Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beurs van Hongkong (-1,7%) nerveus door protesten tegen wetsvoorstel

woensdag 12 juni 2019

Goedemorgen. Na een lang weekend met vooral positieve ontwikkelingen in de handelsrelatie tussen de VS en Mexico was de stemming onder Europese beleggers vrij goed. Vooral de koersen van Europese autofabrikanten wisten weer de weg omhoog te vinden. Aandelen uit de sector basismaterialen (+1,8%) gingen omhoog door speculatie over nieuwe grote Chinese infrastructuurprojecten. 

Meer risicobereidheid na akkoord VS-Mexico 

De gedachte was dat de Chinese overheid op die manier de economische groei in het land een zetje in de rug wil geven. In reactie steeg de prijs van ijzererts gisteren met bijna 4% en loopt deze vanmorgen nog eens bijna 3% op. Het waren gisteren dus vooral aandelen uit de meer ‘cyclische’ (dus economisch gevoelige) sectoren, die gewild waren bij beleggers. Aandelen uit de meer ‘defensieve’ (dus economisch minder gevoelige) sectoren, waaronder nutsbedrijven (-0,2%) waren minder in trek. Dat is een signaal dat beleggers iets meer risico durven te nemen, nu een handelsoorlog tussen de VS en Mexico voorlopig is voorkomen. 

Handelspolitiek VS ongunstig voor beleggersvertrouwen

Dat de handelsoorlog een behoorlijke impact heeft gehad op het beleggersvertrouwen, bleek gisteren uit de nieuwe stand van de beleggersbarometer van onderzoeksbureau Sentix. Deze index is deze maand gedaald van 5,3 naar -3,3 punten. Analisten rekenden op een stand van 2,5 punten. Maar, zoals gezegd, was de stemming op de Europese beurzen gisteren best goed te noemen. Met uitzondering van de Spaanse beurs (-0,1%) stegen alle Europese hoofdindices. De Stoxx Europe 600-index ging voor de zesde keer in zeven dagen omhoog (+0,7%) en sloot op het hoogste niveau in drie weken. 

Risicobereidheid op de obligatiemarkt nog niet terug

Op de obligatiemarkt was de stemming minder uitbundig. De Duitse tienjaarsrente, in beursjargon ‘Bund’ genaamd, daalde met 1 basispunt naar -0,23%. De ‘veilige havens’ zoals staatsobligaties werd niet massaal verlaten, anders was de Duitse rente juist omhoog gegaan door verkoopdruk: de obligatierente beweegt namelijk omgekeerd aan de obligatiekoers. We houden er dan ook rekening mee dat de volatiliteit op de markten nog niet voorbij is. 

Amerikaans MKB minder gevoelig voor handelsspanningen

Ondanks een verrassende stijging van de vertrouwensindex van Amerikaanse MKB-bedrijven bleven de belangrijkste aandelenindices op Wall Street gisteren dicht bij de vorige slotstand. De NFIB Small Business Optimism Index van kleine en middelgrote ondernemingen is vorige maand gestegen van 103,5 naar 105 punten. Analisten hadden juist op een daling naar 102 punten gerekend. De handelsoorlog tussen de VS en China heeft blijkbaar weinig effect op de vooral binnenlands georiënteerde bedrijven die een belangrijke pijler zijn onder de Amerikaanse economie. Met de binnenlandse economie van de VS gaat het dus nog best goed. 

Weinig beweging op Wall Street

Toch deden de Amerikaanse aandelenkoersen gisteren even een pas op de plaats, na de rally in de afgelopen week. De handelsperikelen ‘hangen nog steeds boven de markt’ en president Trump komt weer dagelijks met een of meer (dreig)tweets. Wat zou het toch aangenaam zijn als zijn mobieltje het eens zou begeven… Na vijf achtereenvolgende dagen met hogere koersen sloten de S&P 500 index (-0,03%) en de Nasdaq (-0,01%) een fractie lager. Beleggers zijn vooral in afwachting van meer nieuws over de handelsbesprekingen tussen de VS en China. We denken dan ook dat de beurzen voorlopig binnen een redelijk nauwe bandbreedte zullen bewegen. Ook op de Amerikaanse obligatiemarkt was er gisteren weinig beweging. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde 1 basispuntje naar 2,14%.      

Beurs van Hongkong (-1,7%) nerveus door protesten tegen wetsvoorstel

Nieuwe protesten van demonstranten in Hongkong leiden vanmorgen tot een nerveuze beursstemming. De Hang Seng-index verliest op het moment van schrijven 1,7% en is daarmee veruit de zwakst presterende beurs in Azië. Beleggers vrezen harde tegenmaatregelen door de Chinese regering. Na de koerswinsten in de afgelopen dagen wordt er hier en daar wat winst genomen. De beurzen op het Chinese vasteland staan rond de 0,6% lager. De Nikkei-index in Tokio noteert een verlies van 0,1%, ondanks een sterke stijging van de orders voor machines in april (+5,2% maand op maand tegenover -0,8% verwacht). De Chinese inflatiecijfers over mei waren precies als de verwachtingen van analisten. De consumentenprijzen stegen gemiddeld 2,7% en die voor producenten 0,6%. Deze cijfers geven de Chinese beleidsmakers voldoende ruimte voor nieuwe stimuleringsmaatregelen. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht lager. Een iets lagere opening van de Europese beurzen is dan ook te verwachten. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Spaanse en Amerikaanse inflatiecijfers. Vooral die laatste zijn van belang. Als de Amerikaanse inflatie meevalt (niet hoger dan verwacht, liefst iets lager) zou dat voor de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, aanleiding kunnen zijn om nog iets meer pro-stimulering te worden en mogelijk volgende week bij de beleidsvergadering te hinten op een renteverlaging in juli. Ik ben benieuwd.  

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2998,71 op EURO STOXX 50 10,9 2,98 3,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2664,12 op EURO STOXX 50 5,1 6,32 6,34 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3561,57 op EURO STOXX 50 9,4 3,46 3,48 -0,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3882,5 op EURO STOXX 50 4,9 6,67 6,69 -0,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 12 juni 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.