Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Smalle bewegingsruimte

dinsdag 16 juli 2019

Er is nog steeds sprake van consolidatie op hoog niveau in de AEX. De bewegingsruimte is de laatste paar weken erg smal en het is wachten op een vervolgbeweging. De kans op een neerwaarts vervolg blijft groot naar mijn mening.   

De top in de AEX in 2019 staat tot op heden bij 574,35. Deze top werd begin juli op de borden gezet en zorgde voor een kleine verhoging ten opzichte van de apriltop bij 572. Dit betekent in het langetermijnbeeld overigens een 5e test van de zware toppenzone 572 – 577. In de eerste helft van 2018 werd deze toppenzone al driemaal getest waarbij elke top gepaard ging met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover op de borden gezet. Door deze 5 testen is deze weerstandszone steeds sterker geworden. Een structurele doorbraak van meerdere dagen boven de 577 zou de weg kunnen openen naar de zone 600 – 610. Dit betekent overigens niet dat een nieuwe bullmarkt onderweg is of de eerdere bullmarkt wordt hervat. De voormalige sinds begin 2009 stijgende langetermijntrend werd namelijk in het laatste kwartaal van 2018 al gebroken. Ook een nieuwe bullmarkt is naar mijn mening niet aan de orde. Een doorbraak zou mogelijk een laatste euforische overshoot kunnen betekenen. Toch acht ik de kans realistisch dat de AEX deze zware zone 572 – 577 niet structureel zal breken en we alert moeten zijn op een plotselinge en krachtige neerwaartse beweging in de komende periode. Alle bewegingen passen nog steeds in het grotere technische plaatje van een groot topvormingsproces dat inmiddels al anderhalf jaar duurt. De eerdere neerwaartse doorbraak in het laatste kwartaal van vorig jaar werd begin dit jaar tenietgedaan waarna een van de krachtigste opgaande bewegingen van de afgelopen jaren in de eerste vier maanden van dit jaar plaatsvond. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

564,55 / 562,20 / 559,10 / 556,10

572 / 572,50 / 574 – 577 / 584 / 595

Grafiek AEX-index op dagbasis

Veel risicosignalen in de markt 

De enige correctie van dit jaar vond in de maand mei plaats. De AEX viel toen terug vanaf de top bij 572 naar een niveau van 534,50. Dit zorgde toen voor een precieze terugtest van het vlakke 200-daags gemiddelde. Ook werd toen het eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele stijging in de eerste vier maanden van dit jaar getest. Een klassieke terugtest waarna de opgaande weg weer werd ingeslagen. Toch zal er pas sprake zijn van een hogere bodem bij 534,50 (na de eerdere bodem bij 472,20) als de AEX structureel door de 577 breekt. Buiten het feit dat er 5 testen hebben plaatsgevonden van de zone 572 – 577 zien we meer risicosignalen in de markt. Ondanks de opwaartse doorbraken in enkele Amerikaanse indices door hun all-time highs zien we daar grote stijgende wigpatronen ontstaan. De onderkant van deze potentiele toppatronen ligt relatief dichtbij. Opvallend is verder dat voorlopende indices als de DJ Transport Index deze bewegingen niet maken en juist een patroon van lagere toppen ontwikkelen. Een ander risicosignaal is de hoge euforie onder beleggers, dit zijn vaak contraire signalen waarbij het juiste draaimoment echter niet is aan te geven. Verder zien we ten opzichte van de toppen van april de nodige negatieve divergentie ontstaan. In april wisten veel technische indicatoren zoals de RSI en de MACD nog hun toppen van de afgelopen jaren te testen. Ondanks de hogere top in de AEX zelf vormen deze indicatoren nu lagere toppen, de koopdruk lijkt enigszins op te drogen. Ook staat de MACD op het punt een negatieve crossing te maken en lijkt de RSI door zijn steile opgaande bodemlijn sinds begin juni heen te breken. Toch is belangrijk dat de signalen voor een omkeer uit de grafiek zelf komen. De overige signalen zijn slechts risicosignalen.

Kans blijft realistisch op een krachtige neerwaartse beweging in de 2e helft van 2019 

Als we kijken naar de AEX dan zagen we natuurlijk de 5e test van de zone 572 – 577. Deze test vond plaats bij 574,35 waarbij ook een bearish engulfing op de daggrafiek werd gevormd. Vorige week werd verder de vanaf de 534,50 stijgende kortetermijnbodemlijn neerwaarts gebroken. De huidige en zeer beperkte opleving is daarbij nog steeds te zien als terugtest naar deze voormalige stijgende bodemlijn. Daarbij zien we de nodige twijfel in de markt die tot uitdrukking komt in de gevormde doji’s. Bij deze candlesticks ligt de slotkoers relatief dichtbij de openingskoers waardoor een platte ‘body’ ontstaat in de candlestick. Een structurele beweging boven de 577 zorgt ervoor dat meer opwaartse ruimte ontstaat voor de daaropvolgende periode, maar we moeten juist alert zijn op meer topvormingssignalen en een krachtige neerwaartse draai. Eerste steunpunt ligt bij de bodem van de afgelopen week van 564,55. Dit is tevens de bovenkant van een nog openstaande opwaartse gap. Hieronder treedt in het kortetermijnbeeld een verdere verzwakking op richting de 554,40. Pas een slot onder dit niveau zorgt voor de definitieve bevestiging van een volgende top in de zone 572 – 577 en maakt de weg vrij voor een verdere daling naar de bodem van mei bij 534,50. Pas onder dit niveau zal een langere zijwaartse periode worden afgesloten over de afgelopen maanden. Zover is het nog niet, maar dat blijft wel mijn voorkeursscenario voor de 2e helft van dit jaar.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Synchrone economische groeivertraging, geen krimp

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn 'dovish', druk op Fed neemt toe

Waardering

=

 

Risicovollere beleggingscategorieën gesteund door lagere rentes

Sentiment¹

-

 

In mei flink negatiever geworden

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden 2019

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen


Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 556,48 op AEX 10,0 6,14 6,16 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 496,05 op AEX 5,0 12,19 12,21 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 665,0 op AEX 9,9 6,20 6,21 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 713,0 op AEX 5,5 11,12 11,13 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 16 juli 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.