Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Renteverlaging Fed komt er vrijwel zeker.

donderdag 11 juli 2019

Goedemorgen. Zorgen over de wereldwijde groeivertraging, de negatieve effecten van de handelsoorlog op de Amerikaanse economie en de lage inflatie zijn voor de Fed voldoende reden om eind deze maand de beleidsrente met 0,25% te verlagen. 

Twee renteverlagingen Fed verwacht dit jaar

Dit liet Jerome Powell, voorzitter van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, gistermiddag doorschemeren in een hoorzitting voor een afvaardiging van het Amerikaanse Congres. Rond 14.30 zorgde de publicatie van de voorbereide toespraak van Powell voor opluchting op de Europese beurzen. De renteverlaging gaat er dus zeer waarschijnlijk komen, wat steun geeft aan de financiële markten. Wij verwachten een renteverlaging van 0,25% op 31 juli en nog één in september.

Goede macrocijfers uit Frankrijk en Italië…

Eerder op de dag was de stemming maar gematigd positief. De neerwaartse bijstelling van de groeiverwachtingen voor de eurozone door de Europese Commissie maakte weinig indruk, want was al verwacht. De veel beter dan verwachte industriële productiecijfers uit Frankrijk en Italië leidden nog wel tot opwinding. Door de beter dan verwachte macro-economische cijfers zou de druk op de ECB om de rente te verlagen, wel eens wat kunnen afnemen. Daar geloven we weinig van, want de inflatie blijft desondanks veel te laag. 

… leiden tot hogere obligatierentes

Op de obligatiemarkt veerden de rentes met een aantal basispunten op. De Duitse 10-jaarsrente steeg 5 basispunten naar -0,31%. De nieuwe 10-jarige referentielening (08/15/2019) sloot 9 basispunten hoger op -0,27%. Een flinke correctie op de rally van de afgelopen weken. Door de 'bevestiging' van een renteverlaging door de Fed werd de dollar wat zwakker tegenover de euro en sloot op 1,126. Goed nieuws voor de VS, minder goed nieuws voor de eurozone. Een sterkere euro is minder gunstig voor de exportpositie en verkleint de kans op een hogere inflatie. De ECB kan dus weer aan de bak om de rente omlaag te praten.

Energieaandelen omhoog op hogere olieprijs
 
Met uitzondering van de Italiaanse (+0,73%) en Russische beurs (+0,9%) sloten alle Europese beurzen lager. De Stoxx Europe 600-index sloot met een verlies van 0,2%. Aandelen uit de sector energie stegen met gemiddeld 0,5% in reactie op een fors hogere olieprijs (+4,5%), na de bekendmaking van onverwacht sterk gedaalde Amerikaanse olievoorraden in de afgelopen week. Vastgoedaandelen (-1%) hadden last van de hogere rentes. Per saldo dus een verdeeld beeld op de Europese aandelenmarkten, waar beleggers in afwachting zijn van het tweedekwartaalcijferseizoen. 

Woorden Powell vinden instemming op Wall Street
   
De 'bevestiging' van Fed-voorzitter Powell dat de beleidsrente eind deze maand wordt verlaagd, leidde tot vuurwerk op Wall Street. De S&P 500-index (+0,45%) brak vlak na de opening voor het eerst even door de 3000-puntengrens, maar wist op slotbasis geen record neer te zetten. De Nasdaq-index boekte met een winst van 0,75% wel een nieuw record. Met een redelijk draaiende Amerikaanse economie en steun van de centrale bank kunnen aandelenmarkten nog wel wat verder oplopen, mits de winstgroei(verwachtingen) van bedrijven niet tegenvalt. Vooralsnog houden we vast aan een neutrale tactische assetalloctie in onze beleggingsstrategieën. Meer achtergrondinformatie en onze beleggingsvisie lees je in het nieuwe Maandbericht beleggen van juli.

*** link maandbericht: https://www.ing.nl/particulier...

Vooral korte rente daalt in VS

In reactie op Powells toespraak daalden vooral de rentes op kortlopende staatsobligaties in de VS. De 2-jaarsrentre daalde 8 basispunten naar 1,83%. De 10-jaarsrente sloot onveranderd op 2,06%. Ondanks de steilere rentecurve verloren bankaandelen gisteren gemiddeld 0,5% op Wall Street. Oliegerelateerde aandelen wonnen gemiddeld 1,4% door de hogere olieprijs. 

Positieve stemming in Azië
 
De stemming op de Aziatische beurzen is vanmorgen prima. Ik zie overwegend groene koersen op mijn scherm. Het uitzicht op een stimulerender beleid van centrale banken, waaronder de Fed, geeft beleggers moed. De Nikkei-index noteert in Tokio 0,4% hoger en de Hang Seng-index boekt in Hongkong een winst van 0,9%. De beurs van Shanghai wint 0,1% en de Kospi-index plust zelfs 1,4%. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren op dit moment licht hoger. We verwachten dan ook een hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag
 
Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk en de VS. Die komen naar verwachting allemaal uit onder de doelstelling van de centrale banken, waardoor een ruimer monetair beleid gerechtvaardigd is. Uit de VS krijgen we vanmiddag ook nog de wekelijkse uitkeringsaanvragen. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 22900,65 op Dow Jones 10,0 22,66 22,69 -2,99 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20409,0 op Dow Jones 5,0 45,14 45,17 -1,61 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 27625,01 op Dow Jones 10,8 21,29 21,32 +2,75 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 30401,38 op Dow Jones 5,0 46,27 46,30 +1,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 11 juli 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.