Fundamentele Analyse BNP Paribas

dinsdag 4 juni 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000131104 EUR 7.4 6.97 Nee Long Financiële waarden

BNP Paribas is een manusje van alles als het gaat om de bankactiviteiten. Dit is enerzijds goed voor de spreiding, anderzijds is er niet bij alle onderdelen duidelijke synergie. Hierdoor kan de kapitaalallocatie suboptimaal zijn. Internationaal kent de bank een redelijke spreiding, waarbij Frankrijk en Italië de thuismarkten zijn. Juist deze twee Europese landen vinden wij minder interessant als het om de bankomstandigheden gaat. Daarnaast is de kapitaalratio in vergelijking met de Europese banken vrij laag. De korting in de waardering ten opzichte van het gemiddelde van de Europese banken achten wij dan ook terecht.

Een van de grootste banken wereldwijd met Frankrijk en Italië als thuismarkt

BNP Paribas is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen Banque Nationale de Paris en Paribas en behoort tot de grootste financiële instellingen wereldwijd. De bank is zowel geografisch als naar activiteiten breed gediversifieerd en is aanwezig in ongeveer 80 landen. BNP Paribas verschaft zakenbankdiensten, consumentenbankdiensten en vermogensbeheer. Frankrijk en Italië zijn de thuismarkten voor BNP Paribas. Het bedrijf behaalde in 2018 een netto inkomen van €7,5 mld op een omzet van €42,5 mld. Hierbij werd 37% van de omzet gerealiseerd in de thuismarkten, 38% in het internationale segment en 25% bij de zakenbank.

Resultaten Q1 2019 goed, onderliggende trends overtuigen niet

De nettowinst steeg met 22% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar naar €1,9 mld. Dat was 6% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. De omzet steeg met 4%, gedreven door een forse stijging (+29%) van de inkomsten uit de handel in vastrentende waarden. Hiermee presteerde de bank bovenmaats ten opzichte van zowel Europese als Amerikaanse zakenbanken. Onderliggend zag ook het internationale financieringssegment er sterk uit met een omzetgroei van 10% op jaarbasis. De retailomzet in Frankrijk was vlak, terwijl de inkomsten uit Italië met 5% daalden. De verzekeringstak had voordeel van herstellende markten ten opzichte van het voorgaande kwartaal en boekte een omzetgroei van 32% op jaarbasis. De operationele kosten stegen met 2,3% en vielen daarmee 3% hoger uit dan verwacht. De voorzieningen voor slechte leningen stegen met 25%, maar kwamen 4% onder verwachting uit. De kapitaalpositie daalde met 10 basispunten naar 11,7%. Analisten hadden een gelijkblijvend cijfer voorzien, ondanks de verkoop van een belang in een Indiase levensverzekeraar. Er werd een cumulatieve kostenverlaging van €1,3 mld geboekt met het kostenbesparingsprogramma. Hiermee lijkt de bank goed gepositioneerd om het cumulatieve doel van €1,8 mld voor 2019 te behalen.

Korting in waardering

De bank behaalde goede resultaten onder de streep, al nemen we onderliggend ook negatieve trends waar. De sterke prestaties van de zakenbank zijn een opsteker, na veel negatieve berichtgeving voorafgaand aan het kwartaalcijferseizoen, maar de retailtrends zijn nog niet overtuigend. De kapitaalpositie blijft relatief laag ten opzichte van de Europese bankensector, in combinatie met relatief hoge dividendverwachtingen in de markt. Het Franse bankenlandschap wordt weliswaar gedomineerd door een klein aantal spelers, maar doordat sommige van deze banken collectief bezit worden, is het winstoogmerk hier minder aanwezig. Dit zorgt voor irrationele prijszetting en drukt ook op de winstgevendheid van de sector. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 8 en een tastbare boekwaarde van 0,7, tegen een gemiddelde van 9,4 en 0,9 voor de Europese bankensector. Wij vinden deze korting terecht, gezien de aanhoudende zorgen over de omzettrends, de bancaire omstandigheden in zijn thuismarkten en relatief lage kapitaalpositie.

Kansen

  • De kredietportefeuille is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken.
  • Het bank-verzekeraarmodel dat BNP Paribas in Frankrijk en de Benelux hanteert, zorgt voor een sterke positionering richting consumenten. Doordat de bank ook actief is als vermogensbeheerder, weet het een groot gedeelte van de waardeketen te benutten.
  • In tegenstelling tot directe concurrenten bleef BNP Paribas winstgevend tijdens en na de kredietcrisis dankzij stabiele inkomsten bij de retailbank.

Risico's

  • BNP Paribas heeft een relatief grote blootstelling aan Italië. De bank heeft een grote positie in Italiaanse staatsobligaties in zijn portefeuille en heeft ook operationele activiteiten in het land. Gezien de politieke en economische spanningen in dit land vertegenwoordigt dit een significant risico.
  • BNP Paribas is actief in een breed scala aan bancaire activiteiten, waarbij de tussenliggende synergie bij sommige onderdelen niet volledig duidelijk is. Dit kan leiden tot een suboptimale allocatie van kapitaal, wat vervolgens op de resultaten kan drukken.
  • De kapitaalratio is in internationale context nog altijd aan de lage kant.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 50 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 71. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 43,025 op BNP Paribas 10,0 4,70 4,72 -0,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 38,227 op BNP Paribas 5,0 9,49 9,51 -0,52 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van BNP Paribas bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.