Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse RELX - Trends van 2018 zetten door, gematigde stijging onderliggende groei

vrijdag 26 juli 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B2B0DG97 EUR 22.8 2.17 Ja Industriegoederen

Trends van 2018 zetten door, gematigde stijging onderliggende groei

De digitalisering van de content heeft RELX geen windeieren gelegd. Het concern heeft daardoor een constante kasstroom, omzet en winst gekregen. Het concern heeft geen uitspraken gedaan over de rel met de verschillende universiteiten over het gratis ter beschikking stellen van research, maar ook geen berichten over omzetverlies door het mislopen van deals. Het escaleren van bovenstaande rel zou de investment case in gevaar kunnen brengen.

Uitgever met defensief profiel

RELX was oorspronkelijk uitgever van kranten, magazines en dagbladen, maar is steeds meer opgeschoven naar de functie van distributeur via het internet. Reed Elsevier, voortgekomen uit de fusie van het Engelse Reed en het Nederlandse Elsevier, geeft bladen uit over wetenschap, onderwijs en over medische en juridische onderwerpen. Daarin is het concern onbetwist marktleider in de wereld. De omzet van RELX is wereldwijd gespreid, waarbij Noord-Amerika (55%) de belangrijkste markt vormt. Het concern behaalde over 2018 £7,5 mld omzet.

Voor het eerst in lange tijd wat tegenvallende resultaten

RELX rapporteerde 25 juli de resultaten over de eerste helft van 2019. Het operationele resultaat lag met £1,24 mld licht onder de consensusverwachting van £1,25 mld. De totale omzet kwam uit op £3,88 mld dankzij een organische groei van 3%. Analisten gingen echter uit van een groei van 4% en deze groeiniveaus werden voor het laatst in 2015 gezien. De tegenvaller zat vooral bij de wetenschappelijke, technische en medische divisies. Mogelijk is dit slechts een tijdelijke dip, maar er lijkt ook een aantal structurele problemen te spelen op de markt voor academische publicaties. In combinatie met de hoge waardering worden we daarom wat voorzichtiger op het aandeel. Er zijn geen veranderingen in de vooruitzichten voor heel 2019. Positieve ontwikkelingen waren dat de aangepaste winst per aandeel 3% boven de consensusverwachting lag en de vrije kasstroom met 10% steeg op jaarbasis.

Waardering: premie ten opzichte van directe concurrent Wolters Kluwer

RELX heeft altijd een premie op de waardering ten opzichte van directe concurrent Wolters Kluwer gehad. Dat is afgelopen jaar gedraaid; nu moet je voor de Britse uitgever 21 maal de winst betalen en voor de Nederlandse uitgever 24 maal de winst voor het lopende jaar. De gemiddelde koers-winstverhouding van RELX over de afgelopen tien jaar ligt rond de 15,2. Het aandeel is dus gewaardeerd tegen een premie van bijna 35% ten opzichte van de eigen historie. Een hoge waardering is volgens ons terecht, gezien het hoge rendement op het eigen vermogen (70%) en goede groeivooruitzichten (zo’n 9%) voor de lange termijn. Niettemin lijkt de rek uit de waardering en biedt deze daarom weinig zicht op buitengewone rendementen. Het getaxeerde dividendrendement ligt met 2,4% grofweg in lijn met het sectorgemiddelde.

Kansen

  • RELX heeft een hoge wederkerende omzet en sterke vrije kasstroom. Het concern wordt dan ook gezien als een meer defensieve belegging.
  • De uitgever heeft zijn publicaties (de content) succesvol gedigitaliseerd, meer dan 70% van de omzet is dan ook elektronisch.
  • Toonaangevende merken in alle bedrijfssegmenten.
  • Meer dan de helft van de omzet komt uit abbonementen. Hierdoor vrij voorspelbare kasstromen.

Risico's

  • RELX heeft hoge marges, het is dan ook de vraag of RELX in staat is om nog betere marges te behalen.
  • Het is belangrijk dat RELX zich blijft innoveren en hierdoor een betere service kan bieden aan zijn klanten, door relevante producten te blijven aanbieden. Er bestaat anders een risico dat de klanten van RELX geen toegevoegde waarde meer zien in de producten die RELX aanbiedt.
  • Blootstelling aan valutaschommelingen (Britse pond tegenover euro en Amerikaanse dollar).

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 17,8 op RELX (Reed Elsevier) 4,3 4,94 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 17,8 op RELX (Reed Elsevier) 4,3 4,94 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in RELX.