Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundamentele Analyse AkzoNobel

maandag 3 juni 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0013267909 EUR 27.8 2.39 Ja Long Basismaterialen

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. Het bedrijf zit middenin een herpositionering van de activiteiten. De chemietak is verkocht, waardoor het bedrijf zich volledig kan richten op verf en coatings. AkzoNobel gaat de winstgevendheid bij deze divisies de komende jaren verbeteren, maar stijgende grondstoffenprijzen en andere uitdagingen maken deze plannen met het kwartaal ambitieuzer. Bovendien lijkt de waardering uit te gaan van een perfecte operationele uitvoering.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert decoratieve verf en coatings voor industriële toepassingen. Bij een omzet van €9,3 mld boekte het bedrijf in 2018 een nettowinst van €544 mln. De industriële coating-divisie zorgde voor 60% van de omzet, decoratieve verven voor 40%.

Aandacht naar verf en coatings

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie industriële coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met name in Azië. Van beide divisies is de winstgevendheid lager dan bij concurrenten. AkzoNobel wil dit verschil in 2020 weggewerkt hebben. De kasstroom uit de verkoop van de speciaalchemiedivisie is via aandeleninkoop en een speciaal dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Bedrijfsresultaat 1e kwartaal 2019

Akzo Nobel rapporteerde een omzet van €2,2 mld, wat 0,4% hoger is dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, en een stijging van de winst per aandeel met 16,7% naar €0,46. Dit was lager dan verwacht en kwam vooral door de divisie industriële coatings. Na de goede resultaten in het vierde kwartaal, werd hier wederom op een mooie groei gerekend. De 7% prijsstijging werd echter teniet gedaan door een volumedaling van 8%. Na correctie voor de wisselkoersen bleef de omzet onveranderd ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De vraag naar autolakken bleef ook dit kwartaal achter, maar ook in andere industriële segmenten was een vertraging te zien. Bij de divisie die decoratieve verven maakt, blijven de grondstofkosten hoog en de concurrentie stevig. Akzo Nobel voerde opnieuw een prijsverhoging door, maar zag dit wederom ten koste gaan van de volumes. Met name in China en Latijns-Amerika leverde het bedrijf marktaandeel in. De prijsverhogingen en interne besparingen zorgden wel voor hogere marges in de decoratieve verven. Dit is een belangrijke stap naar de doelstelling van het bedrijf. Deze blijft onveranderd op een operationele marge van 15% in 2020. Na de verkoop van de speciaalchemiedivisie mikt het bedrijf op een netto schuld van 1 tot 2 keer de winst voor belasting (EBITDA). Hiermee ligt Akzo Nobel op schema om €6,5 mld aan kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders dit jaar.

Waardering loopt voor op operationele uitvoering

Het bedrijf voert zijn strategie van margeverbetering boven volumes zo goed mogelijk uit, maar het resultaat was niet voldoende dit kwartaal. Dat de autosector het moeilijk heeft is geen verrassing. De problemen in de andere industriële segmenten zijn wel een factor om in de gaten te houden. Met deze min is de druk op de resultaten voor de komende kwartalen verder toegenomen. Akzo Nobel rekent op lagere grondstoffenkosten in de tweede helft van het jaar en betere marktomstandigheden. Als dit tegenvalt, zal verdere margeverbetering een grote uitdaging worden. De waardering is met 21,7 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden hoger dan het gemiddelde voor wereldwijde producenten van verf en coatings. Dat het bedrijf de doelstellingen gaat halen lijkt al ingeprijsd, terwijl er in de uitvoering nog genoeg onzekerheden zitten.

Kansen

  • Sterke positionering in Europa en Azië
  • Structurele operationele verbeteringen in de verf- en coatingdivisies
  • Doorzetten herstel in industriële coatings

Risico's

  • Aanhoudende stijging grondstoffenprijzen
  • Tegenvallende uitwerking operationele verbeteringen
  • Sterkere concurrentie
  • Overname van een kleinere concurrent tegen hoge prijs

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 58,9 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 83. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 79,64 op Akzo Nobel 9,5 9,25 9,35 -9,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 72,19 op Akzo Nobel 5,3 16,76 16,86 -5,14 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 90,6 op Akzo Nobel 9,4 9,29 9,39 +10,66 % Koop Sprinter
Sprinter Short 90,6 op Akzo Nobel 9,4 9,29 9,39 +10,66 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.