In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Trump kondigt nieuwe invoertarieven aan, beurzen doen stap terug

vrijdag 2 augustus 2019

Tegenvallende economische cijfers droegen gisteren bij aan een positieve stemming onder beleggers, omdat de hoop op meer stimulering groeide. De stemming werd later echter flink gedrukt dor de aankondiging van nieuwe importtarieven op Chinese goederen door president Trump. 

Shell en Siemens drukken Europese aandelenindex

Het was gisteren een duidelijk mindere dag op de Europese aandelenmarkten als het gaat om de gerapporteerde kwartaalresultaten. Ruim meer dan de helft verraste in negatieve zin, waar dat dit kwartaal tot nu toe op veertig procent lag. De 'miss' loog er met bijna 10% (winst 10% onder de verwachting) ook niet om; we waren gewend aan een 'beat' van 3% (winst 3% boven de verwachting). De zwaargewichten Royal Dutch Shell en Siemens sprongen er in dit verband in negatieve zin uit, en het duo drukte dan ook zwaar op de Europese aandelenindex. Terwijl er twee keer zoveel stijgers waren als dalers, bleef de index nagenoeg op z'n plaats. Afgezien van de twee genoemde aandelen, was de stemming dus eigenlijk zo slecht nog niet - zes van de tien sectoren stonden meer dan een half procent in de plus - tegen de achtergrond van de teleurstelling die toch overheerste op Wall Street de avond ervoor. Volgens president Trump heeft de Fed “ons weer in de steek gelaten”.

Voldoende reden voor ECB om in te grijpen

De positieve inspiratie zou kunnen zijn voortgekomen uit de gepubliceerde inkoopmanagersindices. Deze indicator kwam voor de productiesector van de eurozone in juli uit op 46,5, in lijn met de verwachting, maar dus duidelijk in de krimpmodus. Alle reden dus voor de ECB om te 'leveren' op de impliciete belofte van vorige week om de rente in september te verlagen en andere stimulerende maatregelen te nemen. Of dat de economie helpt en de inflatie aanjaagt valt te betwijfelen, maar voor de aandelenmarkten is het de gehoopte 'shot in the arm'.

BoE houdt rente gelijk

Voor de Bank of England (BoE) ligt het rentebeleid wat ingewikkelder. Naast het zwakkere pond en de daarmee gepaard gaande opwaartse druk op de inflatie, moet de centrale bank werken met veronderstellingen over de brexit. De BoE gaat uit van een ordentelijk verloop waarna de groei en inflatie zouden moeten aantrekken. Niettemin besloot het monetair beleidscomité gisteren om de beleidsrente niet te veranderen. Het pond verzwakte daarop een fractie.

Dollar trekt verder aan

De malheur in de oliesector werd nog wat groter toen de olieprijs in de loop van de dag onderuit ging. Het termijncontract op West Texas Intermediate-olie (de WTI future) daalde met 3,5% tot onder $57. Als hoofdschuldige werd de Amerikaanse dollar aangewezen; deze sterkte verder aan tot net geen 1,10 per euro, het sterkste niveau in twee jaar tijd. De winst na de renteverlaging van de Fed van woensdag was bijna een volle dollarcent.

Economie VS lijkt verder af te koelen

Op Wall Street verschoof de aandacht weer van de Fed naar de feiten. De ISM Manufacturing-index, de inkoopmanagersindex voor de productiesector, daalde in juli verder, van 51,7 tot 51,5, waar werd gerekend op een lichte stijging tot 52. De deelindex voor de werkgelegenheid daalde zelfs fors van 54,5 naar 51,7. De onzekerheid rond de handelsperikelen wordt veel genoemd als grootste boosdoener. De wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwamen volgens verwachting door. Vandaag komen de meest in de gaten gehouden werkgelegenheidscijfers, de zogeheten 'non-farm payrolls', en het officiële werkloosheidspercentage over de maand juli. De verwachtingen zijn respectievelijk 165.000 en 3,6%.

ISM-cijfer jaagt hoop op meer renteverlaging aan

Op de Amerikaanse aandelenmarkt waren we in eerste instantie weer eens getuige van 'Jantje huilt, Jantje lacht'. Waar eergisteren de Fed nog als te zuinig werd bestempeld, werd de hoop op meer renteverlagingen direct weer aangejaagd door de tegenvallende inkoopmanagersindex. De Dow Jones-index en de S&P 500-index stegen bijna een procent en de Nasdaq-index bijna anderhalf procent. De tienjaarsrente daalde flink, tot ruim onder de 2%-grens. Bedrijfscijfers gaven ook steun aan de stijgende aandelenkoersen. Driekwart van de resultaten waren een 'beat', gemiddeld met 6,5%. Het seizoen begint inmiddels te vorderen, met ruim 70% van de bedrijven die al hebben gerapporteerd tot vandaag.

VS kondigt nieuwe invoertarieven aan

Halverwege de sessie sloeg de stemming echter compleet om, door de mededeling van het Witte Huis dat nieuwe importtarieven worden ingevoerd. De VS zet een tarief van 10% op nog eens $300 miljard aan importen uit China, ingaande per 1 september. Aandelenkoersen gingen procenten onderuit, de tienjaarsrente daalde bijna 15 basispunten tot onder 1,9% en de dollar leverde een groot deel van de eerdere stijging weer in. Het meest spectaculair was de verdere daling van de olieprijs met uiteindelijk een dikke 7%. Minder vraag door de oplaaiende handelsoorlog en analistenrapporten over hoger dan verwacht olieaanbod de komende tijd waren de kennelijke veroorzakers. De Amerikaanse aandelenindices sloten uiteindelijk rond een procent lager. Banken en cyclische sectoren daalden meerdere procenten.

Aziatische beurzen zo’n 2% in de min

In Azië zien we vanochtend ook lagere aandelenkoersen naar aanleiding van de jongste handelsmaatregelen tegen China. In Hongkong daalt de Hang Seng-index ruim 2% en de beurs van Shanghai levert 1,5% in. De Chinese yuan staat ook onder druk. De Japanse Nikkei-index is 2,1% lager gesloten. Hier speelt ook nog eens het oplopende conflict tussen Japan en Zuid-Korea, waarbij Japan nu belemmeringen opwerpt voor de handel met Zuid-Korea.

Agenda van vandaag

De agenda voor vandaag is in verhouding tot eerder deze week vrij leeg. Op macro-economisch gebied ligt de focus op de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers vanmiddag. Bedrijfsresultaten zijn er ook niet meer in de aantallen van de afgelopen dagen. In Europa rapporteren onder andere Credit Agricole, Royal Bank of Scotland en Allianz. In de VS komen de oliegiganten ExxonMobil en Chevron (onder voorbehoud) met hun kwartaalresultaten. 

Voor de vaste lezers die de commentaren van Simon hebben gemist, maandag is hij weer terug van vakantie. Prettig weekend alvast!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 421,53 op AEX 10,0 4,58 4,62 -32,55 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 375,6 op AEX 5,1 9,08 9,12 -19,61 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 502,36 op AEX 10,1 4,59 0,00 +95,32 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 548,79 op AEX 5,0 9,14 9,18 +32,37 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 2 augustus 2019, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.