Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX ​​Meerdere topsignalen

dinsdag 9 juli 2019

De neerwaartse druk neemt verder toe in de AEX. Onder de stijgende kortetermijnbodemlijn bij 567 sinds de bodem van 3 juni (534,50) lijkt een top te zijn gezet. Dit zou dan de 5e test van de zware toppenzone 572 – 577 zijn. De opwaartse bewegingen in 2019 zijn zeer krachtig geweest vanaf de bodem van eind december bij 472,20. Daarbij werd in zowel april als vorige week de zware toppenzone 572 – 577 getest. Dit past nog steeds in het grote topvormingsproces sinds begin 2018. Dit jaar vond alleen in mei een normale correctie plaats waarbij de AEX terugviel tot zowel het 200-daags gemiddelde evenals het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau (vanaf de 472,20-bodem). Er werd toen een bodem gevormd bij 534,50. Langs de bodems van de afgelopen weken is een stijgende bodemlijn te trekken die vandaag bij 567 ligt. Een slotkoers hieronder is de eerste duidelijke verzwakking in de AEX. Definitieve bevestiging van een top treedt op onder de meest recente bodem bij 554,40 waarna de weg weer openstaat richting de 534,50. Een ander belangrijk risicosignaal van de afgelopen weken was de ontstane negatieve divergentie in zowel de RSI als de MACD. Ook zagen we vorige week de vorming van een toppatroon in de daggrafiek, een bearish engulfing. Mocht de AEX vandaag met een forse neerwaartse gap onder de bodems van de afgelopen dagen openen (568,30) en deze gap open laten staan dan is er ook sprake van een ander belangrijk toppatroon, een zogenoemde island reversal.  De voormalige bodems bij 568,30 zouden dan de eerste weerstand zijn geworden waarboven nog de 572 en 574,30 zijn de vinden. Aan de onderkant liggen dan de onderkant van de recente opwaartse gap bij 562,20 en de voormalige toppen bij 559,10. De kans dat een top gevormd is en de neerwaartse weg weer wordt ingeslagen, lijkt de komende dagen meer vorm te kunnen gaan krijgen.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 8 juli 2019

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 487,66 op AEX 10,0 5,32 5,34 +4,10 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 434,51 op AEX 5,0 10,63 10,65 +1,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 577,0 op AEX 10,0 5,36 0,00 -4,11 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 637,49 op AEX 5,0 10,60 10,62 -2,12 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 9 juli 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.