Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Neerwaartse omkeer in aantocht?

maandag 24 juni 2019

De AEX bevindt zich nog steeds in een stijgend trendkanaal vanaf de bodem bij 534,50. Na de recente doorbraak boven de 559,10 is deze nieuwe opgaande steunlijn minder steil gaan verlopen en ligt momenteel bij 553,50.         

De opwaartse kracht in de meeste aandelenindices is nog steeds intact in het kortetermijnbeeld. Daarbij zien we dat meerdere indices alweer in de buurt van de toppen van dit jaar noteren. In de VS betekent dit dat de S&P 500 en de Nasdaq 100 rond hun all-time highs zijn te vinden. We moeten dan ook zeer alert zijn op nieuwe topvormingsignalen en een plotselinge en krachtige neerwaartse draai in de komende tijd. Voor de AEX ligt de belangrijkste en zware weerstandszone bij 572 – 577. Deze zone is sinds begin 2018 al 4 keer getest en te zwaar bevonden. Tot op heden ligt de top van deze maand bij 566,70 en daarmee is deze toppenzone bijna behaald, wat een mogelijke 5e test zou kunnen inhouden. Zolang er geen verslechteringen optreden in het kortetermijnbeeld mogen we een test van deze zware zone niet uitsluiten. Daarmee lijkt de opwaartse ruimte beperkt te zijn voor de komende tijd. Een krachtige en structurele doorbraak boven de 577 zou meer opwaartse ruimte vrijmaken richting de 600 – 610. In dat scenario zou een verder vervolg van de ontwikkeling van het grote topvormingsproces en de verwachte bearmarkt worden uitgesteld. Dit zou overigens niet betekenen dat de lange bullmarkt wordt hervat. De voormalige en bijna 10 jaar durende bullmarkt werd namelijk in het laatste kwartaal van vorig jaar beëindigd met de neerwaartse doorbraak onder de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Ik houd nog steeds rekening met een verder vervolg van de ontwikkeling van het grote en bijna anderhalf jaar durend topvormingsproces.  

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

559,10 / 556,20 / 553,50 / 548,30

566,40  / 572 / 574 - 577

Grafiek AEX-index op dagbasis
De eerste forsere terugval van dit jaar in de maand mei bijna volledig tenietgedaan in de maand juni 

Mijn langetermijnvisie blijft neerwaarts gericht en de bewegingen van dit jaar passen nog steeds in het grote topvormingsproces. Een hal jaar geleden had ik echter niet verwacht dat de zware weerstandszone van 574 – 577 nogmaals zou worden getest. Door de zeer krachtige beweging in de eerste vier maanden van dit jaar werd tot op heden een dubbele top gevormd eind april bij 572. Hierdoor is een nog zwaardere horizontale weerstandszone ontstaan bij 572 – 577. Deze opgaande beweging vanaf de 472,20-bodem van eind vorig jaar is een van de krachtigste bewegingen van de afgelopen jaren. Tijdens deze bewegingen vonden slechts 2 zeer kleine tegenreacties plaats van minder dan 3%. De euforie onder beleggers bleek destijds volledig terug te zijn en ook nu staat de euforie op zeer hoge niveaus. Toch acht ik de kans reeel dat het grote topvormingsproces zal worden voortgezet in de komende maanden en de neerwaartse druk weer zal toenemen. Na de vorming van de dubbele top eind april bij 572 werden zowel een stijgende wig evenals de stijgende bodemlijn sinds eind vorig jaar gebroken waarna de 1e grotere neerwaartse beweging van 2019 werd gestart die in de maand mei zorgde voor een neerwaartse beweging van ongeveer 40 punten. De AEX vormde een bodem bij 534,50 wat een terugtest betekende naar zowel het vlakke 200-daags gemiddelde evenals het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele opgaande beweging in de eerste maanden van dit jaar. De huidige herstelbeweging lijkt de zoveelste poging te worden om de zone 572 – 577 te testen en te versterken. Een verdere neerwaartse beweging in de komende zomermaanden tot onder de recente bodem bij 534,50 is naar mijn mening een reële mogelijkheid na de afronding van de huidige toppentest.

Verslechtering treedt op onder de stijgende kortetermijnbodemlijn van nu 553,50 

De maand juni zorgde tot op heden voor een krachtig herstel en bijna de gehele neerwaartse beweging van de maand mei (ongeveer 40 punten daling) werd grotendeels weer opgeheven. Pas een structurele doorbraak door de zone 572 – 577 zou betekenen dat een belangrijke bodem bij 534,50 is geplaatst en een nieuwe stijgende bodemlijn kan worden getrokken langs de bodems van 472,20 (december) en 534,50. Zolang deze zone niet wordt gebroken, blijft het opwaartse potentieel beperkt en is de kans groot op de vorming van een volgende top in de komende tijd. Tot de zone 572 – 577 is alleen een weerstand te vinden bij 566,40, een niveau dat eind vorige week werd getest. We moeten in de komende tijd dan ook zeer alert zijn op de vorming van toppatronen en een neerwaartse draai in de markt. Een eerste duidelijke verzwakking treedt op zodra de nieuwe stijgende kortetermijnbodemlijn (langs de bodems van 534,50 en 548,30) wordt gebroken. Deze is vandaag bij 553,50 te vinden en loopt dagelijks ruim 1 indexpunt op. Bovenliggend zijn verder nog steunpunten te vinden bij de voormalige top van 559,10 en het 50-daags gemiddelde bij 556,20. Onder de genoemde stijgende bodemlijn van 553,50 lijkt een top te zijn gevormd en kan de neerwaartse druk richting de mei-bodem van 534,50 weer snel toenemen. Zolang dat niet gebeurt, blijft meer opwaartse druk richting de zone 572 – 577 mogelijk, maar zal de bewegingsruimte dagelijks steeds verder afnemen.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Synchrone economische groeivertraging, geen krimp

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn 'dovish', druk op Fed neemt toe

Waardering

=

 

Risicovollere beleggingscategorieën gesteund door lagere rentes

Sentiment¹

-

 

In mei flink negatiever geworden

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden 2019

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 518,93 op AEX 10,0 5,70 5,72 -2,39 % Koop Sprinter
Sprinter Long 469,0 op AEX 5,0 11,55 11,56 -1,11 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 630,69 op AEX 10,0 5,75 5,77 +2,13 % Koop Sprinter
Sprinter Short 676,0 op AEX 5,0 11,46 11,47 +1,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 24 juni 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.