Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Toppenzone in zicht

maandag 1 juli 2019

Vorige week werd het stijgende kortetermijntrendkanaal onder druk gezet. De AEX wist hier echter telkens boven te sluiten. De zware toppenzone blijft in zicht voor een test zolang er geen verslechteringen optreden. 

Het eerste half jaar van 2019 zit er alweer op. In deze periode kende de AEX een van de krachtigste stijgingen van de afgelopen jaren. In de periode van januari tot en met eind april steeg de AEX ongeveer 100 punten. Tijdens deze stijging vonden alleen in maart een tweetal zeer kleine tegenreacties plaats van minder dan 3%. Deze gehele opgaande beweging startte bij de bodem van eind december bij 472,20 en zorgde in januari voor een doorbraak door de sinds de zomer van 2018 dalende toppenlijn. Hiermee werd het grote en sinds begin 2018 gestarte topvormingsproces voortgezet. Daarbij moet wel worden aangetekend dat in het laatste kwartaal van 2018 de bullmarkt werd afgebroken. De AEX brak toen onder de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Tot op heden werd een meervoudige top gevormd in april bij 572. Hiermee is in het lange technische beeld nu sprake van een zware meervoudige toppenzone bij 572 – 577, een zone die tot op heden viermaal is getest. De maand mei werd gekenmerkt door de 1e correctie van dit jaar. In precies een maand tijd viel de AEX terug van 572 naar 534,50. Daarbij werd begin mei de vier maanden durende stijgende bodemlijn gebroken waarmee een belangrijke top bij 572 was gevormd. Deze daling stokte echter bij zowel het 200-daags gemiddelde evenals het 38,2%-Fibonacci- retracementniveau van de gehele stijging van de eerste vier maanden van dit jaar. Na de mei-correctie zagen we weer een krachtige herstelbeweging in juni die bijna zorgde voor een hertest van de jaartop bij 572. Wat gaan de komende maanden brengen

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

562,20 / 559,50 / 555,90 / 554,40

572 / 573,50 / 574 - 577

Grafiek AEX-index op dagbasis


Vijfde test van de zone 572 – 577 blijft kansrijk 

Zolang er in het kortetermijnbeeld geen verslechteringen optreden, blijft de opwaartse druk intact. Vorige week brak de AEX intraday kortstondig onder de sinds begin juni stijgende bodemlijn en testte ook het 50-daags gemiddelde, maar hij sloot hierboven. Deze opgaande bodemlijn is vandaag bij 559,50 te vinden en loopt dagelijks ruim 1 punt op. Bevestiging voor de vorming van een volgende top treedt op onder de meest recente bodem van vorig week bij 554,40 en het vlakke 50-daags gemiddelde bij 555,90. Zolang de AEX boven deze niveaus weet te blijven, mag een hertest van de zware zone bij 572 – 577 niet worden uitgesloten. Deze zone werd in anderhalf jaar tijd viermaal getest. In de eerste zes maanden van 2018 vond een drievoudige test plaats waarbij telkens grote toppatronen in de maandgrafiek werden gevormd. De meest recente test vond eind april plaats bij 572. Pas een structureel slot hierboven maakt meer opwaartse ruimte vrij richting de zone 600 – 610. Een dergelijke beweging mag echter niet worden uitgesloten. Dit zou overigens niet betekenen dat de voormalige bullmarkt wordt hervat. Deze bullmarkt is namelijk eind vorig jaar beëindigd. Ook de start en vervolg van een nieuwe bullmarkt voor de komende jaren acht ik klein. Wel zou een dergelijke beweging boven de zone 572 – 577 betekenen dat een neerwaarts vervolg in het langetermijnbeeld verder wordt uitgesteld en het aanzienlijk langer gaat duren voordat de bodem van eind vorig jaar weer in zicht kan komen. Het huidige topvormingsproces duurt al zeer lang waarbij we overigens grote verschillen zien met veel andere Europese indices. Mijn langetermijnvisie blijft dus intact en op Short staan waarbij het opwaarts potentieel (ondanks de grote opwaartse kracht in de eerste zes maanden van dit jaar) beperkt lijkt te zijn.

Verslechtering treedt op onder de stijgende kortetermijnbodemlijn van nu 559,50 

Vandaag zal de AEX met een forse opwaartse gap gaan openen. Daarbij is de kans aanwezig dat hij direct boven de recente top van 566,70 terecht komt. Daarboven ligt als volgende punt de meervoudige top van eind april bij 572 en natuurlijk de toppen van vorig jaar bij 574 – 577. Dit is een zeer zware weerstandszone. Aangezien de opwaartse ruimte hierdoor beperkt lijkt, moeten we zeer alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen en een neerwaartse draai in de markt. Zolang deze echter niet plaatsvindt, mag een doorbraak hierboven niet worden uitgesloten in deze steeds euforisch wordende markt, wat een contrair signaal is. Ook vanuit de technische indicatoren is er nog geen bevestiging voor een krachtig verder vervolg in de komende weken. Een sluiting van de vandaag gevormde gap (onderkant bij 562,20) zou in de komende dagen een eerste verzwakking betekenen, vooral in combinatie met de vorming van een toppatroon. Zoals gezegd is echter een doorbraak onder zowel de stijgende kortetermijnbodemlijn (559,50) evenals onder de meest recente bodem bij 554,40 noodzakelijk voor een neerwaartse draai in de markt en de bevestiging van een volgende top in de AEX.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Synchrone economische groeivertraging, geen krimp

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn 'dovish', druk op Fed neemt toe

Waardering

=

 

Risicovollere beleggingscategorieën gesteund door lagere rentes

Sentiment¹

-

 

In mei flink negatiever geworden

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden 2019

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 518,93 op AEX 10,0 5,70 5,72 -2,39 % Koop Sprinter
Sprinter Long 469,0 op AEX 5,0 11,55 11,56 -1,11 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 630,69 op AEX 10,0 5,75 5,77 +2,13 % Koop Sprinter
Sprinter Short 676,0 op AEX 5,0 11,46 11,47 +1,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 1 juli 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.