Op Goede Vrijdag (10 april) en Tweede Paasdag (13 april) is de beurs gesloten en is er geen handel mogelijk in Sprinters

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Meevallende inflatie verlicht druk op centrale banken

vrijdag 12 juli 2019

Na een positieve start zakten de Europese aandelenbeurzen gisteren tegen het einde van de handelsdag toch nog wat terug. 

Optimisme getemperd

Het optimisme over de aanstaande stimulering door de centrale banken in de VS (de ‘Fed’) en Europa (de ECB) nam af door de hoger dan verwachte inflatiecijfers uit Duitsland en de VS. Ook werden beleggers er gisteren aan herinnerd, dat de handelsspanningen tussen de VS en China nog niet voorbij zijn. 

Duitse inflatie 0,2 procentpunt hoger dan verwacht

De inflatie bedroeg in Duitsland in juni (volgens definitieve cijfers) 0,3% op maandbasis. Op jaarbasis was die 1,5%. Beide cijfers waren 0,2% hoger dan de eerder bekendgemaakte schatting. Door deze 'meevaller' (beide centrale banken proberen de inflatie op 2% te krijgen) neemt de kans op een sterk stimulerend beleid door de ECB wel wat af. Tenminste, dat is de gedachte van beleggers. De inflatiecijfers uit Frankrijk weken met  0,3% respectievelijk +1,4% niet af van de schatting. Wij gaan er nog steeds vanuit dat de ECB het deze maand zal hebben over nieuwe stimuleringsmaatregelen, om de nog steeds ‘te lage’ inflatie verder aan te jagen. 

Italiaanse staatsobligaties gevraagd

In reactie op de inflatiecijfers liep de rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar met 8 basispunten op naar -0,23%. Dit trok de marktrentes op staatsobligaties van andere landen mee omhoog, dus gingen de koersen omlaag. De koersen van Italiaanse staatsobligaties sloten echter hoger door de aanhoudend sterke vraag naar dit schuldpapier. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde zodoende met 4 basispunten naar 1,70%. We verwachten dat de ‘spread’, dus het renteverschil tussen Duitsland en Italië, nog wel wat kleiner kan worden. 

Trump teleurgesteld over Chinese orders landbouwproducten

De meeste Europese beurzen eindigden gisteren met een klein verlies. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,1% lager. Oliegerelateerde aandelen (+0,5%) profiteerden van de hogere olieprijs maar door de hogere rente daalden beursgenoteerde vastgoedaandelen met gemiddeld 0,5%. Aandelen uit de sector gezondheidszorg gingen omlaag met hun sectorgenoten uit de VS. Hierover later meer. Verder werd de stemming gedrukt door een tweet van president Trump waarin hij liet blijken teleurgesteld te zijn in het feit dat China nog niet meer landbouwproducten van de VS heeft gekocht. Zoals gezegd, is de handelsoorlog nog niet voorbij.     

Farmacieaandelen lager, medicijnverkopers en verzekeraars hoger na beleidswijziging 

Op Wall Street lagen gisteren de koersen van medicijnproducenten onder druk. Dat was in reactie op een bericht uit Washington, dat de regering-Trump is teruggekomen op haar plan om de kortingen die verkopers en verzekeraars ontvangen op medicijnen, in te trekken. Zo sloot het aandeel Pfizer 2,5% lager. President Trump lijkt nu zijn pijlen direct te willen richten op de 'pillendraaiers', om de kosten voor de zorg omlaag te krijgen. De aandelenkoersen van ziektekostenverzekeraars en medicijnverkopers gingen juist omhoog op het nieuws. Onder andere de koers van zorg-dienstverlener UnitedHealth Group sprong 5,5% omhoog. 

