Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Woensdag weten we meer over de plannen van de Fed

maandag 17 juni 2019

Goedemorgen. Deze week verwachten we een paar relatief rustige dagen op de markten. Tot woensdagavond, wanneer we mogelijk meer te weten komen over de plannen die de Fed heeft met de rente. Beleggers gaan namelijk al uit van een renteverlaging komende maand. 

Update Beleggingsvisie 2019

Zoals vorige week op deze plek al aangehaald, hebben we besloten om onze tactische assetallocatie ongewijzigd te laten. We handhaven de neutrale weging van aandelen en obligaties. Meer achtergrondinformatie en een uitgebreide toelichting lees je in het Maandbericht beleggen van juni. En voor de volledigheid ook nog maar even een verwijzing naar de update van onze beleggingsvisie 2019 die vorige week is gepubliceerd. Hierin blikken we kort terug op de eerste helft van het jaar en geven we onze beursverwachtingen voor de tweede helft. 

Wat als…?

Eigenlijk is het best grappig om te beseffen dat we als beleggers altijd maar bezig zijn met het bedenken van 'wat als'-scenario's. Wat als er een 'harde Brexit' komt? Wat als er eind deze maand in Japan geen ontmoeting is tussen de presidenten Trump en Xi? Maar wat als er nu wel goede stappen richting een akkoord worden gezet? Wat ik hiermee wil zeggen, is dat je als belegger met zoveel onzekerheden hebt te maken waarvan je de uitkomst niet kunt voorspellen. Gelukkig maar! Want als er geen onzekerheden zouden zijn, zouden risicovolle beleggingscategorieën niet risicovol zijn. En zou je geen risicopremie kunnen verdienen. Dan zou het verwachte rendement op aandelen vrijwel gelijk zijn aan dat van sparen. 

Beleggers betalen veel voor veiligheid

Maar ook ‘veiligheid’ heeft een prijs. Ik las dit weekend dat de 100-jarige Oostenrijkse staatsobligatie, met een looptijd tot 2117, sinds november vorig jaar met 40% is gestegen. De koers is opgelopen van 110 naar ruim 153. Wereldwijde aandelen behaalden in dezelfde periode een rendement van bijna 8%. Het is dus duidelijk dat beleggers op dit moment een uitgesproken voorkeur hebben voor veilige beleggingen. Op zich is dat goed te verklaren met alle onzekerheden die er zijn. Inmiddels is het effectieve rendement van de Oostenrijkse staatsobligatie gedaald naar 1,18% voor de resterende looptijd van nu nog iets meer dan 98 jaar! En dat is zonder inflatiecompensatie. De vraag is dan ook of de huidige rentestand een reële verwachting van de toekomst weergeeft, of dat beleggers zijn doorgeschoten in hun vlucht naar veilige havens. We hebben het idee dat beleggers wel erg veel betalen voor veiligheid, waardoor risicopremies flink zijn opgelopen. Dit betekent echter niet dat deze niet verder kunnen oplopen. 

Beurzen Europa lager de week uit…

Afgelopen vrijdag werd het sentiment op de Europese aandelenbeurzen overheerst door de omzetwaarschuwing die de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom donderdagavond nabeurs gaf. Vooral de koersen van technologieaandelen lagen hierdoor onder druk. Het sentiment werd in de ochtend verder gedrukt door tegenvallende macro-economische cijfers uit China, die wijzen op een verdere groeivertraging. Meevallende winkelverkoopcijfers uit de VS gaven 's middags beleggers weer wat moed. Daarmee werden de argumenten voor een eventuele renteverlaging van de Fed weer iets zwakker: de Amerikaanse economie draait niet slecht genoeg om een renteverlaging te rechtvaardigen. Aan het einde van de handelsdag sloot de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,4%, waardoor de weekwinst uitkomt op 0,35% na de plus van 2,3% in de week ervoor. Veilige staatsobligaties bleven ook vrijdag gevraagd. De rente op de 10-jarige Duitse staatsobligatie daalde met 1 basispunt naar -0,26%, een evenaring van het laagterecord van een week eerder.

… net als op Wall Street

Op Wall Street eindigde Broadcom 5,5% lager en trok het andere IT-aandelen mee omlaag. De Nasdaq-index sloot met een verlies van 0,5%. De S&P 500-index stond een halfuur voor sluiting na een lagere opening nog op een kleine winst, maar bij het luiden van de slotbel stond er een verlies van 0,16%. Aandelen uit defensieve sectoren zoals nutsbedrijven (+1%) en vastgoed (+0,3%) presteerden goed. Maar ook bankaandelen deden het met een winst van 0,26% best aardig. 

Amerikaanse economie blijft goed draaien…

Zoals gezegd, waren de cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen in mei iets beter dan verwacht. Dit wijst erop dat de Amerikaanse consument, ondanks de zorgen over onder andere de handelsoorlog, het geld nog flink laat rollen. Met een krappe arbeidsmarkt en iets hogere lonen is dat ook wel te begrijpen. Zolang het consumentenvertrouwen, en nog belangrijker: de bestedingen, niet inzakken, kan de Amerikaanse economie door blijven groeien. Op een lager pitje, dat wel, maar er zijn nog geen signalen die wijzen op een aanstaande recessie. 

… toch anticiperen beleggers op renteverlaging Fed

Ondertussen blijft ook de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties erg hoog. Vrijdag daalde de 2-jaarsrente met 4 basispunten naar 1,84%, de 10-jaarsrente daalde 3 basispunten naar 2,08%. Beleggers anticiperen op een renteverlaging door de Fed in juli. We zijn dan ook erg benieuwd of de centrale bank deze week, na de beleidsvergadering, zal hinten op een aanstaande renteverlaging, of dat beleggers iets te ver zijn doorgeschoten in hun verwachtingen. Woensdag weten we meer. 

Agenda van vandaag

Voor maandag staan onder andere de Amerikaanse huizenbouwersindex en de inkoopmanagersindex van de regio New York op de agenda. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3350,0 op EURO STOXX 50 10,5 3,38 3,40 -1,45 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2837,66 op EURO STOXX 50 4,7 7,55 7,57 -0,66 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3906,81 op EURO STOXX 50 10,7 3,32 3,34 +1,52 % Koop Sprinter
Sprinter Short 4110,0 op EURO STOXX 50 5,5 6,55 6,57 +0,77 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 17 juni 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.