Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Is inflatie echt iets van het verleden?

dinsdag 16 juli 2019

De Aziatische beurzen geven vandaag een gemengd beeld. Dat zal ook te maken hebben met de ontwikkelingen op de Amerikaanse financiële markten, waar gister weinig koersen echt van hun plaats kwamen. 

Grote emissie bieraandelen Azië mislukt

Een greep uit het bedrijfsnieuws van gisteren met positieve zowel als negatieve elementen. Zo vind ik het opmerkelijk dat het grootste bierconcern ter wereld er niet in is geslaagd om zijn Aziatische activiteiten een eigen beursnotering te verschaffen. Was op een te hoge uitgiftekoers van de aandelen ingezet? Of is bier niet zo geliefd bij Aziatische beleggers? 

Gilead en Galapagos bundelen krachten

Tegelijkertijd valt ook een veelbelovende bedrijfstransactie te melden, namelijk de combinatie van farmacieconcern Gilead met het overwegend Belgische, maar in Nederland gevestigde Galapagos (biotechnologie). Grofweg komt het erop neer dat Gilead kapitaal en distributiekracht levert, en Galapagos zijn researchplatform, zodat er sneller, beter en meer medicijnen kunnen worden ontwikkeld. De opbrengsten worden gedeeld. 

Sommigen geloven dat inflatie tot verleden behoort

En zo heb je op de aandelenmarkt altijd negatieve en positieve verhalen. Beleggers kun je dan ook groeperen in positivo's en negatievelingen. Hoewel de ene groep de andere beurtelings getalsmatig zal overheersen, komen ze altijd beide voor. Momenteel speelt echter nog een derde doorslaggevende factor mee bij de koersvorming van aandelen. En dat is het groeiende besef (maar ook een geloof) dat inflatie (en dus hogere rentes) tot het verleden behoren. 

Dividend als alternatief voor rente

Als er geen rente meer te halen valt, wat bieden aandelen dan? Dividend. Ook een soort rente maar dan voor aandeelhouders. Dividend is potentieel zelfs ‘beter’ dan rente, omdat het dividendrendement kan stijgen. Maar wat meer kan worden, kan ook minder worden. Daarom houden wij bij de selectie van aandelen rekening met de betaalbaarheid voor ondernemingen van de hoogte van het dividend. Vooral onze beleggingsstrategie Inkomen richt zich op dividend. Bij onze andere strategieën ligt, naast dividend, ook een focus op ondernemingsgroei en duurzaamheid.  

Dividend Europese aandelen steekt gunstig af tegen lage rentes

Europese aandelen sloten gisteren wat hoger, waarbij het optimisme meespeelde, dat na de huidige groeivertraging de kansen op sterkere economische groei weer toenemen. Wat ook een rol speelt, is dat veel Europese aandelen een aantrekkelijk dividend bieden, wat positief afsteekt tegen de abominabel lage (of zelfs negatieve) rentes op staatsobligaties. 

Veel financials komen vandaag met cijfers in VS

Het idee van Facebook voor een eigen munt (de libra) wordt ook door de Amerikaanse minister van Financiën ‘naar beneden gepraat’. Na president Trump laat ook hij zich vrij negatief uit over dit idee. Het deert de koers van facebook nauwelijks: het aandeel is 10% gestegen in de afgelopen twee maanden. Gisteren viel in de VS vooruitgang te melden over de begrotingsonderhandelingen tussen de Democraten en de Republikeinen in het Amerikaanse Congres. Minister van Financien Steven Mnuchin merkte op, dat de kans op een compromis er zeker is, maar ook wees hij op de complexiteit ervan. Het is nog geen gedane zaak. Er was ook al een belangrijk tweedekwartaalresultaat. De cijfers van bankconcern Citigroup waren redelijk en werden aanvankelijk goed ontvangen op de beurs maar de koers verpieterde later. Vandaag zal opnieuw naar de bankensector gekeken worden als de resultaten komen van Goldman Sachs, JPMorgan en Wells Fargo. Ook Telenor en Omnicom rapporteren vandaag hun tweedekwartaalcijfers. 

Alleen Griekse en Italiaanse staatsobligaties geven nog wat rente

Uit de macro-economische data van gisteren valt op te maken dat de Europese economie wat langzamer draait. De rentes op Europese staatsobligaties liepen wat op maar alleen de staatsleningen van Italië en Griekenland geven nog enige rente. De rest van de Europese staatsobligatiemarkt lijkt meer op een geldmarkt, wat de lage rente betreft. 

Agenda van vandaag

Vandaag horen we meer over de Europese handelsbalans en andere macrodata, waarbij vermoedelijk de meeste aandacht zal uitgaan naar de Duitse ZEW-index (ondernemersvertrouwen). Vanuit de VS krijgen we prijsgegevens zoals import- en exportprijzen en de detailhandelsomzetten. De verwachtingen voor de economie zijn niet zo hooggespannen, dus mogelijk valt het mee. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 171,8 op Galapagos 9,7 1,74 1,78 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 143,03 op Galapagos 5,2 3,30 3,34 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 214,38 op Galapagos 3,9 4,40 4,44 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 214,38 op Galapagos 3,9 4,40 4,44 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 16 juli 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.