Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundamentele Analyse ENGIE

dinsdag 18 juni 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0010208488 EUR 14.4 5.24 Nee Nutsbedrijven

Engie heeft zich de laatste jaren omgevormd tot een van Europa’s meest gediversifieerde nutsbedrijven. De komende jaren gaat de aandacht uit naar groei-investeringen in hernieuwbare energie en digitalisering van het netwerk. Met toenemende uitdagingen voor de nucleaire capaciteit van Engie, lagere toegestane tarieven voor elektriciteit en gas en stevige benodigde investeringen, zien wij weinig ruimte voor verdere verbetering van de waardering.

Gediversifieerde elektriciteitsproducent

Engie is een van de grootste nutsbedrijven in Europa met een breed samengestelde productportefeuille van elektriciteitsopwekking, elektriciteits- en gasdistributie, infrastructuur en dienstverlening. Zo’n 37% van de omzet komt uit gereguleerde gaslevering in Frankrijk. Bij een omzet van €61 mld boekte Engie in 2018 een nettowinst van €1,0 mld. Deze omzet werd gegenereerd in Frankrijk (35%), de Benelux (15%), overig Europa (22%), Azië, het Midden-Oosten & Oceanië (9%), Noord-Amerika (8%) en Zuid-Amerika (11%).

Transformatieplan

Engie heeft in de afgelopen jaren een groot deel van zijn kolencentrales, energiehandel en olie-exploratie & -productie afgestoten. De opwekkingsportefeuille bestaat nu voor 90% uit gas – hernieuwbare en kerncapaciteit. Hierdoor zijn de verdiensten van Engie minder afhankelijk geworden van de (volatiele) grondstoffenprijzen. Ook de brede geografische diversificatie en dienstverlening aan lokale overheden zorgen voor stabiliteit in de omzet. Deze diversificatie maakt de bedrijfsvoering van Engie minder transparant dan van nutsbedrijven die zich specialiseren. De overgebleven kerncentrales beginnen op leeftijd te raken en de onderhoudskosten nemen toe. Deze staan in België en over hun toekomst wordt nog gediscussieërd, maar tot die tijd blijft het risico op tegenvallers aanwezig. De waterkrachtcapaciteit van Engie in Frankrijk kent lage productiekosten en stabiele productie. Maar de roep om openstelling van deze markt vanuit Europa is erg luid aan het worden.

Bedrijfsresultaat 2e halfjaar 2018

Over de tweede helft van 2018 rapporteerde Engie een omzet van €30,4 mld (-4,7% j-o-j) en een winst per aandeel van €0,46 (-2,7% j-o-j). Dit was gelijk aan de verwachting van analisten. Met name in Frankrijk en Latijns-Amerika waren de resultaten sterk. In de Benelux, waar het bedrijf te maken had met problemen op het Belgische energienet, en in de groeimarkten Afrika en Azië kwamen de resultaten lager uit. Gunstige weersomstandigheden zorgden voor een meevaller. Engie presenteerde ook het nieuwe strategisch plan voor de komende drie jaar. Het bedrijf is van plan zo’n €11 mld aan groei-investeringen te doen. Consumentendiensten als slimme meters zullen hierbij de meeste aandacht krijgen. Het bedrijf wil €800 mln aan kosten besparen en zich, via het afstoten van €6 mld aan bedrijfsonderdelen, uit 20 landen terugtrekken. Ook het dividendbeleid gaat veranderen. Engie gaat 65%-75% van de operationele nettowinst uitkeren. Dit jaar komt dat neer op een uitkering van €0,75 per aandeel. Ook wordt een speciaal dividend van €0,37 per aandeel uitgekeerd. Na meerdere jaren van verkoop en verschuiving van bedrijfsonderdelen zal het bedrijf een deel van deze inkomsten teruggeven aan de aandeelhouder. De nettoschuld daalde naar €21,1 mld. Het bedrijf gaat uit van een gemiddelde groei van de winst per aandeel van zo’n 9% in de komende drie jaar. Dat is lager dan verwacht.

Waardering onder sectorgemiddelde terecht

Dat Engie ondanks de problemen met zijn Belgische kerncentrales toch de jaardoelstellingen heeft gehaald, laat zien dat het de andere bedrijfsonderdelen goed onder controle heeft. De investeringen in consumentendiensten maken het bedrijf minder gevoelig voor weersomstandigheden en marktprijzen van elektriciteit. Het nieuwe bedrijfsplan is, zoals verwacht, wat minder ambitieus dan het vorige. Hoewel dat plan met goed gevolg is afgerond, zorgde het voor veel onzekerheid bij beleggers. Een kleiner plan en betere communicatie kan daarom geen kwaad. Op 12,3 keer de geschatte winst voor de komende twaalf maanden ligt de waardering in lijn met het langjarig gemiddelde voor het bedrijf, maar ruim onder het gemiddelde voor Europese nutsbedrijven. Na jaren van reorganisatie, waarin de waardering onder druk stond, gaat het bedrijf nu weer een groot operationeel project in. Gecombineerd met de lager dan gehoopte winstgroeiverwachting, zal Engie zich de komende drie jaar weer moeten gaan bewijzen. Wij zien daarom voorlopig weinig ruimte voor verdere herwaardering ten opzichte van de sector.

Kansen

  • Aanhoudende groei gasverbruik in Europa.
  • Groei van activiteiten in Latijns-Amerika en andere opkomende economieën.
  • Ontwikkeling van elektrisch rijden, internet der dingen, batterijopslag en andere innovaties.

Risico's

  • Stijging van de kapitaalmarktrente.
  • Operationele problemen of versnelde afbouw kerncentrales.
  • Openstelling Franse waterkrachtmarkt.
  • Onrendabele herinvestering van vrijgekomen middelen uit het transformatieplan.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 10,7 op ENGIE (GDF Suez) 2,9 5,29 5,33 +4,53 % Koop Sprinter
Sprinter Long 10,7 op ENGIE (GDF Suez) 2,9 5,29 5,33 +4,53 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ENGIE bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.