Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Angst voor sterke afkoeling Amerikaanse economie, rentes lager

woensdag 29 mei 2019

Goedemorgen. Ondanks beter dan verwachte vertrouwenscijfers uit de eurozone was de stemming niet erg optimistisch op de Europese beurzen. De zorgen over de handelsoorlog blijven de stemming overheersen. En dat, terwijl die onzekerheid dus nog weinig gevolgen heeft voor het economisch vertrouwen. 

Consumentenvertrouwen blijft op peil in eurozone

De index van het economische vertrouwen in de eurozone is deze maand gestegen van 103,9 naar 105,1 punten (104 verwacht), de eerste verbetering in bijna een jaar. Verder is het consumentenvertrouwen in Frankrijk aangetrokken van 96 naar 99 punten (97 verwacht) maar viel de Duitse consumentenvertrouwensindex iets terug, namelijk van 10,2 naar 10,1 (10,4 verwacht). De samengestelde index van het consumentenvertrouwen in de eurozone is deze maand gestegen van -7,3 naar -6,5 punten. Okay, van een erg stérk optimisme is weliswaar geen sprake, maar deze cijfers wijzen evenmin op een sterke terugval van de consumentenbestedingen, een belangrijke pijler van de economie.

Obligatiebeleggers in ‘veilige’ Duitse staatsleningen

Beleggers lieten zich gisteren vooral leiden door de politieke ontwikkelingen. De handelsperikelen tussen de VS en China zijn voorlopig nog niet weg en ook de Europese verkiezingen waren hier en daar aanleiding om wat vuur op te stoken. Zo wil de Italiaanse regeringspartij Lega, een van de grote winnaars bij de Europese verkiezingen van dit weekend, het Italiaanse begrotingsbeleid voorlopig niet aanpassen aan de gemaakte afspraken met de EU. Zij wil deze juist heronderhandelen. In reactie hierop liepen de rentes op Italiaanse staatsobligaties gisteren licht op, terwijl ‘veilige’ Duitse staatsobligaties gevraagd waren, waardoor de tienjaarsrente daarop met 2 basispunten daalde naar -0,16%. De 'vlucht naar veilige havens' lijkt maar niet op te houden. De kans is groot dat we nog lagere rentes zullen gaan zien.

Ongeruste reacties beleggers hebben we eerder gezien

Door de onzekerheid onder beleggers lopen de risicopremies op risicovolle beleggingen zoals aandelen verder op, en worden deze aantrekkelijker – mits de winsten van bedrijven op peil blijven, natuurlijk. Dit beeld hebben we eerder gezien. Ook eind vorig jaar overheerste de angst voor een sterk afnemende winstgroei en economische groei, maar bleek alles achteraf erg mee te vallen. Het zou best zo kunnen zijn dat dit nu weer het geval zal blijken.

Paradox: zowel vraag naar ‘veilige’ obligaties als verkoopdruk ‘veiliger’ aandelen

Na een vrij saaie handelsdag sloot de Stoxx Europe 600-index gisteren met een verlies van 0,2%. Opvallend is dat vooral beursgenoteerde vastgoedaandelen (-0,9%) ondanks de lagere rente onder druk lagen. Meestal profiteren vastgoedaandelen van een daling van de obligatierente, omdat vastgoed, dat eveneens stabiele inkomsten kan opleveren, dan relatief aantrekkelijker wordt. Ook aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen, die als ‘defensief’ (want minder kwetsbaar in mindere tijden) worden bestempeld, stonden met een verlies van 0,5% onderaan in de lijst. Dus van een vlucht naar defensieve sectoren was gisteren geen sprake. Dit maakt de sterke daling van de rentes op ‘veilige’ staatsobligaties nog opvallender. Een paradox, schijnbare tegenstelling dus.

Angst voor groeivertraging Amerikaanse economie… 

Gisteren daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met nog eens 5 basispunten naar 2,27%, het laagste niveau sinds oktober 2017. Ook de 2-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 2,12%. Er is hier dus nog geen sprake van een omgekeerde rentecurve, maar het verschil tussen de 10-jaars- en de 3-maandsrente daalde gisteren naar 7 basispunten (negatief), het laagste niveau sinds maart. De markt prijst nu in 2019 nog minimaal één renteverlaging van de Fed in. De angst voor een sterke afkoeling van de Amerikaanse economie overheerst. En dat, terwijl de index van het Amerikaanse consumentenvertrouwen deze maand onverwacht sterk is gestegen. 

… terwijl consumentenvertrouwen piekt

De Consumer Confidence Index van onderzoeksbureau The Conference Board is gestegen van 129,2 naar 134,1, de hoogste stand sinds november 2018. Amerikanen waren in 18 jaar tijd nog nooit zo positief over hun huidige situatie. Niet vreemd, met een krappe arbeidsmarkt, hogere lonen en een sterke huizenmarkt. De Amerikaanse huizen zijn in maart 3,7% duurder geworden in vergelijking met een jaar eerder, slechts ietsje minder dan de verwachte stijging van 3,8%. Met de Amerikaanse consumenten lijkt op dit moment dus weinig mis te zijn, het is vooral de mogelijke negatieve gevolgen van de handelsoorlog met China die de stemming op de markten overheerst. Na een hogere opening deden de aandelenkoersen op Wall Street gisteren toch weer een stapje terug. De S&P 500-index daalde 0,8%, de Nasdaq verloor 0,4%.

Veel aandelenmarkten in Azië, behalve in China, doen een stapje terug 

De Aziatische beurzen kleuren vanmorgen overwegend rood. De steeds lagere rentes gaan een eigen leven leiden als voorspeller van mindere tijden. De angst voor de negatieve gevolgen van een langdurige handelsoorlog tussen de VS en China leeft nu nog vooral op de financiële markten. Zolang het consumentenvertrouwen niet sterk daalt en bestedingen afnemen, kunnen winstcijfers op peil blijven. Lagere rentes en een stimulerend beleid van centrale banken bieden dan juist steun. Op de Japanse beurzen heerst vanmorgen vooral een negatief sentiment gezien de (nog) lagere rentes op Japanse staatsobligaties en lagere aandelenkoersen. De Nikkei-index koerst er op dit moment 1,2% lager. De Kospi-index in Seoel verliest 1,1%. De Chinese beurzen doen het beter. De Hang Seng-index staat op het moment van schrijven 0,1% hoger en de beurs van Shanghai wint 0,8%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment licht lager. We verwachten een lagere opening van de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Franse groei- en inflatiecijfers en vertrouwenscijfers uit Italië. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de wekelijkse hypotheekaanvragen en de Richmond Fed Manufacturing index. Geen hele spannende macrocijfers. In verband met de viering van Hemelvaartsdag is er morgen geen Dagbericht beleggen.

Fijne dag 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 7061,89 op NASDAQ-100 9,6 7,40 7,41 -3,89 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 6338,68 op NASDAQ-100 5,1 13,93 13,94 -2,24 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 8623,04 op NASDAQ-100 10,0 7,12 7,13 +3,79 % Koop Sprinter
Sprinter Short 8660,0 op NASDAQ-100 6,3 11,39 11,40 +2,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 29 mei 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.