Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beleggers ongerust, wij kijken naar lange termijn

vrijdag 31 mei 2019

De langetermijnbelegger is altijd positief over de toekomst. Daarom durft hij te beleggen. Vandaag de dag lijken beleggers wat meer moeite te moeten doen, om positief te zijn. 

Onzekerheden voor beleggers

Dat is begrijpelijk, want de onderhandelingen tussen de grootste en de een na grootste economieën ter wereld lopen af en toe vast. De partijen lijken dan langs elkaar heen te praten. Toch is het in beider belang een verantwoordelijke oplossing te vinden. Verder is er meer politieke onzekerheid in verschillende grote landen in Europa, denk aan de brexit in het Verenigd Koninkrijk, de begrotingspolitiek van het Italië van de regering-Salvini en Duitsland, waar aan het tijdperk-Merkel een einde komt. Op Europees niveau worden dit najaar verschillende topfunctionarissen vervangen. Dat geldt niet alleen voor de Europese Commissie, ook voor de Europese Centrale Bank (ECB), waar een einde komt aan het tijdperk-Draghi, de voorzitter. 

Trump dreigt Mexico met importheffingen

Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump een 5%-heffing aan op Mexicaanse importen, om Mexico onder druk te zetten meer te doen om de illegale immigratie vanuit dat land te stoppen. Opnieuw wordt duidelijk dat de huidige hoofdbewoner van het Witte Huis zeer activistisch opereert. Op de aandelenmarkten in de VS en Europa was het gisteren een positieve dag, maar de neerwaartse kortetermijntrend lijkt nog niet gekeerd. De rentemarkt in de VS wordt opnieuw door sommigen aangewezen als een voorbode voor een recessie. Maar wij zijn het hier niet mee eens en zien dat genuanceerder, zoals we dat ook al eens beschreven hebben. De economie groeit weliswaar minder hard dan voorheen maar dat hoeft nog geen recessie te betekenen. In 2016 hadden we ook een dip in de economische groei, gedaalde rentes, geen inflatie en gedaalde grondstoffenprijzen. Daarna trok de groei weer aan. De olieprijs daalde gisteren verder en ook de aandelenmarkten in Japan en China staan in het rood. 

Bedrijfstrends duurzaamheid en digitalisering gaan door 

Het ‘bedrijfscijferseizoen’ van het eerste kwartaal van 2019 is voorbij. Wat we aan bedrijfsnieuws voorbij zagen komen, wijst erop dat de structurele trends, die onze economie veranderen, gewoon doorgaan. Veel segmenten van de economie draaien dan ook op volle toeren maar er zijn ook segmenten die het moeilijk hebben door nieuwe vormen van concurrentie. Ondertussen stimuleert de lage rente de investeringen die nodig zijn voor een schonere en meer digitale economie.

Agenda van vandaag

Omdat het vandaag de laatste dag van de maand is, komen er veel macro-economische cijfers uit in Europa en Japon. Uit China krijgen we inkoopmanagersindices en vanuit de VS consumentenuitgaven, inflatiecijfers, inkoopmanagersindices (de ‘Chicago PMI’) en de periodieke enquête van de Universiteit van Michigan, over het economische sentiment, de huidige economische condities en de verwachtingen- en inflatietrends. Het zal wel meevallen.  

Prettig weekend!
 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 61,6 op Brent Future 9,8 6,00 6,02 +35,06 % Koop Sprinter
Sprinter Long 54,7 op Brent Future 5,0 11,48 11,50 +10,69 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 71,84 op Brent Future 9,5 6,18 6,20 -20,44 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 77,7 op Brent Future 5,0 11,89 11,91 -9,16 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 31 mei 2019, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.