In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse goud Goudprijs: afronding meerjarige bodemformatie boven de USD 1.360 – 1.375

dinsdag 9 juli 2019

Als we kijken naar de ontwikkeling van de goudprijs dan zien we daar een belangrijke opwaartse doorbraak in het langetermijnbeeld. Sinds begin 2014 is er sprake van een brede zijwaartse prijsontwikkeling die de vorm had van een zeer grote bodemformatie. Tijdens de ontwikkeling van dit patroon werd een bodem eind 2015 geplaatst bij USD 1.060. Hiermee vond een terugtest plaats na een oude toppenzone uit de jaren 2008-2009. Medio juni vond met een opwaartse gap een zeer belangrijke langetermijnverbetering plaats. De goudprijs brak boven de jarenlange en meervoudige toppenzone bij USD 1.360 – 1.375. Hiermee werd het grote bodemvormingsproces van de afgelopen 5 jaar opwaarts afgerond. Vanuit de projectietechniek is vanuit deze bodemformatie een koersdoel te berekenen van ongeveer USD 1.670. In de afgelopen weken werd de dubbele top van 2013 bij USD 1.430 getest maar nog te sterk bevonden. Hij maakte daarna een terugtest door richting het uitbraakniveau van USD 1.360 – 1.375. Een beweging hieronder zou het langetermijnbeeld overigens niet verzwakken, maar een verdere terugtest richting de stijgende middellangetermijnbodemlijn bij USD 1.290 nog mogelijk kunnen maken. Voor de komende tijd acht ik de kans op een verdere verbetering groot waarbij de USD 1.430 weerstand gebroken kan worden. Het volgende richtpunt voor de komende maanden is dan te vinden bij USD 1.530, een voormalige bodemzone uit 2012.

Grafiek Goud op dagbasis

 

Bron: Reuters Metastock XV, 8 juli 2019

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1463,56 op Goud 10,1 14,48 0,00 -4,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1300,84 op Goud 5,0 29,22 0,00 -1,55 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1777,83 op Goud 9,9 14,79 0,00 +6,10 % Koop Sprinter
Sprinter Short 1924,0 op Goud 4,5 32,97 0,00 +3,22 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 9 juli 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.