Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Wij verwachten 0,25% renteverlaging Fed eind juli

dinsdag 9 juli 2019

Beleggers in afwachting verklaringen Fed-voorzitter voor Congres

Goedemorgen. Het was een rustig dagje op de Europese beurzen aan het begin van de nieuwe week. Er was dan ook weinig richtinggevend nieuws. Beleggers zijn vooral in afwachting van de verklaringen die voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank woensdag en donderdag zal geven voor het Amerikaanse Congres.

Wij verwachten 0,25% renteverlaging Fed eind juli

Misschien dat Powell dan iets meer duidelijkheid kan geven over de eventuele renteverlaging, later deze maand. Na het sterke Amerikaanse arbeidsmarktrapport van juni dat vrijdag uitkwam, is de kans op een serie renteverlagingen afgenomen. Wel denken wij dat eind deze maand de beleidsrente met een kwart procentpunt wordt verlaagd.

Alleen grote koersbeweging Deutsche Bank

Bij veel lager dan gemiddelde omzetten sloten de meeste Europese beurzen gisteren licht lager. Er waren weinig grote koersuitslagen van de hoofdfondsen, met uitzondering van het aandeel Deutsche Bank, dat ruim 5% verloor in reactie op de aangekondigde ingrijpende reorganisatie en het niet uitkeren van het dividend. De Stoxx Europe 600-index sloot gisteren met een klein verlies van 0,1%. Ook op de obligatiemarkt was het redelijk rustig. De toonaangevende Duitse tienjaarsrente sloot onveranderd op -0,37% terwijl de risicopremies op bedrijfsobligaties licht opliepen. De euro sloot onveranderd op $1,122.   S&P 500-index sluit half procent lager

Net als op de Europese beurzen werd er in New York gisteren minder gehandeld dan gemiddeld in de afgelopen dertig dagen. De omzetten lagen daar gisteren zo'n 20% onder. Vanwege de komende speech van Fed-voorzitter Powell en de start van het ‘tweedekwartaalcijferseizoen’ namen beleggers een afwachtende houding aan, na de recordjacht van vorige week. De S&P 500-index verloor gisteren 0,5% waarbij de sectorindex voor basismaterialenbedrijven het sterkste daalde (-1%). Een winstwaarschuwing van het Duitse BASF, gisteren na sluiting van de beurs in Frankfurt, drukte het sentiment rond deze sector op Wall Street. BASF gaf aan flink last te hebben van de handelsoorlog en stelt zijn verwachtingen voor dit jaar neerwaarts bij.

Beleidsrente VS hoger dan 2-jaarsrente op staatspapier

Beursgenoteerd vastgoed won gemiddeld 0,4% in New York. Deze sector profiteert van de lage rentes en de redelijk sterke Amerikaanse economie. De ‘korte’ rentes op Amerikaanse overheidsleningen (tot 2 jaar looptijd) liepen gisteren iets op, nu de kans is afgenomen op opeenvolgende renteverlagingen door de Fed. De 2-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 1,89%, nog steeds flink lager dan de belangrijkste Amerikaanse beleidsrente, de federal funds rate, waarvoor de centrale bank nu een streeftarief hanteert van 2,37%.   Aziatische beurzen geven openingswinst weg

Na een enigszins positieve opening van de meeste Aziatische beurzen zie ik op het moment van schrijven daar toch vooral rode, dus lagere koersen op mijn scherm. De Nikkei-index schommelt in Tokio rond het slot van gisteren maar de Hang Seng-index in Hongkong verliest 0,8%. De beurzen op het vasteland van China staan rond de 0,5% lager en de Kospi-index in Seoel verliest 0,2%. Beleggers wachten op nieuwe impulsen die de markten in beweging kunnen zetten. Na de rally in de afgelopen weken is het ook niet zo gek dat er hier en daar even wat winst wordt genomen. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment ongeveer 0,3% lager dan de slotkoers van gisteren. We verwachten straks een licht lagere opening van de Europese beurzen.   Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Italiaanse winkelomzetcijfers en de Amerikaanse MKB-vertrouwensindex. Vooral dat laatste cijfer is interessant omdat de stemming onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een goede indicatie is voor de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Er wordt verwacht dat deze NFIB-index in juli daalt naar 103,1 vanaf 105 punten in juni. Dat zou wijzen op een licht afzwakkend economisch momentum. We zijn benieuwd. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3400,94 op EURO STOXX 50 10,0 3,74 3,76 +1,63 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3015,03 op EURO STOXX 50 4,9 7,60 7,62 +0,79 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4102,46 op EURO STOXX 50 10,7 3,49 3,51 -1,41 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4352,67 op EURO STOXX 50 6,2 6,04 6,06 -0,98 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 9 juli 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.