Fundamentele Analyse Commerzbank

dinsdag 9 juli 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000CBK1001 EUR 8.7 3.64 Ja Financiële waarden

Commerzbank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis. De bank is bezig met een strategische herpositionering en bouwt risicovolle activiteiten af. Commerzbank is een van de laagst gewaardeerde banken in de sector op basis van de tastbare boekwaarde. De bank blijft de komende jaren echter een herstelkandidaat. De goede positionering voor stijgende rentes kan wel een positieve katalysator zijn voor de omzet en de koers van het aandeel. Daarnaast kunnen fusiegeruchten de fantasie rond het aandeel prikkelen. Wij zien dit op de korte termijn echter niet gebeuren en voorzien voor Commerzbank nog een lange en potentieel risicovolle weg terug naar winstgevendheid. Ondanks de lage waardering willen wij eerst structurele verbeteringen in de winstgevendheid zien.

Een van de grootste Duitse banken hard geraakt door de kredietcrisis

Commerzbank is de tweede bank van Duitsland met een sterke aanwezigheid in het Duitse mkb-segment en in de groeimarkten van Centraal- en Oost-Europa. De bank is actief als zakenbank, retailbank en vermogensbeheerder. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis van 2008 en bouwt risicovolle activiteiten af, waaronder de zakenbank, de commercieel vastgoed- en de scheepvaartfinanciering. Commerzbank zet nu in op een hernieuwde focus op het digitaliseren van de bank en het Duitse retail- en mkb-segment.

Resultaten in lijn met verwachtingen, lagere voorzieningen stuwen brutowinst

Commerzbank rapporteerde 9 mei een brutowinst van €244 mln over het eerste kwartaal van 2019, een daling van 4% jaar op jaar (joj) maar 12% boven de gemiddelde analistenverwachting. De omzet daalde met 3%, in lijn met de consensusverwachting. Hierbij waren de netto rente-inkomsten 6% boven de gemiddelde verwachting maar bleven de fee-inkomsten 2% achter. De herwaarderingswinst van financiële producten op de balans viel fors (33%) lager uit dan verwacht. De operationele kosten daalden met 3% joj, gelijk aan de analistenverwachtingen. De hogere brutowinst werd dan ook voornamelijk veroorzaakt door fors lagere voorzieningen voor slechte leningen. Deze bleven nagenoeg vlak ten opzichte van een jaar eerder, maar vielen 22% lager uit dan verwacht. De kapitaalpositie daalde met 20 basispunten ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar 12,7%, waar een boekhoudkundige aanpassing en een hoger risicogewogen vermogen (door groei in de leningenportefeuille) slechts deels gecompenseerd werden door kapitaalopbouw.

Een van de laagst gewaardeerde banken op boekwaarde

De resultaten waren redelijk in lijn met de verwachtingen, waarbij de operationele trends in leningengroei er goed uitzagen. Toch blijft Commerzbank last houden van tegenwind, onder andere door de hoge mate van gevoeligheid voor de rentestand. De bank heeft de gevoeligheid voor veranderingen in de beleidsrente wel licht verlaagd. De waardering geeft een gemengd beeld, waarbij de koers-winstverhouding van 9,7 een premie vertegenwoordigt ten opzichte van het gemiddelde van de Europese banken van 9. De tastbare boekwaarde van 0,4 ligt fors onder het gemiddelde van de Europese banken van 0,9. Met het uiteenvallen van de fusiegesprekken met Deutsche Bank is er weer een stukje verbeelding uit de vooruitzichten, al zijn er nog geruchten dat andere Europese banken interesse zouden hebben. Tot nu toe zijn dit enkel geruchten en zolang de Europese bankenunie nog niet rond is, zal dit naar onze verwachting niet snel veranderen. Als we naar de bank op zichzelf kijken, boekt het management goede voortgang in de kostenreductie maar zien we bij de huidige rentevooruitzichten weinig verlichting voor Commerzbank.

Kansen

  • De winstgevendheid kan sterk verbeteren als de risicovolle onderdelen zijn afgebouwd en de kernactiviteiten weer beter zichtbaar worden.
  • Commerzbank wordt steeds vaker als overname- of fusiekandidaat genoemd. Ondanks dat wij de kans op een daadwerkelijke deal op de korte termijn zeer laag inschatten, kunnen dergelijke geruchten de koersontwikkeling ondersteunen.
  • Commerzbank is goed gepositioneerd voor stijgende rentes. Een stijging van de rentecurve kan leiden tot een forse omzetstijging.

Risico's

  • De herstructurering en vernieuwde focus op de kernactiviteiten hebben als gevolg dat er winstgevende onderdelen afgestoten worden. Dit kan ervoor zorgen dat de algehele winst op de kortere termijn onder druk komt.
  • De winstgevendheid van het concern blijft zeer laag. Dit maakt Commerzbank extra vatbaar voor een verslechtering van de economie.
  • Commerzbank heeft nog jaren van herstructureringen voor de boeg en moet de beleggers nog overtuigen met resultaten. Negatieve uitschieters kunnen voor teleurstelling zorgen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2,71 op Commerzbank 4,6 0,66 0,72 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2,71 op Commerzbank 4,6 0,66 0,72 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4,8 op Commerzbank 2,1 1,53 1,59 -1,27 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4,8 op Commerzbank 2,1 1,53 1,59 -1,27 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Commerzbank bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.