Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​ECB gaat weer stimuleren, maar beleggers reageren negatief

vrijdag 26 juli 2019

Goedemorgen. De koersenborden kleurden rood gisteren, vooral in Europa. Uit Duitsland kwam opnieuw een tegenvallend economisch cijfer. ECB-voorzitter Draghi probeerde beleggers zoals wel vaker positief te verrassen, maar slaagde daar deze keer niet in.  

Weer slecht economisch cijfer Duitsland

Na de recordstanden op Wall Street woensdagavond, gingen de Europese aandelenmarkten donderdag wat weifelend van start. De defensieve (economisch minder gevoelige) sector gezondheidszorg deed het relatief goed, geholpen door enkele sterk beter dan verwachte kwartaalresultaten. De Duitse DAX-index, met relatief veel cyclische (economisch gevoelige) aandelen, belandde in de min. De berichten over de stand van de grootste economie van de eurozone waren dan ook niet vrolijk stemmend. De Ifo-index, een belangrijke indicator voor het Duitse ondernemersvertrouwen, daalde in juli voor de vierde maand op rij om uit te komen op een veel lager dan verwachte stand. Volgens de voorzitter van het Ifo, een gerenommeerd onderzoeksinstituut, bevindt de Duitse maakindustrie zich in een 'vrije val'. Verwacht wordt inmiddels dat de economie van onze oosterburen in het tweede kwartaal niet is gegroeid, maar gekrompen. De hoop op een ommekeer lijkt voorlopig ijdel, nu ook de deelindicator van de verwachtingen op het laagste punt van de laatste zeven jaar is beland.

ECB maakt duidelijk te willen stimuleren…

De stemming op de Europese beurzen klaarde even op toen de Europese Centrale Bank (ECB) de markten niet teleurstelde. De bank liet weliswaar de rentetarieven ongewijzigd, maar gaf wel in krachtige bewoordingen te kennen dat de monetaire steun voor de economie van de eurozone na de zomer zo nodig zal worden opgevoerd. Naast een mogelijke renteverlaging in september worden nieuwe opkoopprogramma's van 'activa' (zoals obligaties) nadrukkelijk genoemd als onderdeel van haar instrumentarium. Aanvankelijk daalde de Duitse 10-jaarsrente flink en zwakte de euro verder af. Later draaiden de markten echter weer, toen ECB-voorzitter Mario Draghi tegenover journalisten de recessiekans voor de Eurozone omschreef als 'best laag' (pretty low). De koersen van Europese bankaandelen veerden even op vanwege de suggestie van de ECB dat de nadelige gevolgen van negatieve depositorentes zullen worden beperkt.

… maar zorgen over economie overheersen

Opmerkelijk veel nadruk legde Draghi in zijn persconferentie op de noodzaak van stimulerend begrotingsbeleid van overheden, in het geval van een significante verdere verslechtering van de economie. Alleen monetair beleid is dan niet meer voldoende. Waarschijnlijk viel dat niet goed in de markten, omdat vrijwel tegelijkertijd vanuit Duitsland geluiden klonken dat stimuleringsplannen niet aan de orde zijn. Daar kwam nog bij dat er kennelijk geen volledige consensus heerst binnen de ECB over de aard en omvang van de mogelijke maatregelen in september. Uiteindelijk bleven de zorgen over de economische vooruitzichten het meeste hangen. De aandelenmarken sloten dik in de min, aangevoerd door de cyclische sectoren. De Duitse DAX-index daalde bijna anderhalf procent.

Economische cijfers VS wel positief

Berichten over de Amerikaanse economie kwamen ondertussen beter dan verwacht door. Orders voor duurzame goederen stegen in juni harder dan verwacht. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde, eveneens meer dan verwacht. De stroom van kwartaalresultaten gaat ondertussen onverminderd voort. Per saldo komt het overgrote deel, zoals gebruikelijk, hoger door dan verwacht. 

Bedrijven VS zien verschillende uitdagingen

De aandelenkoersen in de VS leken gisteren niettemin toe aan een pas op de plaats. Bedrijven noemen een hele reeks van factoren, soms wellicht wat opportunistisch, die de vooruitzichten vertroebelen: handelsperikelen, geopolitieke spanningen, het extremer wordende weer, de grote uitdagingen in de auto-industrie, en nog veel meer. Er werd waarschijnlijk ook gewacht op het groeicijfer van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal, dat vandaag uitkomt. De consensusverwachting ligt op een relatief zwakke 1,8%. De terughoudende opstelling van bedrijven, tegen de achtergrond van onder andere de handelsperikelen tussen de VS en China, hebben waarschijnlijk een remmende rol gespeeld. De S&P 500-index sloot uiteindelijk ongeveer een half procent lager.

Alphabet en Intel hoger na cijfers

Gisteravond nabeurs koerste Amazon lager na de bekendmaking van de cijfers, Alphabet en Intel noteerden daarentegen flink hoger op hun cijfers. Vanmiddag zien we wat de verdere reactie zal zijn op Wall Street. In het verre oosten zien we vanochtend ook lagere koersen. Japan en Hongkong staan rond een half procent lager; de Shanghai Compositie daalt licht. 

Agenda van vandaag

Naast het al eerder genoemde economische-groeicijfer in de VS, krijgen we vandaag kwartaalcijfers van onder andere Nestle en McDonalds. Volgende week worden de handelsbesprekingen tussen de VS en China hervat, dit keer in Shanghai. Deze ‘verhuizing’ wordt gezien als een voorteken dat een doorbraak niet te verwachten valt. Volgende week woensdag ten slotte komt het beleidscomité van de ‘U.S. Fed’ bijeen, om na hun vergadering hoogstwaarschijnlijk een renteverlaging van 0,25% aan te kondigen.
 
Prettig weekend alvast!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 12214,58 op DAX 9,9 13,62 13,63 +5,91 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 10888,97 op DAX 5,0 26,88 26,89 +2,95 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 14420,0 op DAX 10,3 13,17 13,18 -5,52 % Koop Sprinter
Sprinter Short 14850,0 op DAX 7,7 17,67 17,68 -4,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 26 juli 2019, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.