Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Mario Draghi zet de markten in vuur en vlam

woensdag 19 juni 2019

Hatsikidee! Draghi doet weer een 'Sintraatje'. Dat is vakjargon (zelf bedacht) voor een hint door de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, op een beleidswijziging. Gisteren hintte hij namelijk op nieuwe stimuleringsmaatregelen als de situatie in de eurozone niet snel verbetert. 

Inflatie eurozone trekt maar niet aan

De inflatie blijft in de eurozone immers al tijden steken onder het gewenste niveau van dichtbij, maar onder de 2%, terwijl door de afnemende economische groei de kans op aantrekkende inflatie verder afneemt. De herhaaldelijke oproep van Draghi aan overheden in de eurozone om meer uit te geven om de economische groei te stimuleren, heeft tot zijn frustratie, en die van vele anderen, de afgelopen jaren nauwelijks gehoor gekregen. 

Meer stimulering van centrale banken verwacht

Twee jaar geleden had Draghi ook een 'Sintramomentje' bij de jaarlijkse bijeenkomst van de centrale bank in de Portugese plaats Sintra. Toen schrok de markt van zijn havikachtige ('hawkish') toespraak en schoten rentes op veilige staatsobligaties omhoog en aandelenmarkten omlaag. Gisteren gebeurde juist het tegenovergestelde. Rentes doken (nog) verder omlaag en aandelen en andere risicovolle beleggingen schoten omhoog. Beleggers lijken er steeds sterker van overtuigd dat centrale banken met meer stimulering de markten weer omhoog kunnen krijgen. Met deze gedachte kunnen we ver meegaan. Lagere rentes maken andere beleggingscategorieën immers relatief aantrekkelijker. Anders gezegd: de zoektocht naar rendement gaat door en stuwt waarderingen (onder andere koers-winstverhoudingen) omhoog. Dat is ook wat we in de update van onzeBeleggingsvisie 2019 verkondigen. 

Beleggers zijn zeer defensief gepositioneerd

Toch is er nog heel veel scepsis over de houdbaarheid van de aandelenrally. Volgens de meest recente enquête van Bank of America Merrill Lynch onder professionele beleggers, zijn zij sinds ze de financiële crisis van 2008 niet meer zo negatief geweest. Zij zijn niet zodanig sterk onderwogen in aandelen geweest sinds mei 2009. Daarnaast is de cashpositie in de periode tussen 7 en 13 juni het sterkst gestegen sinds 2011. Bovendien is de meest favoriete en overwogen positie bij professionele beleggers die in Amerikaanse staatsobligaties. Je kunt dus stellen dat beleggers extreem negatief zijn en ze een recessie, vergelijkbaar met de periode 2008-2009, als meest waarschijnlijke scenario inschatten. Als we zien dat beleggers heel erg negatief zijn, ontstaan er vaak kansen. 

Gooit ook de Fed vanavond een reddingsboei?

Want is die defensieve positionering wel terecht? Natuurlijk, er zijn grote zorgen over onder andere de impact van de handelsoorlog, de brexit, en noem maar op. Maar wat als de groei, zoals we dat nu zien gebeuren, verder vertraagt en centrale banken daardoor de geldkraan, in plaats van dicht, juist weer verder open draaien? Dan kan dat best genoeg zijn om de obligatiemarkt, maar ook de aandelenmarkt, verder op te stuwen. Zolang de winstgroei van bedrijven niet instort, kan dit lang aanhouden. Aandelenwaarderingen zijn zeker niet overdreven. En wat te denken als de ‘spijtoptanten’ die nu massaal cash aanhouden, tegen negatieve rentes, en langs de kant staan (en dat zijn er veel!) alsnog besluiten om de steeds verder oplopende koersen te gaan najagen? Kortom: de markt is sterk verdeeld, waarbij de kans sterk is toegenomen dat de centrale banken, net als in de afgelopen jaren, de markten zullen 'redden'. Vanavond weten we of ook de Fed 'de reddingsboei' zal toewerpen. De angst voor een economische groeivertraging kan dan snel omslaan in de angst om de boot te missen.

Obligatierentes duiken verder omlaag

Met dank aan Mario Draghi overheerste gisteren vooral de angst om de boot te missen. Beleggers reageerden dolenthousiast op het uitzicht van meer stimuleringsmaatregelen, Vooruitlopend op een nieuwe ronde van obligatieopkopen (en waarschijnlijk een verdere verlaging van de depositorente) door de ECB, werden massaal obligaties gekocht. De rente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie dook met 8 basispunten naar een nieuw laagterecord van -0,32%. Zelfs de Franse 10-jaarsrente doorbrak gedurende de handel, voor het eerst in de geschiedenis, de 0%-grens, om 9,8 basispunten lager te eindigen op 0,009%. Rentes op staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden doken tussen de 10 en 20 basispunten omlaag. Italiaanse staatsobligaties zijn blijkbaar minder risicovol dan een paar weken geleden. Een kwestie van het glas halfvol of halfleeg. Inmiddels noteert bijna $12.500 miljard aan wereldwijde uitstaande obligaties tegen een negatief effectief rendement, een nieuw record.

Trump vindt het niet eerlijk…

De omzetten op de Europese aandelenmarkten waren gisteren bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde over de afgelopen 30 dagen. Alle Europese aandelenbeurzen eindigden flink hoger. De Stoxx Europe 600-index ging 1,7% hoger de dag uit, de sterkste stijging sinds januari. De DAX-index knalde in Frankfurt ruim 2% omhoog. Reden voor president Trump om zijn ongenoegen richting de ECB via een tweet te uiten: "GERMAN DAX 'WAY UP' DUE TO DRAGHI, 'VERY UNFAIR' TO U.S." Bij mij werkte het op de lachspieren. Ik vraag me steeds vaker af wat die man nu precies wil en ik denk dat ik niet de enige ben. Hij 'dwingt' de Fed om de rente te verlagen, maar als een andere centrale bank het van plan is te doen, vind hij het niet eerlijk. 

… maar hij is uiteindelijk wel de aanstichter

Uiteindelijk zullen lagere rentes elders in de wereld ook de Amerikaanse rentes drukken. Maar dat zal Trump zich waarschijnlijk niet realiseren. Bovendien is hij zelf de aanstichter van de lagere rentes. De door hem geïnitieerde handelsoorlog is één van de belangrijkste oorzaken van de wereldwijde groeivertraging. En het klinkt misschien vreemd, maar we kunnen als belegger ook dankbaar zijn voor Trump. Vooral door zijn handelsoorlog is het beleid van de centrale banken 180 graden gedraaid en wordt de economische cyclus verlengd. Thank you Donald!

Fed zou nog ontmoeting Trump en Xi kunnen afwachten

De verwachting, of is het hoop, op een renteverlaging door de Fed is nog iets verder toegenomen. Hierin schuilt wel een gevaar voor tegenvallend nieuws. Want vergeet niet dat de financiële condities in de VS nu veel minder slecht zijn dan eind december/begin januari, toen de Fed de voet van het rempedaal haalde en een pauze in de serie renteverhogingen aankondigde. De noodzaak voor de centrale bank om nu nog duifachtiger ('dovish') te worden, lijkt er niet te zijn. Bovendien komt er eind deze maand toch een uitgebreide ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi Jinping tijdens de G20-top in Japan. Dit heeft Trump gisteren, hoe kan het ook anders, in een tweet bevestigd. Hij gaf aan een goed telefoongesprek te hebben gehad met Xi. Vooruitlopend op de ontmoeting, zullen de onderhandelingsteams van beide partijen al gesprekken gaan voeren. Ik kan me voorstellen dat de Fed dit eerst wil afwachten. Anderzijds  kan één renteverlaging, volgende maand, uit voorzorg ook niet veel kwaad. De markt is naar onze mening echter nu wel iets te enthousiast: de termijncontracten op de beleidsrente van de Fed, de ‘Fed funds futures’,  verdisconteren op dit moment maar liefst vier renteverlagingen tot eind volgend jaar.

S&P 500 nadert ‘all-time high’ weer

Dit neemt niet weg dat de stemming op Wall Street gisteren opperbest was in reactie op het nieuws van de ECB en de bevestiging van de ontmoeting tussen Trump en Xi eind deze maand. Op Wall Street boekte de S&P 500-index een winst van bijna 1% en staat nu minder dan 1% onder de hoogste stand ooit van eind april. De Nasdaq-index won 1,4%. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 2,06%, het laagste niveau sinds september 2017. 

Groene koersenborden in Azië

Het optimisme krijgt vanmorgen een vervolg op de Aziatische beurzen. Ik zie 'een zee van groen’ op mijn Bloombergscherm. Hoop op meer stimulering door centrale banken en het indekken van 'short'-posities (van beleggers die speculeren op een koersdaling) stuwen de koersen omhoog. De Nikkei-index koerst in Tokio op het moment van schrijven 1,8% hoger en in Hongkong wint de Hang Seng-index 2,3%. De beurs van Shanghai plust 1,4%, de Koreaanse Kospi-index staat 1,2% hoger. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. We verwachten een vlakke opening van de Europese beurzen. Het wachten is op de Fed.

Agenda van vandaag

Alle aandacht gaat vanavond natuurlijk uit naar het rentebesluit van de Fed. Die zal de rente vandaag niet verlagen, maar naar verwachting wel hinten op een verlaging volgende maand. Alles wat minder is, zal door beleggers als een teleurstelling worden opgevat. We zijn benieuwd. Verder worden, onder andere, inflatiecijfers uit het VK over de maand mei verwacht en cijfers over de bouwuitgaven in de eurozone van april.  

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 21840,0 op Nikkei 225 10,5 1,85 0,00 +6,94 % Koop Sprinter
Sprinter Long 19390,0 op Nikkei 225 4,9 3,83 3,95 +3,18 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 24540,0 op Nikkei 225 10,2 1,78 1,90 -7,07 % Koop Sprinter
Sprinter Short 26870,0 op Nikkei 225 5,0 3,79 3,91 -3,75 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 19 juni 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.