Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Weinig te beleven op de beurs, wachten op ontmoeting Trump-Xi

dinsdag 25 juni 2019

Weinig nieuws, lage omzetten en dalende aandelenkoersen en obligatierentes kenmerkten gisteren de markten. Beleggers maken een pas op de plaats en zijn in afwachting van de ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi, aankomend weekend in Japan. 

Aandacht gaat uit naar zwemprestatie en KPN-storing

Pfff… wat was het warm vannacht. Misschien heb je gisteren nog even lekker kunnen afkoelen in het water en een stukje gezwommen. Dat was natuurlijk niet de reden voor Maarten van der Weijden om 200 kilometer langs elf Friese steden te zwemmen. Wat een prestatie! Het verslag van de laatste kilometers van de ‘half mens, half vis’ en de grote storing bij KPN kregen gisteren meer aandacht dan de bewegingen op de Amsterdamse beurs. Ik heb trouwens nog nooit zoveel NL-Alert-berichten op mijn mobieltje ontvangen. Werkt toch prima, zo'n Chinese telefoon. Net als op veel andere Europese beurzen gebeurde er gisteren weinig op Beursplein 5 en lagen de omzetten ver beneden het gemiddelde van de afgelopen 30 dagen. In afwachting van de topontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi in Japan later deze week, maakten beleggers een pas op de plaats. 

Stemming gedrukt door sancties Iran en Ifo-index

De aankondiging van nieuwe sancties door Trump tegen Iraanse leiders leidde tot verder oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Verder werd de stemming gedrukt door de index van het Duitse ondernemersvertrouwen. De Ifo-index is deze maand gedaald van 97,9 naar 97,4 punten. Dat was conform de verwachting van analisten, maar is ook het laagste niveaus sinds 2014. De deelindex van de verwachtingen daalde van 95,3 naar 94,2. Dat was nog iets lager dan de verwachte 94,6 punten. De problemen in de Duitse auto-industrie en de gevolgen van de afnemende wereldhandel zijn vooral voelbaar in de productiesector, maar zijn vooralsnog niet overgeslagen naar de sterkere dienstensector. Hier ligt wel een risico voor de Duitse, en daarmee de Europese, economie. Zolang het consumentenvertrouwen hoog blijft is er nog niet veel aan de hand, maar we zijn waakzaam voor een eventuele omslag. 

Aandelen en rente omlaag, euro sterker

De DAX-index sloot, mede door de winstwaarschuwing van Daimler (-3,75%), 0,5% lager. De AEX-index verloor 0,4%. De Stoxx Europe 600-index boekte een verlies van 0,25%. Op de obligatiemarkt zakten rentes op staatsobligaties nog iets verder omlaag. De Duitse 10-jaarsrente sloot 2 basispunten lager op -0,31%. De euro werd iets sterker tegenover de dollar op 1,139. Een sterkere euro is niet gunstig voor Europese exportbedrijven.

Ook op Wall Street weinig te beleven

Ik kan er een heel lang verhaal van maken, maar feit is dat er gisteren op Wall Street ook niet veel te beleven viel. De omzetten waren ook hier lager dan gemiddeld en er waren geen grote koersuitslagen. Vooruitlopend op de G-20 top in Japan werd er wat winst genomen, na de rally in de afgelopen weken. Nog even geen nieuwe records dus. De S&P 500-index sloot 0,2% lager, de Nasdaq-index verloor 0,3%. Ook in de VS gingen rentes gisteren weer omlaag. Zowel de korte (2-jaars) als de lange rente (10-jaars) daalde met 4 basispunten. 

Winstnemingen in Azië

Toenemende spanningen in het Midden-Oosten en een afwachtende houding van beleggers zorgen vanmorgen ook voor winstnemingen op de Aziatische beurzen. Alleen de Thaise beurs en die van Indonesië staan op dit moment licht hoger. Alle andere beurzen kleuren rood. De Nikkei-index verliest in Tokio 0,5% en de Hang Seng-index koerst 1,3% lager in Hongkong. De beurzen op het vasteland van China staan rond de 1,6% lager. De futures op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een 0,3% lagere opening van Wall Street vanmiddag. We verwachten om 9 uur dan ook een lagere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Franse vertrouwenscijfers en cijfers over de Amerikaanse huizenprijzen. Ook krijgen we cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Verwacht wordt dat de vertrouwensindex deze maand is gedaald van 134,1 naar 131 punten. Dat zou geen goed teken zijn voor de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. De negatieve effecten van de  handelsoorlog beginnen nu ook steeds meer de Amerikanen zelf te raken. Als president Trump dat nu zelf ook eens zou beseffen...
       
Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 546,59 op AEX 10,0 6,01 6,03 +6,74 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 486,29 op AEX 5,0 12,04 12,06 +3,26 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 656,0 op AEX 9,4 6,43 6,44 -5,85 % Koop Sprinter
Sprinter Short 695,0 op AEX 5,8 10,40 10,41 -3,70 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 25 juni 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.