Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Neerwaartse druk opvoeren

woensdag 29 mei 2019

De opleving van de afgelopen dagen bleef tot op heden beperkt na de eerdere test van de neklijn bij 543,60. De kans is naar mijn mening groot dat de druk op deze neklijn verder zal toenemen in de komende dagen.            

In de meeste indices zien we de afgelopen drie maanden de ontwikkeling van grote hoofd-schouderpatronen. In de VS brak de Nasdaq 100 in de afgelopen dagen al de neklijn van dit patroon en de S&P 500 sloot gisteren op de neklijn. De kans op een verdere verzwakking en structurele activatie van deze patronen acht ik groot. In de Europese indices wordt de druk op de neklijn ook steeds verder opgevoerd. Bij de AEX is deze neklijn te vinden bij 543,60, de bodem van medio mei. Vorige week vond de eerste speldenprik plaats met een kortstondige intraday doorbraak waarbij de bodem verder werd uitgediept naar 543. Toch is een structurele doorbraak onder de 543,60 nodig om het patroon te activeren. Vanuit dit patroon in de AEX is voor de komende twee maanden een koersdoel te berekenen van ongeveer 515 punten. Een doorbraak onder de 543,60 zou ook de recent gevormde lagere top bij 559 valideren. Bij de 559 is een drievoudige lagere top te vinden, de eerste lagere top vanaf de 572. In de grafiek is al de nieuwe dalende toppenlijn ingetekend. Deze dalende kortetermijntoppenlijn werd gisteren bijna getest en is vandaag bij 551 te vinden. In het langere beeld zal deze dalende toppenlijn door zijn steilheid echter onhoudbaar zijn. Met de vorming van een volgende lagere top in de afgelopen dagen is bij 551,40 ook een volgende weerstand ontstaan. Deze top werd gevormd met een zogenoemde tweezers top. Om de verwachte dalende vervolgbeweging te starten, is het van belang dat in de komende dagen de 543,60 structureel neerwaarts wordt gebroken. 

Visie technische analyse:

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

543,60 / 538,70 / 533,90 / 529,70

551 / 551,70 / 556,50 / 558,90 / 564,30

Grafiek AEX-index op dagbasis

Klassieke omkeer en afronding topformatie 

De vorming en verwachte afronding op korte termijn van het grote hoofd-schouderpatroon is een laatste onderdeel van een klassiek topvormingsproces in de afgelopen periode. Er werden een groot aantal patronen en signalen gevormd in de afgelopen tijd die wezen op de vorming van een belangrijke top. Als eerst was er de test van de zware weerstandszone 574 – 577. Hier werd in het eerste half jaar van 2018 een drievoudige toppenzone gevormd. Daarbij ging elke top gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover op de borden gezet. Uiteindelijk is er dus een viervoudige toppenzone in bijna anderhalf jaar tijd gevormd in de zone 572 – 577. Dit betekent ook dat door de onverwachte en zeer krachtige herstelbeweging in de eerste vier maanden van dit jaar het grote topvormingsproces sinds begin 2018 nog niet ten einde was gekomen. Wel werd al in het laatste kwartaal van vorig jaar de bijna 10 jaar durende bullmarkt beëindigd met de neerwaartse doorbraak onder de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Ik acht daarbij de kans zeer klein dat na de terugval in de 2e helft van vorig jaar een nieuwe bullmarkt is ontstaan. Als we verder kijken naar de gehele opgaande beweging vanaf de 472,20 bodem van eind vorig jaar dan zagen we een zeer krachtige beweging zonder grotere tegenreacties. Alleen in maart vonden een tweetal kleine tegenreacties plaats die echter onder de 3% bleven. Dit betekende dat de euforie onder beleggers en analisten weer zeer fors was opgelopen. De sinds eind vorig jaar opgaande bodemlijn maakte in de afgelopen twee maanden ook deel uit van een grote stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. In de eerste handelsdagen van mei werd deze opgaande bodemlijn neerwaarts gebroken wat de eerste verzwakking betekende. Ook zagen we al sinds februari een situatie van negatieve divergentie. Destijds testten zowel de MACD als de RSI nog de toppen van de afgelopen jaren waarna de AEX steeds verder doorsteeg, maar de RSI een gelijke top vormde en de MACD een lagere top. Kortom een klassiek topvormingsproces in alle tijdstermijnen waarbij in het langetermijnbeeld nog steeds sprake is van een groot topvormingsproces. Pas een structureel slot boven de zone 572 – 577 zou een verbetering opleveren en meer opwaartse ruimte vrijmaken. Hoe nu verder in het kortetermijnbeeld? De richtpunten voor de komende tijd vanuit de gevormde toppatronen liggen bij 529,70 (vanuit de gebroken stijgende wig) en 515 (vanuit het hoofd-schouderpatroon). Het is echter van belang dat de AEX in de komende tijd wel eerst de neklijn bij 543,60 structureel neerwaarts breekt. Dit is tevens het eerste steunpunt in het kortetermijnbeeld. Ik acht de kans groot dat dit slechts een kwestie van tijd zal zijn. Daaronder zijn buiten de 529,70 nog steunpunten te vinden bij een eerdere bodem 538,70 en het dalende 200-daags gemiddelde van 533,90. Aan de bovenkant liggen de eerste weerstanden bij de dalende toppenlijn van 551 en de gevormde dubbele top van de afgelopen bij 551,70. Daarboven liggen verder nog het afvlakkende 50-daags gemiddelde van 556,50 en de gevormde 1e lagere top bij 559. Deze lagere top was een precieze terugtest van een eerdere bodem bij 558,90 die destijds gebroken moest worden om de top bij 572 te bevestigen.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Voorzichtige positieve signalen na zwakke periode

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn meer 'dovish' geworden

Waardering

=

 

Ondanks koersherstel lager dan gemiddelde waardering aandelen

Sentiment¹

=

 

Van zeer negatief begin dit jaar naar neutraal

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 530,0 op AEX 10,0 5,82 5,83 +3,93 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,63 11,64 +1,84 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 632,89 op AEX 10,1 5,65 5,67 -3,90 % Koop Sprinter
Sprinter Short 678,0 op AEX 5,0 11,46 11,47 -1,97 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 29 mei 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.