Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Consolidatie op hoog niveau

vrijdag 12 juli 2019

De AEX brak eerder deze week zijn sinds juni stijgende bodemlijn. Momenteel bevindt hij zich in een consolidatiefase op een hoog niveau. Om neerwaarts door te zetten is nog bevestiging nodig onder de vorige bodem.  

In enkele Amerikaanse indices, zoals de Nasdaq 100 en de S&P 500, zagen we nieuwe all-time highs ontstaan in de afgelopen handelsdagen. Er is daar nog geen sprake van een structurele doorbraak en ook lijken nog steeds grote stijgende wig patronen in ontwikkeling te zijn. Dit zijn potentiele toppatronen waarbij de stijgende bodemlijn van dit patroon relatief dichtbij ligt. Ook voorlopende indices als de DJ Transport Index liggen er aanzienlijk slechter bij (technisch gezien) en bevinden zich nog in een dalende trend. Als we kijken naar de AEX dan brak deze index enkele dagen geleden zijn stijgende bodemlijn sinds de junibodem (534,50). Hiermee trad een 2e verzwakking op in het kortetermijnbeeld. De 1e verzwakking was de recent gevormde bearish engulfing die vorige week werd gevormd bij de top van dit jaar bij 574,35. Hiermee is tot op heden in anderhalf tijd een vijfvoudige toppenzone gevormd bij 572 – 577. Deze zone is hierdoor steeds krachtiger geworden. Pas een structurele doorbraak hierboven, tegelijk met andere Europese indices, zou meer opwaartse ruimte vrijmaken richting de zone 600 – 610. Dit zou overigens niet betekenen dat de eind vorig jaar neerwaarts afgebroken bullmarkt sinds begin 2009 nieuw leven wordt ingeblazen. Ook betekent dit naar mijn mening niet dat er een nieuwe langdurige bullmarkt is gestart. Ik acht de kans in dat scenario groot dat er slechts sprake zal zijn van uitstel van de verwachte neerwaartse voortzetting van de langere trend. Dit zagen we dit jaar tot op heden ook al plaatsvinden met een verlenging van het grote topvormingsproces en de hertesten van de zware toppenzone bij 572 – 577. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

564,55 / 562,20 / 559,10 / 556

570 / 572 / 574 – 577 / 584 / 595

Grafiek AEX-index op dagbasis


Genoeg risicosignalen in de markt voor een neerwaartse vervolgbeweging 

Als we verder een blik werpen op de technische indicatoren dan zien we daar negatieve divergentie. Dit betekent dat ondanks de hogere jaartop in de AEX zelf, de MACD en de RSI lagere toppen op de borden zetten ten opzichte van april dit jaar. Ook staat de MACD op het punt een volgende neerwaartse crossing te maken en staat de RSI op het punt de steile opgaande bodemlijn te breken. Tesamen met de grote euforie onder beleggers zijn dit duidelijke risicosignalen in de markt. Inmiddels staat de teller van het aantal testen van de zware toppenzone bij 572 – 577 op vijf. In de eerste helft van 2018 gingen de eerste drie testen gepaard met de vorming van grote toppatronen in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Bij de apriltest van deze zone werd geen toppatroon gevormd, en bij de huidige test is het nog niet te voorzien of een toppatroon in de langere grafiek wordt gevormd. Wel werd op de daggrafiek een bearish engulfing gevormd. Het jaar 2019 kenmerkt zich vooral door de zeer krachtige herstelbeweging vanaf de decemberbodem van 472,20. Tot eind april vond een stijging van ongeveer 100 punten plaats zonder tegenreacties. Alleen in maart vonden een tweetal kleine terugvallen van minder dan 3% plaats. De eerste en tot op heden enige correctieve beweging van dit jaar vond in de maand mei plaats. Toen viel de AEX bijna 40 punten terug tot een bodem van 534,50. Hiermee werd toen precies het 200-daags gemiddelde en het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau getest. De nieuwe herstelbeweging die in juni en juli plaatsvond zorgde dus voor een hertest van de zware zone bij 572 – 577. Pas bij een structurele doorbraak hierboven is een nieuwe stijgende bodemlijn te trekken langs de bodems van 472,20 en 534,50.

Wel of geen topvorming? Bevestiging onder de meest recente bodems moet nog plaatsvinden 

Zolang er geen bevestiging plaatsvindt onder de meest recente bodems, blijft de kans op een volgende hertest en mogelijk (tijdelijke) doorbraak van de zone 572 – 577 mogelijk. De eerste verzwakkingen hebben echter al plaatsgevonden waarbij vooral de doorbraak onder de sinds begin juni stijgende bodemlijn belangrijk is. In de afgelopen handelsdagen ondernam de AEX een poging om deze voormalige steunlijn terug te testen. Vandaag ligt deze weerstand bij 570. Daarboven liggen verder alleen nog de weerstanden bij 572 en 574,35 tot 577. Een verdere verzwakking treedt op onder de deze week gevormde bodem van 564,55. Dit is tevens de bovenkant van het laatste deel van een eerder gevormde opwaartse gap die nog openstaat. De onderkant van deze gap is bij 562,20 te vinden. Bij de 556 ligt verder nog het vlakke 50-daags gemiddelde en bevestiging van een top treedt op onder de vorige bodem bij 554,40. Deze bodem werd op 27 juni gevormd tijdens een beperkte terugval binnen de grenzen van de stijgende kortetermijntrend van destijds. Daaronder kan een neerwaartse versnelling optreden richting de bodem van 534,50 van eind mei. Zolang deze bewegingen niet plaatsvinden blijft de AEX gevangen in een zijwaartse consolidatiefase waarbij we zeer alert moeten blijven op de vorming van nieuwe toppatronen in de markt.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Synchrone economische groeivertraging, geen krimp

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn 'dovish', druk op Fed neemt toe

Waardering

=

 

Risicovollere beleggingscategorieën gesteund door lagere rentes

Sentiment¹

-

 

In mei flink negatiever geworden

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden 2019

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 487,66 op AEX 10,0 5,32 5,34 +4,10 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 434,51 op AEX 5,0 10,63 10,65 +1,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 577,0 op AEX 10,0 5,36 0,00 -4,11 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 637,49 op AEX 5,0 10,60 10,62 -2,12 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 12 juli 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.