Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Chip- en energieaandelen gewild, beleggers afwachtend

donderdag 27 juni 2019

Goedemorgen. Voorafgaand aan de topontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi Jinping, aanstaande zaterdag in Osaka, zijn beleggers voorzichtig in het aangaan van nieuwe posities. Aandelen van energiebedrijven en chipproducenten waren gisteren het meest gevraagd.

Energieaandelen grootste stijgers in Europa

Ondanks de hoop op een nieuwe 'wapenstilstand', wat voorlopig het hoogst haalbare lijkt dit weekend, was er gisteren maar weinig beweging op de financiële markten. Het opvallendst was de stijging van de olieprijs, na de bekendmaking van lager dan verwachte Amerikaanse olievoorraden. De prijs van een vat ruwe olie steeg met ruim 2% naar $66,49, het hoogste niveau in vier weken. Aandelen uit de sector energie profiteerden en stegen met gemiddeld 0,9% in Europa. Bankaandelen (+0,6%) liepen op door een stijging van de rente. 'Bond proxies', obligatieachtige aandelen met een hoog dividend zoals nutsbedrijven (-1%) en vastgoedaandelen (-1,3%), lagen door de hogere rente juist onder druk. Richtinggevende macro-economische cijfers waren er nauwelijks. De Stoxx Europe 600-index sloot met een klein verlies van 0,3%. 

Grote vraag houdt rentes laag

Er was er iets meer ontspanning op de obligatiemarkt, waardoor rentes wat opliepen. De rente op de Bund, de Duitse 10-jarige staatsobligatie, steeg 3 basispunten naar -0,30%. Als je er iets langer over nadenkt, is het best raar dat we negatieve rentes nu 'normaal' vinden. Dat terwijl we niet in een diepe recessie zitten, of te maken hebben met flinke deflatie. Het is vooral de onzekerheid bij beleggers en door de regelgeving gedwongen kopers die rentes omlaag drukken. Een ontwikkeling die nog eens versterkt wordt door de verwachting dat de ECB weer obligaties gaat opkopen.

Chipaandelen gewild op Wall Street

De aandelenindices op Wall Street openden gisteren hoger, mede door de beter dan verwachte cijfers van chipmaker Micron (+13,3%) die de koersen van andere aandelen uit de sector mee omhoog trokken. De Semiconductor-index, die de aandelen van chipbedrijven volgt, steeg met ruim 3%. De Nasdaq won, mede door de koersstijging van Micron, 0,3%. De S&P 500-index sloot met een klein verlies van 0,12%. Net als in Europa, profiteerden Amerikaanse oliegerelateerde bedrijven (+1,5%) van de hogere olieprijs. Op de aandelen van nutsbedrijven (-2,1%) en beursgenoteerd vastgoed (-2%), die de afgelopen weken zijn opgelopen door de steeds lagere rentes, werd winst genomen doordat rentes wat opliepen. Beleggers zijn naar onze mening iets te enthousiast geweest over het toekomstige beleid van de Fed, waardoor rentes te ver naar beneden zijn doorgeschoten. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 6 basispunten naar 2,05%, mede door de hoop op een goed resultaat bij de ontmoeting tussen Trump en Xi aanstaande zaterdag. 

Meer orders dan verwacht in de VS

Op macro-economisch gebied was er goed nieuws uit de VS. De orders voor duurzame goederen zijn in mei met 1,3% gedaald, iets meer dan de verwachte daling van 0,3%. Maar exclusief de orders voor defensiematerieel en vliegtuigen zijn de orders juist met 0,4% gestegen, tegenover een verwachting van +0,1%. Het pessimisme over afnemende bedrijfsinvesteringen dat de afgelopen maanden overheerst, zou dus wel eens overdreven geweest kunnen zijn. Het klopt dat de groei van de Amerikaanse economie vertraagt, maar niet zo dramatisch als wordt gevreesd. Dit werd bevestigd door de veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van KB Home, één van grootste Amerikaanse huizenbouwers. Het aandeel steeg bijna 4% in de nabeurshandel.

Opgewekte stemming op Aziatische beurzen

De hoop op de-escalatie van de handelsoorlog leidt vanmorgen tot een opgewekte stemming op de Aziatische beurzen. In het oosten kleuren vrijwel alle beurzen groen. De Nikkei-index koerst op het moment van schrijven 0,9% hoger, geholpen door een zwakkere yen. In Hongkong wint de Hang Seng-index 1%. Ook de beurzen op het vasteland van China staan rond de 1% in de plus, net als de beurs van Taiwan. De stemming wordt verder gesteund door een iets hogere winstgroei van Chinese industriële bedrijven in mei. Deze zijn in vergelijking met vorig jaar met 1,1% gestegen. In april was er nog sprake van een daling van 3,7%. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een licht hogere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese beurzen openen om negen uur naar verwachting dan ook iets hoger.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Duitse en Spaanse inflatiecijfers van juni. Ook krijgen we vertrouwenscijfers van de eurozone. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere definitieve groeicijfers over het eerste kwartaal en de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3520,0 op EURO STOXX 50 9,4 4,02 4,04 +7,75 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3014,52 op EURO STOXX 50 4,7 8,06 8,08 +3,73 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 4070,0 op EURO STOXX 50 9,8 3,87 3,89 -7,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4353,85 op EURO STOXX 50 6,8 5,61 5,63 -4,91 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 27 juni 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.