Op Goede Vrijdag (10 april) en Tweede Paasdag (13 april) is de beurs gesloten en is er geen handel mogelijk in Sprinters

Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundamentele Analyse Umicore

maandag 17 juni 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0974320526 EUR 20.4 2.93 Ja Basismaterialen

De vraag naar batterijmaterialen versnelt door de toenemende vraag naar elektrische auto's. Umicore's unieke positie als producent van batterijonderdelen en recycler van de benodigde grondstoffen maakt dat het bedrijf hier de komende jaren van kan profiteren. De markt voor EV batterijen in China staat echter onder druk en de inkomsten van Umicore zijn hier zeer gevoelig voor. Hoewel de waardering aantrekkelijker is geworden, lijkt het risico op de markt ook toegenomen.

Materialentechnologie en recycling

Het Belgische Umicore bewerkt basismetalen tot hightech-materialen, onder andere voor toepassing in katalysatoren en batterijen in auto's. Het bedrijf is gedeeld leider in de markt voor emissiebeperking voor de auto-industrie. Daarnaast recyclet Umicore 17 verschillende metalen uit industrieel afval en afgedankte elektronica. Bij een omzet van €14,7 mld. boekte het bedrijf in 2018 een nettowinst van €319 mln. Deze omzet werd gegenereerd door de divisies Recycling (49%), Energy & Surface Technologies (30%) en Catalysis (21%).

Groei in EV stuwt interesse in batterijen

De Energy & Surface Technologies divisie is de drijvende kracht achter de sterke winstgroei van Umicore. Hernieuwde aandacht voor elektrisch rijden en de daarvoor benodigde batterijen en materialen zorgen voor een first-movervoordeel voor het bedrijf. Umicore werkt aan een nieuwe fabriek om Europese autobedrijven van batterijmaterialen te gaan voorzien. Dit vraagt aanzienlijke investeringen en kan op de korte termijn druk zetten op de kasstromen. Op dit moment zijn batterijmakers in China de grootste afnemers van de materialen van Umicore. De concurrentie op deze markt neemt echter toe en het is niet makkelijk om de marges op pijl te houden. Het recyclen van EV-batterijen zal volgen op de groei in elektrische auto's. Dit is een ingewikkeld proces en er zijn nog weinig standaarden voor. Als pionier kan Umicore zijn stempel drukken op deze ontwikkelingen. Bovendien vereisen strengere milieuregels dat steeds meer industrieel afval gerecycled wordt, dus ook hier wordt aanzienlijke volumegroei verwacht.

Bedrijfsresulaat 2e halfjaar 2018

Umicore rapporteerde een omzet van €8,4 mld (+4,8% jaar-op-jaar) en een winst per aandeel van €0,64. Dit was ongeveer gelijk aan de verwachting van analisten. Het goede resultaat was te danken aan de divisie Energy & Surface Technology (EST). Deze divisie rapporteerde een omzetgroei van 29% vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2017. Behalve groeiende volumes en de ingebruikname van fabrieken in China en Korea, had dit segment ook voordeel van hogere kobaltprijzen. De katalysatoren (+5% joj) en recyclingdivisies (-4% joj) lieten een lager dan verwachte omzetontwikkeling zien. De vrije kasstroom kwam dit kwartaal lager uit dan verwacht. Dit had te maken met een stevige opbouw van werkkapitaal. Behalve voorraadopbouw voor de uitbreiding van de EST-divisie, zorgden de productievertraging in september en hogere grondstoffenprijzen voor het hogere werkkapitaal. De nettoschuld kwam hierdoor uit op €860,5 mln (1,2x de winst voor belasting), zo’n 19% hoger dan verwacht. Voor 2019 verwacht het bedrijf ‘gematigde winstgroei’ vanwege verzwakking van de automobiel- en consumentenelektronicamarkten, hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling (‘R&D’) en het opstarten van nieuwe projecten, en groot onderhoud aan zijn recyclingfabriek in België.

Waardering realistischer, maar risico's aanwezig

Zwakte in belangrijke eindmarkten, lagere kobaltprijzen en operationele problemen in zijn fabrieken (brand in de recyclingfabriek in september, groot onderhoud in H1’2019) maken de timing van kasstromen een uitdaging. Bovendien is de Chinese markt een stuk uitdagender geworden. De waardering is stevig naar beneden gekomen en ligt nu op 18x de verwachte winst voor de komende 12 maanden. Hoewel dit nog altijd hoger is dan het sectorgemiddelde voor speciaalchemiebedrijven, lijken de risico’s nu beter te zijn verwerkt in de waardering. Hoewel zijn sterke en groeiende positie in batterijtechnologie in de toekomst voor bovengemiddelde winstgroei kan zorgen, heeft het bedrijf dit jaar nog te maken met aanzienlijke uitdagingen.

Kansen

  • Sneller dan verwachte groei in EV
  • Nieuwe regelgeving op het gebied van CO2 uitstoot of materiaalbehandeling
  • Sneller dan verwachte afronding van de nieuwe fabriek
  • Ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de materialen die Umicore recyclet

Risico's

  • Daling van de prijzen voor edel-, basis- en specialistische metalen
  • Lager dan verwachte groei van de auto-industrie
  • Toenemende concurrentie op de markt voor batterijmaterialen
  • Sterkere euro ten opzichte van andere valuta

Duurzame Analyse

#N/A

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 25,3 op Umicore 2,8 12,78 12,86 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 25,3 op Umicore 2,8 12,78 12,86 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen