Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX 5e test van zone 572 – 577?

donderdag 20 juni 2019

Met een krachtige en forse opwaartse candlestick brak de AEX afgelopen dinsdag door zowel zijn 50-daags gemiddelde als de weerstandszone bij 559,10. De toppenzone 572 – 577 komt weer in zicht.          

Waar de maand mei vanaf de 1e handelsdag zorgde voor een forsere terugval vanaf de 572 tot aan de 534,50, zorgt de maand juni voor een krachtige opwaartse herstelbeweging vanaf de 1e handelsdag van deze maand. De terugval in mei stokte precies bij het neerwaarts gerichte 200-daags gemiddelde. Hier was ook het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau te vinden van de gehele stijging in de eerste 4 maanden van dit jaar (ongeveer 100 punten stijging). Deze stijging zonder noemenswaardige tegenreacties was een van de krachtigste opwaartse bewegingen van de afgelopen jaren in een dergelijk tijdsbestek. Alleen in maart vonden twee zeer kleine tegenreacties plaats van minder dan 3%. Deze stijging werd op de 1e dag van mei beëindigd met de neerwaartse doorbraak onder de stijgende bodemlijn sinds eind vorig jaar en de afronding van een stijgende wig. Dit zorgde voor de terugval van bijna 40 punten in die maand. Hiermee leek de AEX een zeer belangrijke top te hebben gevormd, net onder de zware weerstandszone die vorig jaar werd gevormd bij 574 – 577. Hiermee vond eigenlijk een hertest plaats en is een viervoudige toppenzone gevormd bij 572 – 577. Met de doorbraak van twee dagen geleden boven de zone 559,10 – 559,40 staat de weg mogelijk opnieuw open voor een hertest van deze zone bij 572 – 577. De AEX ligt momenteel nog 10 tot 15 punten onder deze zone, waardoor we ook zeker alert moeten zijn op de vorming van nieuwe toppatronen en een neerwaartse draai in de komende tijd. Dit betekent wel dat de opwaartse druk in de AEX nog niet is verdwenen en het grote topvormingsproces sinds begin vorig jaar nog steeds intact is.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

561,80 / 559,10 / 556,10 / 551 / 548,30

564,60 / 566,40  / 572 - 577

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 19 juni 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Langetermijnvisie blijft neerwaarts gericht. Wel langdurig en breed topvormingsproces 

In het langetermijnbeeld blijft mijn visie neerwaarts gericht en ik verwacht een verder neerwaarts vervolg. Door de krachtige beweging in de eerste maanden van dit jaar die aanzienlijk verder doorzette dan verwacht, blijft het grote topvormingsproces sinds vorig jaar nog steeds intact. Dit betekent dat een beweging tot onder de bodem van 472,20 aanzienlijk langer op zich zal laten wachten. Wel blijft een belangrijk feit dat de bullmarkt zoals we die kenden sinds begin 2009 in het laatste kwartaal van vorig jaar werd beëindigd. De sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek werd namelijk in die periode gebroken. Daarbij werd in de eerste vier maanden van 2018 een drievoudige toppenzone gevormd rond de 574 waarbij elke top gepaard ging met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Na de hertest eind april van deze zone, is de zone 572 – 577 nog sterker geworden. Een doorbraak hierboven mag niet worden uitgesloten, maar ligt niet in de lijn van mijn verwachtingen. Een dergelijk doorbraak zou niet betekenen dat een nieuw bullmarkt is ontstaan in het langetermijnbeeld, maar wel zorgen voor verder uitstel van de voortzetting van de verwachte bearmarkt. In dat scenario ontstaat ruimte naar de zone 600 – 610. Belangrijk is daarbij wel dat veel andere indices vergelijkbare bewegingen laten zien. En zover is het nog lang niet in de meeste Europese indices. Met de huidige opleving in de maand juni moeten we alert zijn op de vorming van een 5e top rond deze toppenzone waarmee deze zone nog sterker zal worden.

Nieuwe stijgende kortetermijnbodemlijn. Wees alert op topvormingssignalen onder de zone 572 - 577 

De gehele neerwaartse beweging in de maand mei van ongeveer 40 punten wordt momenteel al voor een groot deel tenietgedaan. Met de doorbraak boven de vorige lagere top bij 559,10 is ruimte ontstaan voor een hertest van de zware toppenzone bij 572 – 577. Onderliggend zijn niet veel weerstanden te vinden. Een oude bekende (2007-top) ligt nog bij 564. Daarboven ligt alleen nog een punt bij 566,40. Ondanks de krachtige doorbraak moeten we dan ook zeer alert zijn op een plotselinge neerwaartse omkeer en de vorming van toppatronen. Eerder deze maand werd de steile opgaande bodemlijn in het kortetermijnbeeld (vanaf de 534,50 bodem) neerwaarts gebroken. Met de beweging boven de 559,10 is een nieuwe situatie ontstaan en kan een nieuwe stijgende bodemlijn vanaf de 534,50 worden getrokken. Deze geldt nu als belangrijk steunpunt en is vandaag te vinden bij 551 en loopt dagelijks ruim 1 punt op. Een neerwaartse slotbeweging onder deze nieuwe bodemlijn zou een eerste verzwakking betekenen in het kortetermijnbeeld en een mogelijke volgende top bevestigen. Daarboven liggen verder nog steunpunten bij de voormalige vorige lagere top bij 559,10 en het 50-daags gemiddelde van 556,10. Zolang de AEX boven deze steunpunten weet te blijven in de komende dagen, blijft de kans realistisch dat hij een nieuwe poging gaat ondernemen om de zware zone 572 – 577 te testen. De eerdere en enige ‘rode’ candlesticks (slotkoers ligt onder de openingskoers) bleef beperkt tot slechts een tweetal dagen in juni. Kortom: ondanks de krachtige voortzetting en het ontstaan van een nieuwe kortetermijnsituatie (nieuwe opgaande bodemlijn) nadert de AEX de zeer zware weerstandszone 572 – 577. We moeten dan ook zeer alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen en een plotselinge neerwaartse omkeer. Een krachtige voorzetting van de neerwaartse tendens treedt echter pas op onder de vorige bodem van 534,50.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Synchrone economische groeivertraging, geen krimp

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn 'dovish', druk op Fed neemt toe

Waardering

=

 

Risicovollere beleggingscategorieën gesteund door lagere rentes

Sentiment¹

-

 

In mei flink negatiever geworden

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden 2019

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 518,96 op AEX 10,0 5,70 5,72 -2,39 % Koop Sprinter
Sprinter Long 469,0 op AEX 5,0 11,55 11,56 -1,11 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 630,65 op AEX 10,0 5,75 5,77 +2,13 % Koop Sprinter
Sprinter Short 676,0 op AEX 5,0 11,46 11,47 +1,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 20 juni 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.