Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Middenin de toppenzone

donderdag 4 juli 2019

De opgaande beweging sinds de 1e handelsdag van juni is nog steeds krachtig. De forse opwaartse gap van begin deze week is ook nog steeds intact. De vraag is wat de AEX doet nu de toppenzone van vorig jaar is bereikt. 

De grote vraag voor de komende maanden is hoe het 2e half jaar van 2019 zal verlopen nu de AEX de zware toppenzone is binnengetreden. De jaartop van 2019 werd gisteren al wel verder verhoogd naar een niveau van 573,15. De vorige jaartop werd eind april op de borden gezet. Destijds werd een meervoudige top bij 572 gevormd waarna de 1e correctie van 2019 volgde in de maand mei. In die maand viel de AEX bijna 40 punten terug vanaf de 572 tot aan de 534,50. Nu de zware toppenzone van 572 – 576,90 is bereikt, moeten we zeer alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen. Een structurele opwaartse doorbraak boven de 577 zou meer opwaartse ruimte vrijmaken in de komende maanden naar de zone 600 – 610. Deze mogelijkheid mogen we in deze krachtige markt niet uitsluiten. Dit zou overigens niet betekenen dat de bullmarkt wordt vervolgd sinds 2009 of een nieuwe bullmarkt voor de komende jaren is gestart. De bijna 10 durende voormalige bullmarkt werd namelijk in het laatste kwartaal van 2018 beëindigd met de neerwaartse doorbraak onder de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Eind december werd een bodem bij 472,20 op de borden gezet waarna de zeer krachtige opgaande beweging werd gestart. Een dergelijke beweging van ongeveer 100 punten zonder tussentijdse correctieve tegenreacties hebben we in de afgelopen jaren niet gezien. Alleen in maart vonden een tweetal kleine terugvallen plaats van minder dan 3%. De enige correctie in de afgelopen zes maanden vond in de maand mei plaats. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

567,40 / 563,30 / 562,20 / 559,10

574 – 577 / 584 / 595

Grafiek AEX-index op dagbasis

Vijfde test van de toppenzone 572 – 577, topvorming of doorbraak? 

De zware toppenzone bij 572 – 577 werd begin 2018 gevormd met de eerste top in deze zone. In de eerste helft van 2018 werden in totaal 3 toppen gevormd in deze zone. Elke top ging daarbij gepaard met de vorming van een groot toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Daarna volgde de forse correctie die de bullmarkt beëindigde in de 2e helft van 2018. In april volgde de 4e test bij 572 waarna de AEX momenteel bezig is met de 5e test van deze zware weerstandszone. Zolang er geen verslechteringen optreden in het kortetermijnbeeld blijft de opwaartse druk intact, ondanks dat het potentieel beperkt lijkt te zijn. Een structurele doorbraak boven de 577 is nodig om de opwaartse weg te vervolgen. In dat scenario kan dan een nieuwe stijgende bodemlijn worden getrokken langs de bodems van 472,20 (december) en 534,50 (mei). Opvallend was dat de terugval in de maand mei stokte bij het vlakke 200-daags gemiddelde en tevens bij het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele stijging in de eerste vier maanden van dit jaar. Hiermee lijkt vooralsnog in het middellangetermijnbeeld een belangrijke bodem te zijn gevormd. Zolang de zone tot aan de 577 niet structureel wordt gebroken (een kortstondige overshoot daargelaten die we ook in juli 2018 zagen), moeten we alert zijn op een plotselinge neerwaartse omkeer en de vorming van toppatronen in zowel de dag- als de weekgrafiek. Het zal echter een aanzienlijk langer duren voordat de eerdere bodems (472,20 en 534,50) onder druk gezet kunnen worden door de huidige kracht in de markt. Ik acht de kans echter nog steeds groot dat de AEX het huidige en anderhalf jaar durende topvormingsproces zal vervolgen die uiteindelijk uitmondt in een neerwaartse vervolgbeweging.

Stijgende kortetermijnbodemlijn is bij 563,30 te vinden, daaronder treedt een verzwakking op 

Als we verder kijken naar de technische indicatoren dan zien we opnieuw negatieve divergentie. De AEX vormt ten opzichte van de apriltop een hogere top terwijl de RSI en de MACD nog aanzienlijk onder hun vorige toppen noteren van dit jaar. Buiten de euforie in de huidige markt onder beleggers is deze negatieve divergentie ook een waarschuwingssignaal. We moeten dan ook zeer alert blijven op omkeerpatronen en een neerwaartse draai. Kijkend naar het stijgende kortetermijntrendkanaal noteert de AEX ook bijna aan de bovenkant. De stijgende toppenlijn ligt bij 576,60. Dit zou betekenen dat in de komende week een kortstondige overshoot zeker tot de mogelijkheden kan behoren. Waar liggen de belangrijkst punten aan de onderkant? De vanaf de 534,50 stijgende kortetermijnbodemlijn stijgt dagelijks ruim 1 punt en ligt vandaag bij 563,30. Een neerwaartse slotdoorbraak hieronder zou een eerste duidelijke verzwakking zijn in het kortetermijnbeeld en meer neerwaartse ruimte vrijmaken. Verder ligt tussen de 562,20 en 567,40 nog een brede en begin deze week gevormde opwaartse gap. Een sluiting van deze gap zou een verdere verzwakking betekenen. De bevestiging van een neerwaartse draai en de vorming van een top treedt op onder de meest recente bodem 554,40, een bodem die precies een week geleden op de borden werd gezet maar inmiddels alweer bijna 20 punten lager ligt.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Synchrone economische groeivertraging, geen krimp

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn 'dovish', druk op Fed neemt toe

Waardering

=

 

Risicovollere beleggingscategorieën gesteund door lagere rentes

Sentiment¹

-

 

In mei flink negatiever geworden

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden 2019

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 487,66 op AEX 10,0 5,32 5,34 +4,10 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 434,51 op AEX 5,0 10,63 10,65 +1,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 577,0 op AEX 10,0 5,36 0,00 -4,11 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 637,49 op AEX 5,0 10,60 10,62 -2,12 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 4 juli 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.