Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundamentele Analyse RWE

donderdag 23 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007037129 EUR 23.8 2.87 Nee Long Nutsbedrijven

Nu de Duitse politiek een voorziening heeft getroffen voor de sluiting van de Duitse kerncentrales, komen de kolencentrales onder haar aandacht. Waaronder die van RWE. De komende jaren zal RWE’s opwekkingscapaciteit krimpen door de sluiting van onrendabele, verouderde en niet-goedgekeurde kolencentrales. Door de hernieuwbare capaciteit van innogy en E.ON over te nemen, hoopt RWE de krimp te kunnen compenseren. De inkomsten van RWE zijn erg gevoelig voor de marktprijzen voor elektriciteit, gas en CO2. Gezien de risicovollere bedrijfsactiviteiten lijkt de bovengemiddelde waardering aan de hoge kant.

Duitse energiereus

Het Duitse RWE produceert, distribueert en verhandelt elektriciteit, aardgas, aardolie en steenkool in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft het bedrijf een meerderheidsbelang in innogy, een producent van hernieuwbare energie. Bij een omzet van €13 mld boekte het bedrijf in 2018 een nettoverlies van €500 mln. Dochterbedrijf innogy zorgde voor 8% van de omzet, de handel in gas en elektriciteit was goed voor 76%, de Duitse kolen-en kerncentrales voor 9% en de Europese elektriciteitscentrales voor 7%.

Omvorming naar groothandel in hernieuwbare energie

De komende jaren worden alle kerncentrales van RWE gesloten. Hiervoor is RWE deels gecompenseerd en de verplichtingen voor de ontmanteling van de centrales is ondergebracht in een overheidsfonds. Voor de kolencentrales van het bedrijf wil de Duitse overheid hetzelfde doen. Dit zal wel betekenen dat de weggevallen opwekkingscapaciteit gecompenseerd moeten worden. Omdat er binnen Duitsland niet voldoende hernieuwbare energie wordt opgewekt gebeurt dit nu vooral door gascentrales en inkoop op de Europese energiemarkt waar productieoverschotten verhandeld worden. RWE is in deze markt de grootste speler en verhandeld behalve elektriciteit ook grondstoffen en CO2-emissierechten. Dit maakt de inkomsten van het bedrijf erg gevoelig voor handelsprijzen. Daarom wil RWE zijn belang in innogy verkopen aan E.ON, in ruil voor een belang van 16,7% in E.ON en de overname van alle hernieuwbare capaciteit van zowel E.ON als innogy. Via deze ingewikkelde constructie, die nog afhankelijk is van goedkeuring door toezichthouders in verschillende Europese landen, zou RWE een van de grootste producenten van hernieuwbare energie in Europa worden en de uitfasering van zijn huidige capaciteit kunnen compenseren.

Bedrijfsresultaat 1e kwartaal 2019

Over het eerste kwartaal rapporteerde RWE een omzet van €3,5 mld, 70% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst voor belasting (EBITDA) kwam uit op €510 mln, een daling van 73%. Met name de EBITDA kwam hoger uit dan verwacht dankzij goede resultaten bij de handelsdivisie, waar de inkomsten met 400% op jaarbasis toenamen. In het eerste kwartaal van 2018 rapporteerde het bedrijf hier nog een verlies. De kern- en kolenenergiedivisie rapporteerde een groei van 4,4% terwijl een daling werd verwacht. Lagere volumes uit de kolencentrales werden opgevangen door hogere energieprijzen. De tegenvaller zat bij de Europese elektriciteitsdivisie, waar de inkomsten met 60% daalden. Een hoge productie van windenergie zette de marktprijs onder druk, waardoor de gascentrales lagere marges noteerden en minder nodig waren. De netto schuld verdubbelde naar €4,7 mld. Dit was niet geheel onverwachts. Vorig kwartaal zag het bedrijf juist een grote positieve kasstroom vanwege variatiemarges op de handelsactiviteiten. Deze corrigeerde dit kwartaal deels. Ook loste het bedrijf dit kwartaal een obligatie af. RWE houdt de EBITDA-verwachting voor het hele jaar onveranderd op €1,35 mld, een daling van 11% vergeleken met 2018.

Waardering aan de hoge kant gezien risicovollere bedrijfsactiviteiten

Een positieve start van het jaar. Dit was echter volledig te danken aan de handelsdivisie. De buitengewone gevoeligheid voor de CO2-prijs en de ruime derivatenpositie in de handelsdivisie, maakt de resultaten lastig te voorspellen. Zeker met de ‘kolenexit’ nog in het vooruitzicht. De stop op de kolenproductie uit de eigen mijn zorgt ook dit kwartaal weer voor lagere volumes en een ruime compensatie voor kolencapaciteit is, anders dan bij de kerncentrales, absoluut nog geen zekerheid. De waardering ligt met 17,5 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden ruim hoger dan het gemiddelde voor Europese nutsbedrijven. Gezien de hoge risico’s van de fossiele productiecapaciteit en de lastig te voorspellen inkomsten, lijkt dit aan de hoge kant.

Kansen

  • Aanhoudend sterke Europese energieprijzen.
  • Hogere compensatie voor de stabilisering van het elektriciteitsnetwerk.
  • Verdere efficiëntieverbeteringen of afstoting van centrales van lage kwaliteit.
  • Afronding van de transactie met E.ON zonder aanzienlijke voorwaarden.

Risico's

  • Volatiliteit van de energieprijzen maakt de inkomsten minder voorspelbaar
  • Sneller dan verwachte uitfasering van de kolencapaciteit in Europa of hogere kosten voor de hoeveelheid CO2-uitstoot.
  • Afkeuring van de transactie met E.ON.
  • Lager dan gehoopte compensatie voor de sluiting van kolencentrales

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 14 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 25,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen