worden.
  • Voldoende middelen om mee te doen in nieuwe groeisegmenten zoals auto- en fietsdeelplatformen. De grip op het internetleven in China kan daarmee nog groter worden.

Risico's:

  • De hoge beurswaardering is (uiteraard) mede gebaseerd op een hoge omzet- en winstgroei. Bij tegenvallers heeft dit dus een dubbel (waardering en winst) negatief effect op de koers.
  • Alibaba heeft een enigszins bijzondere structuur met een fiscale vestiging op de Kaaimaneilanden en enkele grote aandeelhouders zoals Softbank (32%) en Altaba (15%). Daarnaast is de belangrijkste betaalpartner (Alipay, 75% van de betalingen), indirect (via ANT Financial) in handen van de CEO, en niet van Alibaba. Er gaat op termijn 33% van deze aandelen gekocht worden.
  • Discussies over fraude, patentschendingen, namaak of onvoldoende belastingafdracht van producten die zijn gekocht via Alibaba, kunnen op enig moment tot boetes of andere problemen leiden.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 126 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 220. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 143,8 op Alibaba 3,4 4,67 4,82 +0,11 % Koop Sprinter
Sprinter Long 143,8 op Alibaba 3,4 4,67 4,82 +0,11 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 219,1 op Alibaba 2,4 6,48 6,63 +2,10 % Koop Sprinter
Sprinter Short 219,1 op Alibaba 2,4 6,48 6,63 +2,10 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen