Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Licht lagere opening Europese beurzen te verwachten

dinsdag 4 juni 2019

De Europese aandelenmarkten zijn de week positief begonnen. En na een aarzelende start kwamen er ook in New York wat plusjes op de borden. Maar helaas verdwenen die later weer. En president Trump had het gisteren te druk met zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk om tweetjes de wereld in te slingeren. 

Indicator wijst op krimp productiesector eurozone 

Wel had hij, vlak voor de landing in Londen, nog even de gelegenheid om de burgemeester van deze stad uit te maken voor ‘loser’. Uiteraard middels een tweet. De stemming op de Europese beurzen werd gisteren vooral bepaald door de inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en die van de eurozone als geheel. De inkoopmanagersindex van de Nederlandse maakindustrie is vorige maand licht gestegen van 52 naar 52,2 punten, wat wijst op groei. De index van de eurozone daalde van 47,9 naar 47,7 punten, wat duidt op een krimp van de activiteiten in de productiesector. De afname van de groei van de wereldhandel als gevolg van de handelsoorlog en de problemen van de automobielsector spelen hierbij een belangrijke rol.  

Europese aandelenindex gezondheidszorg stijgt 1,4% 

Mede door een herstel van de olieprijs en de koersen van oliegerelateerde aandelen (+0,4%) wist de Stoxx Europe 600-index gisteren met een winst van 0,4% te sluiten. Aandelen uit de sector gezondheidszorg boekten een dagwinst van gemiddeld 1,4% en waren de best presterende aandelensector. Op de obligatiemarkt leek er gisteren, na de flinke rentedalingen in de afgelopen dagen, ook iets van stabilisering plaats te vinden. De Duitse tienjaarsrente sloot onveranderd op -0,20%. De rentes op staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden sloten wel iets lager (en de koersen dus hoger). Beleggers durfden dus blijkbaar weer iets meer risico te nemen. Of zouden ze deze categorie staatsobligaties nu opeens als vrij veilig beschouwen? Ik denk het eerste. De euro werd iets zwakker op $1,122.

Technologieaandelen VS de gebeten hond; Facebook -7,5%

Aan de andere kant van de oceaan lagen gisteren vooral aandelenkoersen van grote technologiebedrijven, waaronder Alphabet (-6,1%), Amazon (-4,6%) en Facebook (-7,5%) flink onder druk. Berichten over antitrustonderzoeken door het Amerikaanse ministerie van Justitie maakten beleggers kopschuw. In de afgelopen jaren is de macht van deze extreem grote bedrijven in de ogen van veel partijen te groot geworden. Door de mededingingsautoriteiten in Europa werden daarom al flink wat boetes aan deze bedrijven uitgedeeld. Nu lijken ook boetes en macht-beperkende maatregelen in het thuisland aanstaande. 

Handelsoorlog VS-China: duidelijk negatief voor productiesector VS 

De Nasdaq, met daarin relatief veel IT-bedrijven, sloot 1,6% lager. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,3%, de Dow Jones Industrial Average (‘de’ Dow Jones) sloot nipt hoger. Verder werd er gemengd gereageerd op een daling van de Amerikaanse inkoopmanagersindex van de productiesector. Deze ISM Manufacturing Index is vorige maand gedaald van 52,8 naar 52,1 punten. Dat is lager dan de verwachte 53 punten en het laagste niveaus sinds oktober 2016. De handelsoorlog heeft duidelijk een negatieve invloed op de Amerikaanse productiesector, die goed is voor zo'n 10% van de Amerikaanse economie. Behalve deze onverwachte daling waren er ook wat lichtpuntjes. Zo stegen onder andere de deelindices (van de ISM Manufacturing Index) voor nieuwe orders en werkgelegenheid. Bovendien wijst een stand van boven de 50 punten nog steeds op groei. Een zwakkere groei, maar geen recessie. 

10-jaarsrente VS daalt nog verder: -2,07%

Desondanks zijn beleggers op de obligatiemarkt er niet gerust op en daalden de marktrentes gisteren nog verder, door vraag naar deze ‘veilige’ beleggingen. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde nog eens 5 basispunten naar 2,07%, de 2-jaarsrente zakte zelfs 9 basispunten naar 1,83%. De markt zet hiermee veel druk op de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, om de beleidsrente (nu effectief 2,38%) te verlagen. Of die verlaging er ook komt, hangt vooral af van de economische cijfers die we nog gaan krijgen. Daaronder is het arbeidsmarktrapport van de maand mei dat vrijdag wordt gepubliceerd. Als het aantal nieuwe banen tegenvalt, zal de druk op de Fed verder toenemen. We zullen zien.

Gemengd beeld Aziatische aandelenmarkten

De meeste Aziatische beurzen tonen de aandelenkoersen op het moment van schrijven in rode, dus lagere cijfers. Toch zijn er een paar plussen te vinden. De beurzen van Zuid-Korea (+0,1%) en Australië (+0,3%) staan op winst. Beleggers reageren positief op de renteverlaging (van 1,50% naar 1,25%) door de centrale bank van Australië. Analisten waren ook uitgegaan van en renteverlaging en verwachten er binnen drie maanden nog een. Ook de beurs van Thailand (+0,7%) kleurt groen. De Nikkei-index in Tokio (-0,3%) heeft het moeilijker maar krabbelt enigszins op. De Hang Seng-index in Hongkong verliest 0,6% en de beurs van Shanghai noteert 1% lager. Een gemengd beeld dus in Azië vanmorgen. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. We verwachten een licht lagere opening van de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit de eurozone. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere inkoopmanagersindices en cijfers over de fabrieksorders en orders voor duurzame goederen in april. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 61,6 op Brent Future 9,8 6,00 6,02 +35,06 % Koop Sprinter
Sprinter Long 54,7 op Brent Future 5,0 11,68 11,70 +12,62 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 71,84 op Brent Future 9,5 6,18 6,20 -20,44 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 77,7 op Brent Future 5,0 11,70 11,72 -10,61 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 4 juni 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.