Inflatie VS naar gewenst niveau; toch renteverlaging Fed verwacht

Net als in Europa liepen de obligatierentes in de VS gisteren wat op. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 8 basispunten in reactie op hoger dan verwachte inflatiecijfers. De inflatie is in de VS in juni op 0,1% op maandbasis uitgekomen (0% verwacht). Op jaarbasis bedroeg die 1,6%, precies als de verwachting van analisten. De kerninflatie, dus de inflatie exclusief de prijzen van energie en voedsel, bleek 0,3% (0,2% verwacht) respectievelijk 2,1% (2% verwacht). Dat zijn percentages die aardig in de buurt liggen van de doelstelling van de Fed. Hierdoor is er voor de Fed dus geen noodzaak om de beleidsrente sterk te verlagen. Toch gaan we ervan uit dat de Amerikaanse centrale bank eind deze maand de Fed funds rate (als een soort 'verzekering' tegen economische vertraging) met een kwart procentpunt zal verlagen. Om zo dus de economische groei en de inflatie nog wat verder aan te jagen. De dollar werd een fractie sterker tegenover de euro op 1,125 (EUR/USD). 

Nieuwe ‘all-time highs’ S&P 500 en Dow Jones

Beleggers lieten zich door de afgenomen kans op een sterke renteverlagingen door de Fed niet uit het veld slaan. Zowel de S&P 500-index (+0,2%) als de Dow Jones Industrial Average (+0,9%) sloten op nieuwe recordniveaus. De Nasdaq verloor 0,1%. Aandelen uit de financiële sector (+0,6%) profiteerden van de hogere rentes, vastgoedaandelen (-1,2%) hadden er juist last van. Aandelen uit de sector gezondheidszorg (0,0%) sloten gemiddeld onveranderd.  

Beperkte koersuitslagen in Azië

Ondanks de nieuwe records op Wall Street zijn de koersuitslagen op de Aziatische beurzen vanmorgen klein. Wel overheerst een voorzichtig-optimistische stemming. De meest beurzen staan licht hoger. De Nikkei in Tokio koerst op het moment van schrijven 0,2% hoger dan het slot van gisteren en de Hang Seng-index in Hongkong wint 0,4%. De beurs van Shanghai plust 0,5%, in Shenzhen staat de aandelenindex ook op een winst van 0,5%. De Kospi-index in Seoel noteert 0,2% hoger. Een prima begin van de laatste handelsdag van de week. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment rond een kwart procent hoger. We verwachten dan ook een hogere opening van de Europese beurzen.

Maandbericht beleggen: onze actuele visie toegelicht

Zolang de handelsoorlog tussen de VS en China niet escaleert, de centrale banken meer (gaan) stimuleren en de bedrijfswinsten voldoen aan de analistenverwachtingen, kunnen de aandelenkoersen nog wat verder oplopen. Maar dit betekent niet, dat er geen risico's zijn. Een verder oplopende kapitaalmarktrente, zoals we gisteren zagen, of een tweetje van Trump, kan een rem op de koersen zetten of de stemming doen omslaan. Meer achtergrondinformatie en onze beursvisie lees je in het nieuwe Maandebericht van juli.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit Spanje, industriële-productiecijfers uit de eurozone en handelscijfers uit China. Vooral de cijfers uit China zijn belangrijk. Die geven ons een indicatie over de invloed van de handelsoorlog op de Chinese economie en daarmee de gevolgen voor de groei van de wereldeconomie. Uit de VS krijgen we vanmiddag nog producentenprijsinflatiecijfers. 

Drie weken lang andere auteurs

Dit is mijn laatste Dagbericht voor de vakantie. Vanaf maandag nemen collega's Friso, Bob, Nathan en Henry het stokje voor de komende drie weken over. Ik wens alle lezers alvast een goed weekend (weer een zege voor Max?) en een heel fijne vakantie! 

Groet, Simon 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 21383,83 op Dow Jones 9,9 21,93 21,96 -0,63 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 19160,43 op Dow Jones 5,1 42,26 42,29 -0,38 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 26040,47 op Dow Jones 9,8 22,01 22,04 +0,55 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 28503,34 op Dow Jones 4,9 44,56 44,59 +0,25 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 12 juli 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.