Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundamentele Analyse ArcelorMittal

maandag 3 juni 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
LU1598757687 EUR 9.2 1.8 Nee Short Basismaterialen

Hoewel het wereldwijd marktleider is, heeft staalbedrijf ArcelorMittal weinig prijszettingskracht. Daarom zijn kostenbeheersing en precies gedoseerde investeringen belangrijk voor het behoud van zijn winstmarges. Via overnames versterkt het bedrijf zijn positie in Europa, maar aan de operationele uitvoering hiervan kleven risico’s. Daarom staat de waardering op een laagtepunt.

Grootste staalproducent ter wereld

Het wereldwijd opererende staalbedrijf ArcelorMittal maakt staalproducten zoals plaatmetaal en draadstaal. Daarnaast exploiteert het steenkool- en ijzerertsmijnen. Bij een omzet van $76 mld behaalde het bedrijf in 2018 een nettowinst van $5,9 mld. De omzet kwam uit de staalproductie in Europa (49%), Noord-Amerika (25%), Brazilië (11%) en Azië (10%). Inkomsten uit de mijnbouwactiviteiten droegen de overige 5% bij, al is 80% van de steenkool en ijzerertsproductie voor eigen gebruik.

Staal en ijzerertsmarkten in beweging

ArcelorMittal richt zijn investeringen met name op de automobiel-, machinerie- en constructiesegmenten. Geografisch gezien heeft het een sterke aanwezigheid in Europa en de VS en komt zo’n 30% van de omzet uit de opkomende markten. ArcelorMittal kan volop profiteren van de wereldwijde industriële ontwikkeling door de hoge kwaliteit van zijn producten en de efficiënte productie daarvan, vooral in tijden van grote vraag. ArcelorMittal blijft ook investeren in mijnbouwcapaciteit om volledig zelfvoorzienend te worden en het overschot, op de wereldmarkt te kunnen verhandelen. De wereldmarkt voor staalproducten is zeer gefragmenteerd. Zo heeft marktleider ArcelorMittal slechts 8% daarvan in handen, waardoor zijn ‘pricing power’ (prijszettingskracht) beperkt is. Daardoor zijn de inkomsten van het bedrijf zeer gevoelig voor de politieke en economische ontwikkelingen, vooral die in de VS en China.

Bedrijfsresultaat 1e kwartaal 2019

ArcelorMittal rapporteerde een omzet van $19,2 mld, gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, en een daling van de winst per aandeel met 58% naar $0,55 over het eerste kwartaal. Met name de winst kwam aanzienlijk lager uit dan de gemiddelde verwachting van analisten. Het bedrijf verscheepte 2% meer staal dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit was vooral te danken aan de Braziliaanse markt, waar de vraag sterk bleef. In Europa, Noord-Amerika en China werd aanzienlijk minder staal geleverd vanwege een lagere vraag of goedkopere import. Het bedrijf zal de productie in Europa tijdelijk met 3 mln ton verlagen vanwege de lastige marktomstandigheden en de stijgende kosten voor energie en CO2. De opstart van de vorig jaar overgenomen fabriek in Italië wordt daardoor uitgesteld. De verkopen van ijzererts uit de mijnbouwdivisie groeiden met 4%, ruim beter dan verwacht. De combinatie van hogere grondstofprijzen en lagere staalprijzen zette echter de marges over de hele linie onder druk. Deze krompen met 2%. Het werkkapitaal groeide met ruim $550 mln en de netto schuld steeg naar $11,2 mld, inclusief de correctie voor nieuwe boekhoudregels. Het bedrijf geeft zichzelf meer ruimte om de netto schuld te verlagen en mikt nu op een langtermijnschuldpositie van $7 mld (was $6 mld). Het investeringsbudget voor dit jaar blijft onveranderd. ArcelorMittal verhoogt zijn voorspelling voor de wereldwijde groei van de staalconsumptie dit jaar naar 1-1.5% (was 0.5-1%), met name door meer vraag uit China en minder uit Europa.

Waardering laag maar terecht gezien uitdagingen

Dat de marktomgeving uitdagender is geworden was bekend, maar dat vrijwel alle regio’s zo zouden tegenvallen was onverwacht. Dat de marktprijs in Europa laag blijft terwijl de ijzerertsprijs en staalprijzen in China stijgen, is ongebruikelijk en dit zal weer gaan corrigeren. De productieverlaging is een verstandige keuze om dit proces op gang te helpen. De moeilijkere marktomgeving doet de financiële positie van het bedrijf echter geen goed. Er werd gerekend op de bijdrage van de Italiaanse fabriek en ook de hogere grondstofkosten zullen de komende kwartalen nog doorwerken. Op 5,5 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden is de waardering zeer laag voor een van de marktleiders in de sector. De regionale spreiding en verticale integratie via een eigen ijzerertsmijn zijn waardevol in de moeilijke markt, maar de brede vraagverzwakking, hogere kosten, een stevige schuldpositie en andere uitdagingen zorgen voor een verhoogd risico.

Kansen

  • Nieuwe plannen voor beperking overcapaciteit China
  • Herstel staalprijzen in Europa staalprijzen
  • Kostenvoordeel uit overname Ilva en andere staalfabrieken.

Risico's

  • Verslechtering van de schuldpositie kan een downgrade van de kredietscore tot gevolg hebben
  • Oplaaien handelsconflict VS-China of strengere milieuwetgeving
  • Groter dan verwachte volatiliteit van grondstoffenkosten of afzetprijzen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 21,5 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 11,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14,962 op Arcelor Mittal 8,7 1,51 1,86 -10,13 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 13,693 op Arcelor Mittal 5,2 2,78 3,13 -6,04 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 18,181 op Arcelor Mittal 7,0 1,96 2,31 +9,77 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 19,562 op Arcelor Mittal 4,4 3,34 3,69 +5,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ArcelorMittal bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.