Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beleggers speculeren op renteverlaging in VS

vrijdag 14 juni 2019

Aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman. Dat was gisteren het belangrijkste nieuws dat beleggers bezighield. Lange tijd bleef onduidelijk wie ervoor verantwoordelijk is. Inmiddels wijzen de VS Iran aan als boosdoener.

Olieprijsstijging compenseert 4% daling van woensdag 

En zo lopen de spanningen in het Midden-Oosten weer op. De kans dat de VS en Iran ooit vriendjes worden, is weer verder afgenomen. In reactie op de aanvallen op de tankers schoot de olieprijs natuurlijk flink omhoog door speculatie dat de olieaanvoer uit de regio onder druk komt. Zo werkt dat op de markten, ook al zat er helemaal geen olie in de tankers. De prijs van een vat ruwe olie veerde gisteren in reactie op het nieuws met ruim 4% op, nadat deze een dag eerder nog 4% was gedaald door angst voor afnemende vraag naar olie. Aan het einde van de dag stond de prijs van een vat Brentolie op $61,31, een bescheiden winst van iets meer dan 2%. 

Saaie beursdag, kwart minder omzet

Verder was er gisteren weinig nieuws dat de markten in beweging bracht. De dreiging van president Trump richting Duitsland vanwege de medewerking aan een Russische gasleiding had weinig invloed op de beursstemming. De Duitse hoofdindex Xetra DAX boekte een winst van 0,4%. Met uitzondering van onze eigen AEX-index (-0,1%) sloten alle Europese beurzen hoger dan woensdag. De Stoxx Europe 600-index pakte een plus van 0,2% onder aanvoering van beursgenoteerd vastgoed (+0,9%). Ondanks de hogere olieprijs boekten aandelen uit de sector energie slechts een winst van 0,1%. Het was een redelijk saaie beursdag. De omzetten lagen gisteren zo'n 25% onder het gemiddelde van de afgelopen dertig dagen. De Duitse tienjaarsrente vervolgde de weg omlaag en sloot 1 basispunt lager op -0,24%. 

ING Beleggingsvisie: rendementsverwachtingen verhoogd

Zoals we hier gisteren al schreven, hebben we dinsdag besloten om de tactische assetallocatie voor het vermogensbeheer van ING ongewijzigd te laten, met een neutrale weging van aandelen en obligaties. Meer achtergrondinformatie en een uitgebreide toelichting lees je in het Maandbericht beleggen van juni. En gisteren is de update van Beleggingsvisie 2019: koers houden bij tegenwindgepubliceerd. Daarin blikken we terug op de eerste helft van het jaar en geven we onze verwachtingen voor de tweede helft. Ik zal alvast een hint geven: we verwachten niet dat de golven zullen verdwijnen maar hebben wel onze rendementsverwachtingen opwaarts bijgesteld. Veel leesplezier!

Speculaties op renteverlaging Fed: S&P stijgt 0,4%... 

Terug naar gisteren. Beleggers op Wall Street lieten zich gisteren niet afschrikken door de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. Met een winst van 0,4% sloot de S&P 500-index op de hoogste stand in vijf weken. Het sentiment kreeg steun van de toenemende hoop op een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’. Als reden werd genoemd het hoger dan verwachte aantal uitkeringsaanvragen, dat vorige week in de VS is gestegen naar 222.000 (215.000 verwacht). Dit is naar mijn mening een erg gezocht argument, maar beleggers hebben vaak aan één vinger genoeg… 

… en wereldindex al weer 3,5% hoger dan op 3 juni

Technologieaandelen herstelden gisteren nog wat verder. De Nasdaq sloot 0,6% hoger. Wereldwijde aandelen, gemeten aan de MSCI All Country World Index (net total return, in euro's) zijn sinds 3 juni alweer 3,5% hersteld en staan nog slechts 2,8% onder de ‘all-time high’. Door de toegenomen speculatie op een renteverlaging door de Fed daalden gisteren de rentes op Amerikaanse staatsobligaties. De 2-jaarsrente daalde 4 basispunten naar 1,84%, van de 10-jaarsrente ging 3 basispunten af naar 2,09%. 

Ook in Azië lage omzetten; gemengd beeld aandelenkoersen

Op mijn Bloomberg-koersenscherm zie ik op dit moment een gemengd beeld op de Aziatische beurzen. De Nikkei-index in Tokio koerst 0,4% hoger, de beurs van Australië wint 0,2% maar de Kospi-index in Zuid-Korea verliest 0,5%. Ook de Chinese beurzen staan lager. De Hang Seng-index in Hongkong noteert 0,5% lager en de beurs van Shanghai verliest 0,3%. Ook hier zijn de omzetten vandaag lager dan gemiddeld. Beleggers nemen zo vlak voor het weekend even wat gas terug en zijn in afwachting van Chinese macro-economische cijfers, waaronder winkelomzetten en industriële-productiecijfers, die om 9 uur bekend worden gemaakt. Hieruit kan worden opgemaakt hoe groot de invloed van de handelsoorlog op de Chinese economie in de maand mei is geweest. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan, naast de eerdergenoemde Chinese macrocijfers, onder andere industriële-productiecijfers uit Italië en de winkelverkoopcijfers uit de VS. Ook krijgen we Amerikaanse vertrouwensindices van de Universiteit van Michigan. Er staan geen bedrijfscijfers op de agenda maar er is wel ander bedrijfsnieuws: sinds gisteren kunnen beleggers inschrijven op aandelen Fastned, de Nederlandse exploitant van snelladers voor elektrische auto's langs de snelweg. 

Alvast een heel goed weekend en tot maandag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 53,84 op Brent Future 9,5 5,66 5,68 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 48,31 op Brent Future 5,1 10,61 10,63 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 65,51 op Brent Future 10,2 5,27 5,29 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 68,1 op Brent Future 5,1 10,62 10,64 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 14 juni 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.