Dagbericht beleggen ​Kwartaalcijferseizoen deze week van start

maandag 15 juli 2019

Goedemorgen. De komende drie weken zullen Bob Homan en de overige investment managers van het ING Investment Office het Dagbericht beleggen verzorgen, terwijl vaste schrijver Simon van zijn vakantie geniet. 

Kwartaalcijferseizoen van start

Het rapportageseizoen over het tweede kwartaal en eerste halfjaar van 2019 van beursgenoteerde bedrijven is inmiddels begonnen en zal de komende weken de nodige aandacht van beleggers trekken. Hetzelfde geldt voor de macro-economische cijfers, aangezien de ontwikkeling van de economie zowel de bedrijfsresultaten als het beleid van de centrale banken beïnvloedt. De koersen op veel financiële markten zijn inmiddels aardig opgelopen op basis van een scenario van een redelijk draaiende economie, maar die wel stimulering nodig heeft van de centrale banken. Gezien de renteniveaus en waarderingen, zou je meer rendement van aandelen dan van obligaties verwachten. Dividendrendementen van aandelen zien er dan ook aantrekkelijk uit in relatie tot de extreem lage rentes. Tegelijkertijd blijven we er ook van uitgaan dat aandelenkoersen op de korte termijn hevig kunnen bewegen. 

Gemengde economische cijfers uit China

Terug naar het nieuws. De macro-economische cijfers uit Azië van afgelopen vrijdag waren niet erg sterk. Zo viel de Chinese import tegen. Chinese beleidsmakers zullen alles uit de kast moeten trekken om het groeitempo van de economie te ondersteunen. Zij doen dit onder meer met infrastructurele investeringen en belastingverlagingen, maar ook door de versoepeling van kredietvoorwaarden en verlaging van financiële lasten. Ik zie net dat de industriële productie en detailhandelsverkopen in China in juni de verwachtingen juist hebben overtroffen. De groeiterugval is dus mogelijk al gekeerd. De aandelenbeurzen van Shanghai en Hongkong noteren vanmorgen beide licht hoger.

Renteverlaging VS gunstig voor opkomende markten

In de VS vielen vrijdag de producentenprijzen iets hoger uit, de inflatie ligt daar zo rond de 2%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg naar 2,12%. Centralebankvoorzitter Jerome Powell sprak vorige week uit dat hij voor zijn rentebeleid ook naar de economische ontwikkelingen buiten de VS kijkt. Die uitspraak moet volgens ons gezien worden als een voornemen om de rente bij de eerstvolgende gelegenheid te verlagen. Dat is gunstig voor aandelen, maar ook voor obligaties uit opkomende markten, een categorie die we al geruime tijd zwaarder hebben aangezet in onze beleggingsstrategieën. Een ruimer monetair beleid in de VS creëert immers ruimte voor centrale banken in opkomende markten om ook de rente te verlagen. Door lagere rentetarieven dalen de financiële lasten in die landen en wordt het risico op deze schuldcategorie aantrekkelijker.

Agenda van vandaag

Vanmorgen kwamen al enkele cijfers uit over mei en juni van verschillende Europese landen, die weinig verrasten. De huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk daalden licht. Verder krijgen we vanmiddag de kwartaalresultaten van Citigroup, morgen komen er meer resultaten van verschillende Amerikaanse banken. Woensdag barst het cijferseizoen echt los. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2874,57 op S&P 500 10,0 2,83 2,86 +3,27 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2548,83 op S&P 500 4,9 5,75 5,78 +1,41 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3433,0 op S&P 500 8,8 3,21 3,24 -3,30 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3520,0 op S&P 500 7,1 4,01 4,04 -2,66 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.